ukryj menu          

Drogi gospodarzu

(„Dear Landlord” - Bob Dylan - „John Wesley Harding”, 1967)
(„John Wesley Harding”, 1967 Columbia)
słowa i muzyka: Bob Dylan
tłumaczenie: Andrzej Orzechowski
Dear Landlord, please don't put a price on my soul,
Drogi Gospodarzu, nie dawaj ceny mej duszy,
My burden is heavy, my dreams are beyond control.
Mój ciężar jest wielki, moje sny poza kontrolą.
When that steamboat whistle blows,
Kiedy słychać gwizd ze statku parowego,
I'm gonna give you all I got to give,
Mam zamiar dać Ci wszystko co mam do dania,
And I do hope you receive it well,
I mam nadzieję dostać nie mniej,
Depending on the way you feel that you live.
Zależnie od sposobu w jaki czujesz i żyjesz.

Dear Landlord, please heed these words that I speak,
Drogi Gospodarzu, proszę zwróć uwagę na me słowa,
I know you've suffered much, but in this you are not so unique.
Wiem, że wycierpiałeś wiele, ale to nie czyni Cię wyjątkowym,
All of us at times we might work too hard
Każdy z nas czasem może pracować zbyt ciężko,
To have it too fast and too much,
By mieć zbyt szybko i zbyt wiele,
And anyone can fill his life up with things he can see
Każdy może wypełnić swe życie rzeczami, które widzi,
But he just cannot touch.
Ale nie może dotknąć.

Dear Landlord, please don't dismiss my case,
Drogi Gospodarzu, proszę nie pomijaj mego losu,
I'm not about to argue, I'm not about to move to no other place.
Nie zamierzam się sprzeczać, ani przenosić się gdzie indziej.
Now each of us has his own special gift,
Teraz każdy z nas ma swój własny specjalny dar,
And you know this was meant to be true,
A Ty wiesz, że to oznacza prawdę,
And if don't underestimate me,
I jeśli nie nie doceniasz mnie,
I won't underestimate you.
Ja nie będę nie doceniał ciebie.
14.05.2006
 

Śpiewnik

Folder plików

 

Najnowsze piosenki

więcej
 
na górę