ukryj menu          

Może już nigdy

(„May You Never” - John Martyn - realizacja luty 1973 album „Solid Air”)
(„Solid Air”, 1973)
słowa i muzyka: John Martyn
tłumaczenie: Andrzej Orzechowski
May you never lay your head down
Może nigdy nie złożysz głowy
Without a hand to hold;
Bez ręki którą można ścisnąć ( chwycić )
May you never make your bed out in the cold.
Może nigdy nie pozbędziesz się chłodu w swoim łóżku.

You're just like a good close sister to me,
Jesteś dla mnie jak dobra bliska siostra,
And you know that I love you true.
I wiesz że naprawdę cię kocham.
And you hold no blade to stab me in my back,
I nie trzymasz noża (ostrza ) by wbić mi go w plecy.
I know that there's some that do.
Ja wiem, że są tacy którzy tak robią.

Oh please won't you, please won't you
Och proszę czy nie mogłabyś, och proszę czy nie mogłabyś,
Bear it in mind:
Ocalić (zachować) tego w pamięci, nie zapomnieć o tym:
Love is a lesson to learn in our time.
Miłość jest lekcją, którą przerabiamy.
And please won't you, please won't you
Och proszę czy nie mogłabyś, och proszę czy nie mogłabyś,
Bear it in mind for me.
Ocalić (zachować) tego w pamięci, nie zapomnieć o tym:

May you never lay your head down
Może nigdy nie złożysz głowy
Without a hand to hold;
Bez ręki którą można ścisnąć ( chwycić )
May you never make your bed out in the cold.
Może nigdy nie pozbędziesz się chłodu w swoim łóżku.

You're just like a great strong brother of mine,
Jesteś jak mój wielki, silny brat,
You know that I love you true.
Wiesz, że prawdziwie cię kocham.
And you never talk dirty behind my back,
I nigdy nie obgadujesz mnie za moimi plecami,
And I know that there's those that do.
A wiem że są tacy którzy to robią.


Oh please won't you, please won't you
Och proszę czy nie mogłabyś, och proszę czy nie mogłabyś,
Bear it in mind:
Ocalić (zachować) tego w pamięci, nie zapomnieć o tym:
Love is a lesson to learn in our time.
Miłość jest lekcją, którą przerabiamy.
And please won't you, please won't you
Och proszę czy nie mogłabyś, och proszę czy nie mogłabyś,
Bear it in mind for me.
Ocalić (zachować) tego w pamięci, nie zapomnieć o tym:

May you never lose your temper,
Może nigdy nie tracisz nastroju,
If you get in a bar-room fight.
Gdy dostajesz się w knajpianą bójkę.
May you never lose your woman overnight.
Może nigdy nie straciłeś swej kobiety na całą noc (że ona nie wróciła do domu na noc).
May you never lay your head down
Może nigdy nie złożysz głowy
Without a hand to hold;
Bez ręki którą można ścisnąć ( chwycić )
May you never make your bed out in the cold.
Może nigdy nie pozbędziesz się chłodu w swoim łóżku.

May you never lose your temper
Może nigdy nie tracisz nastroju,
If you get in a bar-room fight;
Gdy dostajesz się w knajpianą bójkę.
May you never lose your woman overnight.
Może nigdy nie straciłeś swej kobiety na całą noc (że ona nie wróciła do domu na noc).
May you never lose your woman overnight;
Może nigdy nie straciłeś swej kobiety na całą noc (że ona nie wróciła do domu na noc).
May you never lose your woman overnight.
Może nigdy nie straciłeś swej kobiety na całą noc (że ona nie wróciła do domu na noc).
25.02.2007
 

Śpiewnik

Folder plików

 

Najnowsze piosenki

więcej
 
na górę