ukryj menu          

Odchodzę, odchodzę, odszedłem

"Going Going Gone"
(Bob Dylan - „Planet Waves”, 1974)
słowa i muzyka: Bob Dylan
tłumaczenie: Andrzej Orzechowski
I've just reached a place where the willow don't bend.
Dotarłem do miejsca gdzie wierzby nie ugniesz
There's not much more to be said it's the top of the end.
Tu wiele powiedzieć się nie da, tu nadchodzi sam koniec
I'm going, I'm going, I'm gone.
Odchodzę, odchodzę, odszedłem.

I'm closin' the book on the pages and the text
Zamykam tę książkę na jednej ze stron, a potem
And I don't really care what happens next.
Naprawdę już nie dbam co stanie się potem…
I'm just going, I'm going, I'm gone.
Odchodzę, odchodzę, odszedłem.

I been hangin' on threads, I been playin' it straight,
Zawiesił się wątek, chociaż grałem czysto
Now, I've just got to cut loose before it gets late.
Teraz, muszę po prostu odciąć tę rozwiązłość zanim stanie się zbyt późno
So I'm going, I'm going, I'm gone.
Odchodzę, odchodzę, odszedłem.

Grandma said, „Boy, go and follow your heart
Babcia powiedziała, “Chłopcze idź za głosem serca
And you'll be fine at the end of the line.
A osiągniesz szczęście na końcu tej drogi.
All that's gold isn't meant to shine.
Nie wszystko co złotem zawsze błyszczy blaskiem
Don't you and your one true love ever part.”
Jak i ty, i twej miłości zawsze kawałeczek”.

I been walkin' the road, I been livin' on the edge,
Włóczyłem się drogą, żyłem na krawędzi
Now, I've just got to go Before I get to the ledge.
Teraz muszę odejść zanim znajdę się nad przepaścią (na półce skalnej… bez odwrotu)
So I'm going, I'm just going, I'm gone.
Więc Odchodzę, odchodzę, odszedłem.
21.04.2006
 

Śpiewnik

Folder plików

 

Najnowsze piosenki

więcej
 
na górę