ukryj menu          

Niechaj pokój trwa

"Ose szalom bimromaw" (Ten, który sprawił /sprawia/ pokój na wysokościach)
słowa: Tekst tej pieśni jest zakończeniem modlitwy KADISZ i SZMONE ESRE
muzyka: modlitwa mesjaniczna
tłumaczenie: Sylwek Szweda 24.10.2010
א יַעֲשֶׂה שָׁלוֹם עַלֵינוּ, וְעַל כָּל 
z dedykacją dla Towarzystwa Społeczno – Kulturalnego
Żydów w Polsce, O/Katowice z okazji 60 rocznicy powstania,
dla Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Katowicach i
jej nowego rabina (od sierpnia 2010 r.) Yehoshua Ellis
ze Stanów Zjednoczonych.
                 a

Nie(e)ch pokój wiecznie trwa

   d      G7                C   a

Pokój jak na wysokościach

   d              E             a                  E           a    E  a

Niech się cieszy Izrael   razem dziś  mówcie Amen.

 

   C                       d    G7                     C

Niechaj pokój trwa, niechaj pokój trwa

      C                 E                

Trwa na całej Ziemi

           E7        a

 i w kraju Izrael

 

   A7                     d     G7                    C

Niechaj pokój trwa, niechaj pokój trwa  

      C                 E              

Trwa na całej Ziemi

         E7        a

i w kraju Izrael 

 

   a                              G             

Niechaj pokój trwa, niechaj pokój trwa                       

      a                  d               

Trwa na całej Ziemi

          E   E7  a

i w kraju Izrael

 

   A7                      d   G7                     C

Niechaj pokój trwa, niechaj pokój trwa

      C                 E              

Trwa na całej Ziemi

         E7         a

i w kraju Izrael /x2

 
24.10.2010

http://bracia.racjonalista.pl/odkrycie/modlitwa/erevszabat.html
Oseh Shalom
Hagada: Ose szalom/Ten, który sprawia pokój

Kadisz

Ose szalom bimromaw, hu jaase berachamaw szalom alejnu weal kol israel
weimru amen.

Niech zapanuje niebiański pokój na wysokościach,
oby zesłał pokój dla nas i dla całego Domu Izraela.


Pokój między ludźmi a Bogiem

Tora mówi, że Szabat jest „dla Boga”. Przez całe sześć dni tygodnia człowiek skupia się na tym, czym człowiek chciałby być. Jednak w Szabat człowiek skupia się na tym, czym Bóg chciałby, aby był człowiek.

Życie ma aspekt materialny i duchowy.
W ciągu tygodnia dominuje aspekt materialny. W Szabat aspekt duchowy staje się najważniejszy i człowiek, przez ten szczególny moment, ma okazję bycia bliżej Tego, który przecież nie istnieje w wymiarze materialnym, ale właśnie duchowym.  Bliżej Boga.Kadisz
(Kadysz, Kaddisz) – (hebr., etymologia aramejska: קדיש – święty).
(odmawiana od niepamiętnych czasów w synagogach)

 Jitgadal wejtkadasz szmej raba bealma di wra chirutej wejamlich malchutej wejacmach purkanej wekarejw meszichej. Bechajejchon uwjomejchon uwechjej dekol bejt israel baagala uwizman kariw.
Weimru Amejn.
 
Jehej szmej raba meworach leolam ulalmej almaja. Jitbarach wejisztabach wejitpaar wejitromam wejitnasej wejishadar wejisaleh wejishalal szmej dekudsza brich hu. Lejla min kol birchata uszirata tuszbechata wenechemata deamiran bealma.
Weimru: Amejn.
 
Jehej szlama raba min szemaja wechaim alejnu weal kol israel.
Weimru: Amejn.
 
Ose szalom bimromaw hu jaase szalom alejnu weal kol israel.
Weimru: Amen.
 
Ose szalom bimromaw hu jaase berachamaw szalom alejnu weal kol israel.
Weimru: Amen.
 
Niech będzie wywyższone i poświęcone Imię Jego, wielkie w świecie, który sam stworzył według swojej woli. Niechaj ustanowi Swe królowanie, niechaj sprowadzi wyzwolenie, niechaj ześle już wkrótce Mesjasza, za życia waszego i za dni waszych i za życia całego domu Izraela, szybko i w bliskim czasie.
Mówcie: Amen.
 
Niechaj Jego wielkie Imię będzie błogosławione. Niechaj będzie błogosławione i pochwalone, opiewane i wywyższone, wyniesione i uświetnione, uwielbiane i sławione Święte Imię Jego; niech będzie błogosławiony we wszystkich błogosławieństwach i pieśniach pochwalnych, hymnach i dziękczynieniach zanoszonych na tym świecie.
Mówcie: Amen.
 
Niechaj zapanuje niebiański pokój na wysokościach, oby zesłał pokój i dla nas i dla całego Izraela.
Mówcie: Amen.
 
Ten, który sprawił pokój na wysokościach, oby zesłał pokój i dla nas i dla całego Izraela.
Mówcie: Amen.
 
Ten, który sprawia pokój na wysokościach, aby w Swym miłosierdziu zesłał pokój dla nas i dla całego Izraela.
Mówcie: Amen.
Trzy kroki do tyłu. "Ose szalom bimromaw" - ukłon w lewą stronę - "hu jaase szalom aleinu" - ukłon w prawo - "we'al kol Jisrael" - ukłon na wprost. Krótko stoję w miejscu i trzy kroki do przodu.

Shalom (שָׁלוֹם)

http://chidusz.com/rabin-na-szabat-parsza-toldot/
 

(opracowanie na gitarę: Sylwek Szweda 24.10.2010 r.)
 

Śpiewnik

Folder plików

 

Najnowsze piosenki

więcej
 
na górę