ukryj menu          

Orawa

słowa i muzyka: orawska piosenka ludowa
 A                       E

Orawa, Orawa na Orawie ława. 

     E                             A 

Wtorendy chodzali, wtorendy chodzali 

 A            E         A 

Orawcy do prawa.

     E                             A 

Wtorendy chodzali, wtorendy chodzali 

 A            E         A 

Orawcy do prawa.

 

 

Orawa się żeni biere z sobą Luptów. 
A my od Orawy, a my od Orawy 
Do Luptowa cup, cup. 2x 


Lipnica, Lipnica to pikne miastecko. 
Napośród Lipnicy, napośród Lipnicy 
Wychłodzi słonecko. 2x 


Wołają się góry niech lecą kamienie. 
A jo i tak będę, a jo i tak będę 
Chodził ku dziewcynie. 2x 


Dziewcyno, dziewcyno choć ze mną na pańskie. 
Na Orawski zomek, na Orawski zomek 
Sadzić majeronek. 2x 


Nie zeńde, nie zeńde z tego Piekielnika. 
Póki nie wychowom, póki nie wychowom 
Syna na zbójnika. 2x

  

 

*


Dziadek społ dziadek społ a babka nie spała
Bo dziadek nie wiedzioł, b
o dziadek nie wiedzioł 

cego babka kciała

 

Dziadek społ na łózku babka na kanapce

Co on się obrócił, co on się obrócił 

znalozł się na babce

 

Babka mo kałamarz dziadek wiecne pióro
Poszli za stodołe, p
oszli za stodołe

zrobili se biuro

 

Dziadek mo karabin babka ładownice
Poszli za stodołe, poszli za stodołe, 

zrobili strzelnice

Łozynił się Jura nie wiedzioł ka dziura
Be
z nocke obracoł, bez nocke obracoł                     

az dziurke namacoł


Ozyń ze się ozyń jak ci stoi korzyń
Jak ci korzyń wisi, j
ak ci korzyń wisi

gówno ci po pisi


Mówili mi ludzie ze ci bardzo stoi
Prasowany kołnierz, prasowany kołnierz, 

u koszuli twoi

Orawa,Orawa Orkiestra Dęta z Kóz
Moja Orawa

 Orawa (słow. Orava, węg. Árva, niem. Arwa) – kraina historyczna w Europie Środkowej 
w dorzeczu rzeki Orawy; większa część znajduje się na terenie Słowacji. Otacza Tatry od zachodu i północnego zachodu, graniczy z Podhalem i Liptowem. Głównymi miejscowościami części polskiej są Jabłonka i Lipnica Wielka, zaś na Słowacji: Dolny Kubin, Trzciana, Namiestów, Twardoszyn, a także ośrodki wypoczynkowe: Zuberzec i Orawice.
Część polska zamieszkana jest przez Polaków i Słowaków, podobnie jak część słowacka (powiaty namiestowski i twardoszyński, mieszkają tam również inne narodowości, m.in. Czesi, których liczba w większości gmin jest większa niż osób deklarujących polską narodowość), oraz Słowaków (pow. dolnokubiński).
Teren Polskiej Orawy był jednorodny etnicznie - został zasiedlony przez polskich osadników z Małopolski nizinnej i Żywiecczyzny; w osadnictwie brała też w niewielkim zakresie udział ludność wołoska.
Do końca XIX wieku mieszkańcy Orawy nie mieli świadomości etnicznej ani narodowej. Do 1918 Orawa należała do Królestwa Węgier. Według spisu z 1910 mieszkało tam 72 125 osób:
  • 59 096 Słowaków
  • 16 131 Polaków
  • 2000 Węgrów
  • 1518 Niemców.
Po I wojnie światowej wybuchł spór pomiędzy Polską a Czechosłowacją o przynależność regionu. Generalny podział narodowościowy był taki, że w Górnej Orawie zamieszkiwała ludność polska, a w Dolnej – słowacka. Planowany plebiscyt nie odbył się, gdyż Polska podczas wojny z bolszewikami zgodziła się na podział bez pytania zainteresowanej ludności o zdanie – Rzeczypospolitej przypadło 12 wsi w Górnej Orawie. W 1924 dokonano wymiany terytoriów – Polska otrzymała resztę wsi Lipnica Wielka (część wsi należała już do Polski), a w zamian oddała wsie Głodówka i Sucha Góra.
W 1938 rząd Polski, wykorzystując osłabienie Czechosłowacji po układzie monachijskim, zwrócił się do Pragi z ultimatum o oddanie niewielkich fragmentów terytorium Orawy - m.in. wsi przekazanych przez Polskę w 1924, fragment gminy Trzciana sąsiadujący z Lipnicą Wielką oraz część terytorium miejscowości Bobrov (fragment zachodniego stoku góry Krywań) i Orawskiej Półgóry (południowy stok Mędralowej). Pozostały one w granicach Rzeczypospolitej niecały rok – po wybuchu II wojny światowej odzyskała je Słowacja (zajęła ona cały obszar historycznej Orawy), a później Czechosłowacja.
Do czasu wejścia Polski i Słowacji do Układu z Schengen (21 grudnia 2007) istniało na Orawie pięć przejść granicznych (w kolejności od zachodu na wschód): Ujsoły-Novoť, Korbielów-Oravská Polhora, Winiarczykówka-Bobrov, Chyżne-Trstena, Chochołów-Sucha Hora.
Polska część Orawy od północy i zachodu ograniczona jest pasmem Beskidu Żywieckiego. Wschodnia granica Kotliny Orawskiej przebiega wzdłuż europejskiego działu wodnego, rozdzielającego zlewiska Morza Bałtyckiego i Morza Czarnego. Kotlina Orawska tworzy największy w Polsce region należący do zlewiska Morza Czarnego (poprzez Czarną Orawę, Wag i Dunaj).
 

Śpiewnik

Folder plików

 

Najnowsze piosenki

więcej
 
na górę