ukryj menu          

Josie

słowa: (Donovan Phillips Leitch)
muzyka: (Donovan Phillips Leitch
tłumaczenie: Andrzej Orzechowski

Josie, I won't fail ya,

Josie nie zawiodę YEA….

I won't fail you, have no fear.

Nie zawiodę Cię, nie obawiaj się Josie,

I won't fail ya,

Josie nie zawiodę YEA….

Give me one more chance, the day is near.

Daj mi jeszcze jedną szansę, dzień się zbliża.

 

The meadows they are bursting,

Łąki wybuchają ( rozkwit )

The yellow corn lies in your hand.

Żółte zboże leży na Twej dłoni

And with the night comes sorrow

A z nocą przychodzi smutek ( żal )

As the tide of dawn sleeps on the land.

Jak przypływ świtu usypia krainę.

 

The long breezes are blowing

Przeciągłe wiaterki powiewają

All down the sky into my face.

Wszystkie z nieba wprost w mą twarz

 I've a weary kind of feeling,

Mam uczucie przypominające znużenie

Like my time has come and gone to waste.

Jakby mój czas przyszedł i odszedł na straty.

 

I love you, darling Josie,

Kocham Cię najdroższa Josie

The trees of pine they grow so tall.

Sosnowe drzewa rosną tak wysoko

How come you came to love me,

Jak przychodzisz przyszłaś by mnie kochać

When you didn't love me at all?

Kiedy mnie nie kochałaś w ogóle?

 

Josie I won't fail ya,

Josie nie zawiodę YEA.

I won't fail you, have no fear.

Nie zawiodę Cię, nie obawiaj się Josie

I won't fail ya, Josie,

nie zawiodę

ya Give me one more chance, the day is near.

Daj mi jeszcze jedną szansę, dzień się zbliża.

 

My Josie looks a child now,

Moja Josie wygląda jak dziecko teraz

As she lies here on my breast.

Kiedy leży na mej piersi.

 In the night I think about her,

W nocy myślę o niej,

In the day I get no rest.

Za dnia nie mogę odpocząć ( ukoić zmęczenia ).

 

I cut me a young pine-cone

Urwałem młodą sosnową szyszkę

And I gave it to the river deep.

I zanurzyłem ją w głębinie rzeki

It sailed 'way by your window

Zażeglowała pod Twe okno

Where you lay, so long in sleep.

Gdzie leżysz tak długo we śnie.

 

God bless you, darling Josie,

Bóg Cię błogosławi, najdroższa Josie

With your sparklin' eyes so bright and clear.

Z Twymi błyszczącymi oczkami bystrymi i przejrzystymi Josie,

I won't fail ya,

Josie nie zawiodę Cię

I won't fail you, have no fear.

Nie zawiodę Cię, nie obawiaj się.

 

Josie, I won't fail ya,

Josie, nie zawiodę ya

I won't fail you, have no fear.

Nie zawiodę Cię, nie obawiaj się Josie,

 I won't fail ya,

Josie, nie zawiodę

ya Give me one more chance, the day is near.

Daj mi jeszcze jedną szansę, dzień się zbliża.
09.05.2006
 

Śpiewnik

Folder plików

 

Najnowsze piosenki

więcej