ukryj menu          

Morze, nasze morze

słowa i muzyka: Adam Kowalski kpt.
                 G  h      a    D      G

Chociaż każdy z nas jest młody,

               D  e      D A        D

lecz go starym wilkiem zwą.

                 G h   a    D      G

My, strażnicy polskiej wody,

           D        e    A D

marynarze polscy to!

 

    G

Morze, nasze morze,

              G         e                 C

wiernie ciebie będziem strzec.

              a          D      G

Mamy rozkaz cię utrzymać,

          A                                  G

albo na dnie, na dnie twoim lec,

          a                  G D7 G            D7     G

albo na dnie z honorem lec, z honorem lec.

 

            G h   a   D  G

Żadna siła, żadna burza,

            D   e       D     A   D 

nie odbierze Gdańska nam.

              Gh     a     D   G

Nasza flota, choć nieduża,

                   D      e   A    D

wiernie strzeże portu bram.

 

    G

Morze, nasze morze,

              G         e                 C

wiernie ciebie będziem strzec.

              a          D       G

Mamy rozkaz cię utrzymać,

          A                                  G

albo na dnie, na dnie twoim lec,

          a                  G D7 G            D7     G

albo na dnie z honorem lec, z honorem lec.

Morze, nasze morze
Morze nasze morze...


"Morze, nasze morze" - polska pieśń hymniczna, znana również pod tytułami "Marynarka Wojenna" oraz "Chociaż każdy z nas jest młody".
Utwór poświęcony jest marynarzom. Jego powstanie związane było z budową polskiej floty wojennej oraz miasta Gdyni, jej największego portu wojennego. Został napisany na przełomie lat 20. i 30. XX wieku, a z czasem stał się hymnem Marynarki Wojennej. Kompozytorem i autorem tekstu jest kpt. Adam Kowalski. Bezpośrednio przed II wojną światową,
w odpowiedzi na propagandę niemiecką, tekst pieśni został nieznacznie zmodyfikowany, dlatego obecnie rozróżniamy jej dwie wersje. "Morze, nasze morze" jest głównym utworem marszowym Orkiestry Reprezentacyjnej Marynarki Wojennej, wykonywanym podczas oficjalnych uroczystości oraz na koncertach i pokazach musztry paradnej.

Adam Kowalski (ur. 23 grudnia 1896 w Rzeszowie, zm. 3 marca 1947 w Edynburgu) – major Wojska Polskiego, legionista, dziennikarz,poeta, redaktor "Żołnierza Polskiego" i "Polski Zbrojnej".
Był wnukiem powstańca styczniowego. Nauczyciel z wykształcenia, zajmował się publicystyką, pisał wiersze i piosenki do których sam układał muzykę. Zbiory jego wierszy i piosenek wydawane były przed wojną w Polsce i później w Szkocji. Uczestniczył w kampanii wrześniowej w stopniu kapitana. Jako jeniec wojenny został internowany w obozie Bals w Rumunii. Po opuszczeniu obozu, od kwietnia 1940 służył w Armii Polskiej we Francji, zaś po ewakuacji do Wielkiej Brytanii został przydzielony do formujacego sie w Szkocji 2 Batalionu Strzelców "Kratkowane Lwiątka". Od sierpnia 1940 był kierownikiem referatu kulturalno-oświatowego 1 Brygady Strzelców, był też redaktorem naczelnym „Żołnierza Polskiego" i „Polski Zbrojnej”. W tym czasie nadal tworzył wiersze i pisał teksty do popularnych szopek noworocznych. Po wojnie nie wrócił do kraju. Zmarł w Edynburgu w Wielkiej Brytanii, pochowany na cmentarzu Corstrophine w kwaterze wojskowej.
Opublikował antologię 100 pieśni żołnierskich oraz wybór Lutnia w tornistrze, m.in. ułożył słowa i melodię pieśni Morze, nasze morze.
W czasie pobytu w obozie w Bals, w październiku 1939 napisał "Modlitwę Obozową", która została spopularyzowana w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie i w Polsce Podziemnej:
 
 
"O Panie, któryś jest w niebie
Wyciągnij sprawiedliwą dłoń
Wołamy z cudzych stron do Ciebie
O polski dach i polską broń
O Boże skrusz ten miecz
Co siekł nasz kraj
Do wolnej Polski nam
Powrócić daj
O usłysz Panie skargi nasze,
O usłysz nasz tułaczy śpiew
Znad warty, Wisły, Sanu, Bugu
Męczeńska do Cię woła krew."
 

Adam Kowalski napisał tę piosenkę w okresie przekształcania się wioski rybackiej Gdyni
w port handlowy i wojenny. Po odzyskaniu niepodległości w 1918 r. władze niemieckie utrudniały Polsce korzystanie z portu w Gdańsku (tzw. wojna celna). Rząd polski postanowił w 1924 r. zbudować własny port i miasto Gdynię. Budowa miasta, portu i bazy marynarki wojennej na Oksywiu przebiegała w błyskawicznym tempie. W ciągu dwu lat zbudowano także magistralę kolejową ze Śląska do Gdyni z ominięciem Gdańska. W całym kraju powstawały koła Ligi Morskiej i Kolonialnej. Pieśń drukowana wcześniej na łamach pism, weszła ostatecznie do wydanego w 1937 r. zbioru 100 pieśni żołnierskich. Szczególną aktualność zyskała w latach 1938–1939, tj. w okresie zagrożenia Gdańska przez hitlerowców. Wówczas też poczyniono w pierwotnym tekście drobne zmiany, a Gdynię zastąpiono Gdańskiem. W latach drugiej wojny światowej korzystano często z jej melodii. W Sielcach nad Oką ułożono do niej słowa piosenki Fizylierzy. Autorką tej przeróbki była Janina Broniewska i znano ją także po tytułem ,,Pieśń fizylierów”. W czasie Powstania Warszawskiego przerobiono ją na Miasto, Stare Miasto, zaś na terenie Iłżeckiego w batalionie partyzanckim BCh „Ośki” – Jana Sońty napisano nowe słowa do pieśni tego zgrupowania. Wśród piosenek zgłoszonych w 1944 r. na konkurs tygodnika podziemnego „Wieści” znalazł się tekst piosenki podpisany godłem „Radło” Hej, do czynu, śpiewany również na nutę „Chociaż każdy z nas jest młody” (są to pierwsze słowa piosenki Adama Kowalskiego). Po II wojnie na ogół piosenka trafiała do śpiewników bezimiennie. Tak ją wydrukowano w zbiorku Niech rozbrzmiewa wolny śpiew. Zachowano autorstwo w Żołnierskiej rzeczy i w antologii Poeci żołnierzom.
Spośród wszystkich pieśni o morzu ta pieśń najbardziej popularyzowała w narodzie idee morskie. Stała się hymnem marynarki wojennej.

MORZE, NASZE MORZE (Wersja pierwotna)


Chociaż każdy z nas jest młody
lecz go starym wilkiem zwą.
My, strażnicy Wielkiej Wody,
marynarze polscy to. 

Morze, nasze morze,
wiernie ciebie będziem strzec.
Mamy rozkaz cię utrzymać,
albo na dnie, na dnie twoim lec,
albo na dnie z honorem lec.

Żadna siła, żadna burza
nie odbierze Gdyni nam.
Własna flota, choć nieduża,
strzeże czujnie portu bram.

Morze, nasze morze,
wiernie ciebie będziem strzec.
Mamy rozkaz cię utrzymać,
albo na dnie, na dnie twoim lec,
albo na dnie z honorem lec.
 

Śpiewnik

Folder plików

 

Najnowsze piosenki

więcej
 
na górę