ukryj menu          

Ona należy do mnie

„She Belongs to Me”
(„She Belongs to Me” - Bob Dylan - „Bringing It All Back Home”, 1965)
słowa i muzyka: Bob Dylan
tłumaczenie: Andrzej Orzechowski
1.
She's got everything she needs, she's an artist, she don't look back.
Ma wszystko czego potrzebuje, jest artystką, nie patrzy w przeszłość
She's got everything she needs, she's an artist, she don't look back.
Ma wszystko czego potrzebuje, jest artystką, nie patrzy w przeszłość
She can take the dark out of the nighttime
Może zdjąć ciewmność z nocy
And paint the daytime black.
A czas dnia zamalować na czarno.

2.
You will start out standing
Zastygniesz stojąc
Proud to steal her anything she sees.
Dumny, że udało ci się skraść cokolwiek z jej oczu (z tego co ona widzi)
You will start out standing
Zastygniesz stojąc
Proud to steal her anything she sees.
Dumny, że udało ci się skraść cokolwiek z jej oczu (z tego co ona widzi)
But you will wind up peeking through her keyhole
Ale ty będziesz nakręcał się zerkając przez jej dziurkę od klucza
Down upon your knees.
Nisko na swych kolanach.

3.
She never stumbles,
Ona nigdy się nie potknie
She's got no place to fall.
Nie ma miejsca w którym by się przewróciła
She never stumbles,
Ona nigdy się nie potknie
She's got no place to fall.
Nie ma miejsca na upadek
She's nobody's child,
Jest niczyim dzieckiem
The Law can't touch her at all.
Prawo jej nie w ogóle nie dotyczy (nie dotknie… jest ponad prawem).

4.
She wears an Egyptian ring
Nosi Egipski pierścień
That sparkles before she speaks.
Który błyszczy zanim ona zabłyśnie
She wears an Egyptian ring
Nosi Egipski pierścień
That sparkles before she speaks.
Który błyszczy zanim ona zabłyśnie
She's a hypnotist collector,
Jest zbieraczką hipnotyzerką
You are a walking antique.
Jesteś chodzącym (idziesz jak w antyku) antykiem (zabytkiem).

5.
Bow down to her on Sunday,
W dół łukiem w niedzielę do niej
Salute her when her birthday comes.
Oddajesz jej honory w dniu jej urodzin
Bow down to her on Sunday,
W dół łukiem w niedzielę do niej
Salute her when her birthday comes.
Oddajesz jej honory w dniu jej urodzin
For Halloween give her a trumpet
Na Halloween dajesz jej trąbkę
And for Christmas, buy her a drum.
A na Gwiazdkę kup jej bęben.
26.07.2006
 

Śpiewnik

Folder plików

 

Najnowsze piosenki

więcej
 
na górę