ukryj menu          

Wkrada się

„Creepin' in”
słowa i muzyka: Lee Alexander
tłumaczenie: Andrzej Orzechowski
1.
There's a big ol' hole
Jest wielka stara dziura
That goes right through the sole
Przechodząca przez środek (na wskroś) podeszwy
Of this old shoe
Tego starego buta
And the water on the ground
I woda na ziemi
Ain't got no place else it's found
Nie ma innych miejscami kiedy ją znajdzie
So it's only got one thing left to do
Więc ma tylko jedną rzecz do zrobienia


Just creep on in
Tylko wkradać się do środka
Creep on in
Wkradać się doń
And once it has begun
I raz gdy się zaczęło
Won't stop until it's done
Nie zatrzyma się aż do wypełnienia (końca)
Sneaking in
Wdzieranie (wkradanie) weń

2.
There's a silver moon
Srebrny księżyc
That came a little soon
Który wzszedł trochę wcześnie
For me to bare
Dla mnie by obnażyć
It shines brightly on my bed
Jasne promienie na mym łóżku
And the shadows overhead
A cienie nad głową
Won't let me sleep as long as it's there
Nie pozwolą mi spać tak długo jak on (księżyc) będzie tam

( solo i refren )

3.
There's a big ol' hole
Jest wielka stara dziura
That goes right through my sole
Przechodząca przez środek mojej podeszwy
Oh that ain't nothin' new
Oh to nie jest nic nowego
So long as you're around
Tak długo jak jesteś gdzieś blisko
And got no place else you've found
I nie ma innego miejsca poza tym przez ciebie znalezionym
There's only one thing left for you to do
I pozostała Ci tylko jedna rzecz do zrobienia


And once it has begun
I raz gdy się zaczęło
Won't stop until it's done
Nie zatrzyma się aż do końca )do wypełnienia
Sneaking in
Wkradanie
And once it has begun
I raz gdy się zaczęło
Won't stop until it's done
Nie zatrzyma się aż do końca )do wypełnienia
Sneaking in
Wkradanie
Sneaking in
Wkradanie
(Sneaking in)
Wkradanie
Sneaking in
Wkradanie
(Creeping in)

Sneaking in

Wdzieranie
(Sneaking in) Sneaking in
Wkradanie
(Sneaking in

Sneaking in

(Creeping in)
Wdzieranie
(Gonna be creeping on in)
Będzie się wkradać
(Creep creeping in)
Zakrada się wdzieranie
20.12.2006
 

Śpiewnik

Folder plików

 

Najnowsze piosenki

więcej