ukryj menu          

Pozytywnie 4-ta ulica

POSITIVELY 4TH STREET
(„Bob Dylan's Greatest Hits”, 1967)
słowa i muzyka: Bob Dylan
tłumaczenie: Andrzej Orzechowski
You got a lotta nerve to say you are my friend
Jesteś wystarczająco bezczelna, by mówić, że jesteś moim przyjacielem
When I was down you just stood there grinning
Kiedy byłem w dołku, ty po prostu stałaś szczerząc swój uśmiech
You got a lotta nerve to say you got a helping hand to lend
Masz czelność mówić, że podasz mi zawsze pomocną dłoń
You just want to be on the side that's winning
Po prostu chcesz być po stronie wygranej (chcesz być w tym zwycięzcą)

You say I let you down you know it's not like that
Mówisz, że cię porzucam, wiesz że to nie tak
If you're so hurt why then don't you show it
Jeśli jesteś tak zraniona, dlaczego tego nie pokarzesz
You say you lost your faith but that's not where it's at
Mówisz, że straciłaś swą wiarę, ale to nie tam ona jest
You had no faith to lose and you know it
Nie masz dość wiary, by odpuścić i wiesz to

I know the reason that you talk behind my back
Znam powód dla którego mówisz za moimi plecami (obgadujesz mnie)
I used to be among the crowd you're in with
Poznałem krąg (tłum) ludzi wśród których się obracasz
Do you take me for such a fool to think I'd make contact
Bierzesz mnie za takiego głupca, który próbuje zbliżyć się do kogoś (kontaktować się)
With the one who tries to hide what he don't know to begin with
Kto usiłuje ukryć to, że nie wie czego chce

You see me on the street you always act surprised
Widujesz mnie na ulicy, zawsze odgrywając (grając) zdziwienie
You say, „How are you?” „Good luck” but you don't mean it
Mówisz: „Jak się miewasz, powodzenia”, ale tego nie czujesz
When you know as well as me you'd rather see me paralyzed
Gdybyś wiedziała tak dobrze jak ja, wolałabyś mnie raczej widzieć sparaliżowanego
Why don't you just come out once and scream it
Dlaczego po prostu nie podejdziesz raz i nie wykrzyczysz tego (co o mnie myślisz)

No, I do not feel that good when I see the heartbreaks you embrace
Nie, nie czuję się tak dobrze, gdy widzę rozłamane serce, które obejmujesz
If I was a master thief perhaps I'd rob them
Gdybym był mistrzem (szefem) złodziei, prawdopodobnie ukradłbym je
And now I know you're dissatisfied with your position and your place
A teraz wiem, że jesteś niezadowolona z położenia), w którym się znalazłaś
Don't you understand it's not my problem
Nie rozumiesz, że to nie mój problem

I wish that for just one time you could stand inside my shoes
Chciałbym żebyś choć raz mogła poczuć to, co czuję ja (poczuć się w mojej skórze)
And just for that one moment I could be you
I choćby na ten moment ja mógłbym być z tobą
Yes, I wish that for just one time you could stand inside my shoes
Tak, chciałbym żebyś choć raz mogła poczuć to, co czuję ja (poczuć się w mojej skórze)
You'd know what a drag it is to see you
Widziałabyś jaką męką jest oglądać ciebie (patrzeć na ciebie)
13.04.2006
 

Śpiewnik

Folder plików

 

Najnowsze piosenki

więcej
 
na górę