ukryj menu          

Rezerwa

słowa i muzyka: autor zbiorowo wojskowy
(piosenka  na wyjście do cywila)
                C

Godzina piąta minut trzydzieści

                                   G

kiedy pobudka zagrała

         

grupa rezerwy szła do cywila

                  F         G   C 

niejedna panna płakała

 

 

Niejednej pannie, żal się zrobiło

i serce z bólu zadrżało,

że jej kochanek szedł do cywila

a jej się dziecko zostało

 

A w Katowicach na dworcu głównym

wszystkie się panny zebrały

z kamieniem w ręku, z dzieckiem na ręku

na rezerwistów czekały

 

Lecz to nie honor dla rezerwisty

by na peronie z panną stać

Wsiadł do pociągu, zatrzasnął drzwiami

tak się pożegnał z pannami

 

Wsiadł do pociągu, usiadł przy oknie,

a pociąg ruszył z łoskotem

A wszystkie panny głowy spuściły

poszły do domu z powrotem

 

Poszły do domu, za piecem siadły

i tak cichutko płakały

synu, ach synu, ojciec w cywilu

a jego adres nieznany

 

Rezerwa
godzina 5 minut 30
Grupa rezerwy szła do cywila
Piersi i Kukiz Rezerwa
Rezerwiści w KrakowieRezerwa - potoczne określenie żołnierzy rezerwy, są to osoby przeniesione do rezerwy po zwolnieniu z czynnej służby wojskowej, w tym z zawodowej służby wojskowej lub ze służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych, albo bez odbycia tej służby (jeżeli posiadają przydatne w wojsku kwalifikacje lub wykształcenie), jeżeli w dalszym ciągu podlegają obowiązkowi służby wojskowej.
Żołnierze rezerwy mogą być powołani na jednodniowe lub krótkotrwałe ćwiczenia żołnierzy rezerwy lub powołani do czynnej służby wojskowej w przypadku ogłoszenia mobilizacji lub wojny. Podstawowym podziałem żołnierzy rezerwy jest podział na:
  • kadrę rezerwy (oficerowie i podoficerowie rezerwy);
  • szeregowych rezerwy.
Ponadto WP rezerwę ze względu na jej przeznaczenie dzieli się na:
  • rezerwę czynną - żołnierzy rezerwy odpowiednio wyszkolonych i w odpowiednim wieku, posiadających przydziały mobilizacyjne do jednostek wojskowych;
  • rezerwę bierną - żołnierzy rezerwy odpowiednio wyszkolonych i w odpowiednim wieku, ale nie posiadający w danej chwili przydziałów mobilizacyjnych;
  • rezerwę nieefektywną którą stanowią żołnierze rezerwy, którzy ze względu na wiek, stan zdrowia, brak wyszkolenia lub z innych przyczyn nie zostali zakwalifikowani do pozostałych grup rezerw osobowych i mogą być wykorzystani po przeszkoleniu tylko na uzupełnienie wojenne.
Zasoby rezerwy są administrowane przez Wojskowe Komendy Uzupełnień.
 

Śpiewnik

Folder plików

 

Najnowsze piosenki

więcej
 
na górę