ukryj menu          

Jestem facetem, którego nie spotykasz codziennie

"I'm A Man You Don't Meet Every Day"
tłumaczenie: Andrzej Orzechowski
Oh, my name is Jock Stewart, I'm a canny gaun man,
Och, nazywam się Jock Stuart, ładowniczy ( obrotny ) facet od broni,
and a roving young fellow I've been.
I byłem młodym wędrownym facetem.
So be easy and free, when you're drinking with me,
Więc bądź łatwy i wolny, kiedy pijesz ze mną,

 I'm a man you don't meet every day.

Jestem facetem, którego nie spotykasz każdego dnia.

 

I have acres of land, I have men of command,

Mam akry ziemi i ludzi pod sobą ( którymi rządzę )
And manys the shilling in store.
I zawsze drobne na rozpustę ( na szaleństwa ).
So come fill up your glass with brandy and wine.
Więc napełnijcie szklanki brandy i winem.
What ever it costs, I will pay.
Nie ma znaczenia ile to kosztuje, ja stawiam.

I took out my dog and my gun for to shoot,
Wziąłem swojego psa na spacer i zastrzeliłem go,
All down in the County Kildare.
Wszystko dzieje się w krainie Kildare.
Let us catch well the hours and the minutes that fly
Pozwól nam dobrze chwycić godziny i lecące minuty
And we'll share them together this day.
A będziemy je dzielić wspólnie tego dnia.

I'm a roving young blade, I'm a piper to trade
Jestem włóczącym sie ostrym młodzieńcem, kobziarzem do wzięcia
And manys the tunes I can play.
I mogę zagrać wiele melodii.
I go out with my dog and my gun for to shoot,
Wychodzę z psem i pistopletem gotowym do strzału
All along by the banks of the Tay.
Wszystko wzdłuż banków miasta Tay.
11.07.2006
 

Śpiewnik

Folder plików

 

Najnowsze piosenki

więcej
 
na górę