ukryj menu          

Tam zaledwie dla fortuny

„There But For Fortune”
("There but for fortune” - „Phil Ochs in Concert”)
słowa i muzyka: Phil Ochs
tłumaczenie: Andrzej Orzechowski
1.
Show me the prison, show me the jail,
Pokaż mi więzienie, pokaż mi cele,
Show me the prisoner who's life has gone stale,
Pokaż mi więźnia, którego życie stęchło( zastało się w zgniliźnie),
And I'll show you a young man with so many reasons why
A ja ci pokażę młodego ( człowieka ), który ma tak wiele powodów, dla których
There but for fortune, go you or go I -- you and I.
Oprócz fortuny chodzi ( ja chodzę ) idziesz ty, albo ja - ty i ja.
Któremu chodzi o cos innego niz o fortunę.

2. Show me the alley, show me the train,
Pokaż mi aleję, pokaz mi pociąg,
Show me the hobo who sleeps out in the rain,
Pokaż mi włóczęgę, który sypia pod chmurką ( w deszczu ),
And I'll show you a young man with so many reasons why
A ja ci pokażę młodego człowieka, który ma tak wiele powodów dlaczego,
There but for fortune, go you or go I -- you and I.
Że chodzi o coś innego niż o fortunę.

3.
Show me the whisky stains on the floor,
Pokaż mi kałużę whisky rozlaną na podłodze,
Show me the dunkard as he stumbles out the door,
Pokaż mi duchownego ( baptystę, klechę ), jak się stacza za drzwiami,
And I'll show you a young man with so many reasons why
A ja ci pokażę młodego człowieka, który ma tak wiele powodów dlaczego,
There but for fortune, go you or go I -- you and I.
Że chodzi o coś innego niż o fortunę.

4.
Show me the famine, show me the frail
Pokaż mi głód, pokaż mi słabość ( nędzę, niedostatek )
Eyes with no future that show how we failed
Oczy bez nadzieji ( nie patrzące z nadzieją w przyszłość ), które pokazują tylko nasz upadek, jak my upadliśmy, zepsuliśmy się,
And I'll show you the children with so many reasons why
A ja ci pokażę dzieci, które mają tak wiele powodów dlaczego,
There but for fortune, go you or I.
Dla których oprócz fortuny ( powodzenia ) idziesz ty lub ja.

5.
Show me the country where bombs had to fall,
Pokaż mi kraj gdzie bomby mają ( miały )spaść,
Show me the ruins of buildings once so tall,
Pokaż mi ruiny budynków kiedyś tak wysokich,
And I'll show you a young land with so many reasons why
A ja ci pokażę młodą krainę z tak wieloma powodami, dla których
There but for fortune, go you or go I -- you and I.
Oprócz fortuny, idziesz ty, lub idę ja – ty i ja
You and I,
Ty i ja,

There but for fortune, go you or go I -- you and I.

Oprócz fortuny, idziesz ty, lub idę ja – ty i ja
11.12.2006
 

Śpiewnik

Folder plików

 

Najnowsze piosenki

więcej
 
na górę