ukryj menu          

Licencja na zabijanie

(„License to Kill” - Bob Dylan - „Infidels”, 1983)
(„Infidels”, 1983 Columbia)
słowa i muzyka: Bob Dylan
tłumaczenie: Andrzej Orzechowski
Man thinks 'cause he rules the earth he can do with it as he please
Człowiek zastanawia się ( myśli ), że ubierze (ziemię) świat
w zasady(reguły), że potrafi stworzyć reguły by opisać świat (ziemię), może to robić jeśli tylko potrafi, - nie sposób napisać idealnego prawa
And if things don't change soon, he will.
A jeśli rzeczy nie zmienią się szybko to mu się to może nawet udać (zrobi to, odniesie sukces – a ci którzy próbują to robić, rozmijają się z życiem i prawdą
Oh, man has invented his doom,
Och, człowiek odkrył swój los, swoje przeznaczenie,
First step was touching the moon.
Pierwszym krokiem było dotknięcie księżyca.
Now, there's a woman on my block,
A teraz kobieta w moim bloku (blok np. więzienny),
She just sit there as the night grows still.
Po prostu tam usiadła znów, kiedy zapadała noc (noc nadchodziła, zbliżała się, nastawała )
She say who gonna take away his license to kill?
Ona mówi, kto odbierze mu licencję na zabijanie?

Now, they take him and they teach him and they groom him for life
Teraz go biorą i uczą, i przysposabiają do życia
And they set him on a path where he's bound to get ill,
I ustawiają na ścieżce gdzie, do której jest przywiązany, z powodu której jest chory, pokazują mu ścieżkę(drogę), która doprowadziła go do choroby
Then they bury him with stars,
Potem chowają (zakopują ) go z gwiazdami
Sell his body like they do used cars.
Sprzedają jego ciało tak, jak zwykli robić to z używanymi samochodami
Now, there's a woman on my block,
A teraz kobieta w moim bloku ( blok np. więzienny ),
She just sit there facin' the hill.
Usiadła twarzą do wzgórza (np. Hollywood itp.)
She say who gonna take away his license to kill?
Ona mówi, kto odbierze mu licencję na zabijanie?

Now, he's hell-bent for destruction, he's afraid and confused,
Teraz, on jest napalony na rozwalanie wszystkiego (niszczenie), boi się i jest zagubiony (zmieszany, zakłopotany, pogmatwany, zażenowany, zawstydzony)

And his brain has been mismanaged with great skill.

A jego mózg nie został obdarzony wielkimi zdolnościami
All he believes are his eyes
Wszystkim w co wierzy są jego oczy
And his eyes, they just tell him lies.
A jego oczy po prostu go okłamują (mówią mu kłamstwa, nie mówią mu prawdy, wprowadzają w błąd, kłamią)
But there's a woman on my block,
Ale kobieta w moim bloku (blok np. więzienny),
Sitting there in a cold chill.
Siedząc tam w przenikającym (przenikliwym)zimnie
She say who gonna take away his license to kill?
Ona mówi, kto odbierze mu licencję na zabijanie?

Ya may be a noisemaker, spirit maker,
Możesz być krzykaczem, robić klimat, nadawać ducha, tchnąć w coś ducha,
Heartbreaker, backbreaker,
Łamaczem serc, łamaczem kręgosłupów,
Leave no stone unturned.
Nie zostawiającym kamienia na kamieniu.
May be an actor in a plot,
Może aktorem w spisku,
That might be all that you got
Może to wszystko co dostałeś, (czym się stałeś),
'Til your error you clearly learn.
Aż do błędu ( aż popełnisz błąd )wciąż się (po prostu się )uczysz.
Kiedy nie popełniasz błędów, nie uczysz się, uczysz się na własnych błędach.

Now he worships at an altar of a stagnant pool
Teraz on oddaje cześć przy głównym ołtarzu nad bajorkiem (stojącą wodą), stawem jak lusterko
And when he sees his reflection, he's fulfilled.
A kiedy widzi (dostrzega) swe odbicie (spełnia się widząc się takim jakim jest naprawdę)
Oh, man is opposed to fair play,
Och, człowiek jest w sprzeczności z uczciwą grą (fair play)
He wants it all and he wants it his way.
On wszystkiego tego chce i chce iść jego drogą ( drogą, którą sobie sam wyznacza, ustala, jaka lubi).Chce osiągnąć swój cel jednocześnie grają fair play. Mieć ciastko i zjeść ciastko.
Now, there's a woman on my block,
A teraz kobieta w moim bloku ( blok np. więzienny ),
She just sit there as the night grows still.
Po prostu tam usiadła znów, kiedy zapadała noc (noc nadchodziła, zbliżała się, nastawała)
She say who gonna take away his license to kill?
Ona mówi, kto odbierze mu licencję na zabijanie?

* Czy zrezygnować ze zwycięstwa, żeby być uczciwym, nie iść po trupach do zwycięstwa.
**Tylko on sam może sobie odebrać licencje na zabijanie (?)
25.11.2007
 

Śpiewnik

Folder plików

 

Najnowsze piosenki

więcej
 
na górę