ukryj menu          

Dzwony wolności

(„Chimes of Freedom” - Bob Dylan – „Another Side of Bob Dylan”, 1964)
(„Another Side Of Bob Dylan”, 1964 Columbia)
słowa i muzyka: Bob Dylan
tłumaczenie: Andrzej Orzechowski
1.
Far between sundown's finish an' midnight's broken toll
Daleko pomiędzy końcem zachodu słońca i wybiciem północy
We ducked inside the doorway, thunder crashing
Schyliliśmy się w drzwiach, uderzył piorun
As majestic bells of bolts struck shadows in the sounds
Majestatyczne dzwony pioruna uderzają w cień w dźwiękach
Seeming to be the chimes of freedom flashing
Wydając się być brzmieniem błysku wolności
Flashing for the warriors whose strength is not to fight
Błyszcząc dla wojowników, których siła nie jest po to by walczyć
Flashing for the refugees on the unarmed road of flight
Błysk dla uchodźcówna nieuzbrojoną ulicę walki (lotu)
An' for each an' ev'ry underdog soldier in the night
Dla każdego I wszystkich słabszych (pokonanych) żołnierzy nocy
An’ we gazed upon the chimes of freedom flashing.
I wpatrywaliśmy się w górę w błysk dzwonów wolności.

2.
In the city's melted furnace, unexpectedly we watched
W topiącym się piecu miasta zobaczyliśmy nieoczekiwanie
With faces hidden while the walls were tightening
Z zasłoniętymi twarzami, kiedy ściany się ściskały (napinały)
As the echo of the wedding bells before the blowin' rain
Jak echo dzwonów ślubnych przed przywianiem deszczu
Dissolved into the bells of the lightning
Rozpuszczonego w dzwony błysku światła
Tolling for the rebel, tolling for the rake
Cena (liczba) ofiar rebeliantów (wojowników)
Tolling for the luckless, the abandoned an' forsaked
Ofiary braku szczęścia (nieszczęścia) porzuceni i opuszczeni
Tolling for the outcast, burnin' constantly at stake
Cena za wyrzutka stale płonącego wchodzącego w grę
An' we gazed upon the chimes of freedom flashing.
I wpatrywaliśmy się w górę w brzmienie błysku wolności.

3.
Through the mad mystic hammering of the wild ripping hail
Poprzez szalone tajemnicze walenie dzikich rozdzierających kulek
The sky cracked its poems in naked wonder
Niebo złamało swe poematy (swą poezję)w nagim cudzie
That the clinging of the church bells blew far into the breeze
Który uporczywie wieje podmuchem dalekich dzwonów kościelnych dźwiękiem, który zmienia się w bryzę

Leaving only bells of lightning and its thunder

Zostawiając tylko dzwony światłości i ich grzmot
Striking for the gentle, striking for the kind
Uderza by obudzić łagodność życzliwość
Striking for the guardians and protectors of the mind
Uderza dla obrońców I strażników umysłu
An' the unpawned painter behind beyond his rightful time
Stawia malarza, który nie jest pionkiem tyłem poza prawowity czas
An' we gazed upon the chimes of freedom flashing.
I wpatrywaliśmy się w górę w brzmienie błysku wolności.

4.
Through the wild cathedral evening the rain unraveled tales
Poprzez dziki katedralny wieczór deszcz plecie wątek historii
For the disrobed faceless forms of no position
Dla nieodzianych tworów bez twarzy, bez pozycji
Tolling for the tongues with no place to bring their thoughts
Ofiara (cena) za języki, na których nie ma miejsca na wyrażanie myśli
All down in taken-for-granted situations
Wszyscy zostali postawieni w tej sytuacji
Tolling for the deaf an' blind, tolling for the mute
Ofiary za głuchych i ślepych, ofiary za niemych
Tolling for the mistreated, mateless mother, the mistitled prostitute
Cena (ofiary) za męczenników, opuszczoną matkę, sponiewieraną prostytutkę
For the misdemeanor outlaw, chased an' cheated by pursuit
Cena za występek poza prawo, oszukany i ścigany
An' we gazed upon the chimes of freedom flashing.
I wpatrywaliśmy się w górę w brzmienie błysku wolności.

5.
Even though a cloud's white curtain in a far-off corner flashed
Mimo że kurtyna białych chmur w odległym zakręcie zabłysła
An' the hypnotic splattered mist was slowly lifting
I hipnotyczna oplatająca mgła powoli się unosiła
Electric light still struck like arrows, fired but for the ones
Elektryczne światło wciąż uderza jak strzała wystrzelona ale dla tych
Condemned to drift or else be kept from drifting
Potępionych (skazanych, przeznaczonych) na dryfowanie, w innym razie walczącym z dryfowaniem

Tolling for the searching ones, on their speechless, seeking trail

Cena dla ( za ) tych, którzy poszukują, dla ich niemego poszukiwania szlaku
For the lonesome-hearted lovers with too personal a tale
Dla samotnych opuszczonych kochanków ze zbyt osobistą opowieścią
An' for each unharmful, gentle soul misplaced inside a jail
Dla każdej nieszkodliwej, wrażliwej duszy, niesłusznie uwięzionej
An' we gazed upon the chimes of freedom flashing.
I wpatrywaliśmy się w górę w brzmienie błysku wolności.

6.
Starry-eyed an' laughing as I recall when we were caught
Naiwny I roześmiany jak ja przypominam sobie
Trapped by no track of hours for they hanged suspended
Gdy byliśmy złapani w pułapkę bez ścieżki godzin dla zatrzymania w zawieszeniu
As we listened one last time an' we watched with one last look
Jak słuchaliśmy po raz ostatni, spojrzeliśmy na kogoś ostatni raz
Spellbound an' swallowed 'til the tolling ended
Oczarowany, połknięty aż skończyło się połykanie z bólem
Tolling for the aching ones whose wounds cannot be nursed
Ofiara (cena) za ból tych, których rany nie mogą być uleczone (leczone)
For the countless confused, accused, misused, strung-out ones an' worse
Za niezliczone, zakłopotane, oskarżone, nadużyte, rozsznurowane (ciągnące się jak sznury)
An' for every hung-up person in the whole wide universe
I za każdą powieszoną osobą w całym wielkim szerokim wszechświecie
An' we gazed upon the chimes of freedom flashing.
I wpatrywaliśmy się w górę w brzmienie błysku wolności.
29.09.2006
 

Śpiewnik

Folder plików

 

Najnowsze piosenki

więcej
 
na górę