ukryj menu          

Kiedy się przebudzisz

(Bob Dylan - „Slow Train Coming”, 1979)
(„Slow Train Coming”, 1979 Columbia)
słowa i muzyka: Bob Dylan
tłumaczenie: Andrzej Orzechowski
God don't make no promises that He don't keep.
Bóg nie robi obietnic, których nie dotrzymuje.
You got some big dreams, baby, but in order to dream you gotta still be asleep.
Musisz mieć sny, kochanie, ale i sny muszą mieć ciebie, musisz być we śnie (spać).

When you gonna wake up, when you gonna wake up
Kiedy się przebudzisz, kiedy się przebudzisz
When you gonna wake up and strengthen the things that remain?
Umocnisz wszystko co pamiętasz (co pozostało w pamięci)?

Counterfeit philosophies have polluted all of your thoughts.
Fałszywa filozofia (niezgodna z typową) oszukała wszystkie twoje myśli.
Karl Marx has got ya by the throat, Henry Kissinger's got you tied up in knots.
Karol Marks chwycił cię za gardło, a Henry Kissinger spętał cię na węzeł.

You got innocent men in jail, your insane asylums are filled,
Masz (miałeś) niewinnego faceta w więzieniu, azyle dla chorych umysłowo są zapełnione,
You got unrighteous doctors dealing drugs that'll never cure your ills.
Masz (miałeś) znachorów podających leki (narkotyki), które nigdy cię nie wyleczą (z twej)
choroby.

You got men who can't hold their peace and women who can't control their tongues,
Masz (miałeś) mężczyznę, który nie był w stanie utrzymać pokoju,
The rich seduce the poor and the old are seduced by the young.
Kobietę, która nie potrafiła utrzymać języka za zębami, bogaczy którzy zwodzą biednych, a starzy są mamieni (kuszeni) przez młodych.

Adulterers in churches and pornography in the schools,
Cudzołóstwo w kościołach i pornografia w szkołach,
You got gangsters in power and lawbreakers making rules.
Masz gangsterów (bandytów u władzy), a prawo tworzą ci, którzy je łamią.

Spiritual advisors and gurus to guide your every move,
Duchowi doradcy i guru jako przewodnicy (kontrolujący) prowadzący na smyczy, czuwający nad każdym twoim ruchem,
Instant inner peace and every step you take has got to be approved.
Każdy twój krok (wewnętrzny spokój w każdym twoim kroku) musi zostać zatwierdzony jeśli chcesz mieć spokój (decydują za ciebie).

Do you ever wonder just what God requires?
Czy kiedykolwiek chciałeś wiedzieć (zastanowiłeś się) czego potrzeba Bogu (czego chce Bóg)?
You think He's just an errand boy to satisfy your wandering desires.
Czy myślisz, że jest tylko chłopcem na posyłki zaspakajającym twoje wydumane pragnienia
(domyślnie: nie myślisz czego On od ciebie chce, tylko co ty możesz od Niego dostać).

You can't take it with you and you know that it's too worthless to be sold,
Nie możesz tego zabrać ze sobą i wiesz, że to jest zbyt bezcenne, by to sprzedać,
They tell you, „Time is money” as if your life was worth its weight in gold.
Mówią ci, „Czas to pieniądz”, tak jakby twoje życie miało wartość w sztabkach złota.

There's a Man up on a cross and He's been crucified.
Oto człowiek na krzyżu, jest ukrzyżowany dla ciebie.
Do you have any idea why or for who He died?
Wiara w jego moc to wszystko co powinieneś (powinnaś) uczynić (zrobić)
(domyślnie: uwierz w jego moc, bo wisi tam dla ciebie)?
26.05.2006
 

Śpiewnik

Folder plików

 

Najnowsze piosenki

więcej
 
na górę