ukryj menu          

Kiedy będę umierał

„In My Time of Dyin'”
słowa i muzyka: traditional
tłumaczenie: Andrzej Orzechowski
(„In my time of dyin'” - traditional spiritual originally known as
„Jesus Goin' A-makeup My Dyin' Bed” -
„Jezus przystroi moje łoże śmierci w czasie mego umierania”)
Well, in my time of dyin'
Dobrze, kiedy będę umierał
Don't want nobody to mourn.
Nie chcę by ktokolwiek opłakiwał mnie.
All I want for you to do is
Wszystko czego chciałbym od ciebie
Is to take my body home,
To byś zabrał me ciało domu,

Well, well, well, so I can die easy,
Dobrze, dobrze, dobrze, więc mogę umierać lekko,
Well, well well,
Dobrze, dobrze, dobrze,
Well, well, well, so I can dyin' easy.
Dobrze, dobrze, dobrze, więc mogę umierać lekko,
Jesus gonna make up, Jesus gonna make up,
Jezus uczyni, Jezus uczyni,
Jesus gonna make up my dyin' bed.
Jezus uczyni ( sprawi, przystroi ), że to się tak stanie,

Well, meet me, Jesus, meet me,
Spotkaj mnie Jezu, spotkaj mnie,
Meet me in the middle of the air.
Spotkaj mnie w środku powietrza.
If these wings should fail me, Lord,
Jeśli te skrzydła mają mnie zawieść ( oszukać ), Panie,
Won't you meet me with another pair.
Nie spotkasz mnie z nową parą.

Lord, in my time of dying
Panie, w czasie kiedy będę umierał ( odchodził )
Don't want nobody to cry,
Nie chcę by ktokolwiek płakał,
All I want you to do is
Wszystko czego chcę byś robił
Take me when I die.
To byś zabrał mnie, kiedy umrę.
14.08.2006
 

Śpiewnik

Folder plików

 

Najnowsze piosenki

więcej
 
na górę