ukryj menu          

Those sweet words

„Those Sweet Words”
(„Feels Like Home”, 2004)
słowa i muzyka: Norah Jones
tłumaczenie: Andrzej Orzechowski
(Norah Jones  - „Those sweet words”, 2004)

What did you say I know I saw you saying it my ears won´t stop ringing

Wiem co powiedziałeś Zrozumiałam, mówisz to i nie przestanie to dzwonić mi w uszach

long enough to hear those sweet words what did you say

wystarczająco długo by słyszeć słodkie słowa, które wypowiadałeś

And now the day the hour hand has spun before the night is done

A teraz dzień kiedy wskazówka zegara wiruje zanim skończy się noc

I just have to hear those sweet words spoken like a melody

Muszę jedynie słuchać tych słodkich słów wypowiadanych jak melodia

 

 

All your love Is a lost  balloon  rising up through the afternoon

Cała twa miłość jest zagubionym balonem unoszącym się tego popołudnia

'Til it could fit on the head of a pin come on in

Aż przypadkiem natrafi na główkę szpilki, wejdź w to

Did you have a hard time sleeping 'Cause a heavy moon was keeping

Czy tej nocy miałeś kłopoty zasnąć z powodu ciężkiego księżyca

you awake and all I know is  I'm just glad to see you again

budzącego Cię wszystko co wiem to, że cieszę się że znów Cię widzę

 

 

See my love Like a lost balloon Rising up through the afternoon

Zobacz kochany jak zagubiony balon unosi się tego popołudnia

and then you appear   what did you say I know you saying

Potem pojawiasz się ty i to co powiedziałeś, Wiem co mówisz

it My ears won´t stop ringing long enough to hear those sweet words

w moich uszach nie przestaną grać długo usłyszane słodkie słowa

and your simple melody  I just have to hear your sweet words

I twa prosta melodia Muszę jedynie słuchać twoich słodkich słów

spoken like a melody I just wanna hear those sweet words

wypowiadanych jak melodia Chcę jedynie słuchać tych słodkich słów
21.07.2006
 

Śpiewnik

Folder plików

 

Najnowsze piosenki

więcej
 
na górę