ukryj menu          

Sara

(Bob Dylan - „Desire album”, 1976)
słowa i muzyka: Bob Dylan
tłumaczenie: Andrzej Orzechowski
I laid on a dune, I looked at the sky,
Leżałem na wydmie i patrzyłem w niebo,
When the children were babies and played on the beach.
Gdy dzieci były niemowlętami i bawiły się na plaży.
You came up behind me, I saw you go by,
Podeszłaś do mnie z tyłu, widziałem jak przechodzisz,
You were always so close and still within reach.
Zawsze byłaś tak blisko, lecz wciąż poza zasięgiem.
Sara, Sara,
Sara, Sara,
Whatever made you want to change your mind?
Cokolwiek zmieni Twe pragnienia, (cóż wpłynie na to byś zmieniła zdanie).
Sara, Sara,
Sara, Sara,
So easy to look at, so hard to define.
Tak łatwo można patrzeć na to, a tak trudno określić, zdefiniować.

I can still see them playin' with their pails in the sand,
Widzę ich zabawy, gdy wiaderkami bawią się w piasku,
They run to the water their buckets to fill.
Wbiegają do wody napełniać swe wiaderka.
I can still see the shells fallin' out of their hands
Wciąż widzę muszle wypadające z ich rąk
As they follow each other back up the hill.
Gdy biegną jedno za drugim z powrotem.
Sara, Sara,
Sara, Sara,
Sweet virgin angel, sweet love of my life,
Słodki dziewiczy aniele, słodka miłości mojego życia,
Sara, Sara,
Sara, Sara,

Radiant jewel, mystical wife.

Promienny klejnocie, mistyczna (tajemnicza) żono.
Sleepin' in the woods by a fire in the night,
Śpiąc wśród drzew przy ogniu nocą,
Drinkin' white rum in a Portugal bar,
Pijąc biały rum w Portugalskim barze,
Them playin' leapfrog and hearin' about Snow White,
Udając ( grając ) dla nich skaczącą żabę i słuchając o Królewnie Śnieżce,
You in the marketplace in Savanna-la-Mar.
Ty na targowisku w Savanna-la-Mar.
Sara, Sara,
Sara, Sara,
It's all so clear, I could never forget,
Wszystko jest tak jasne, nigdy nie zapomnę,
Sara, Sara,
Sara, Sara,
Lovin' you is the one thing I'll never regret.
Kochanie Ciebie to jedyna rzecz, której nigdy nie będę żałował.

I can still hear the sounds of those Methodist bells,
Wciąż słyszę dźwięki dzwonów Metodystów,

I'd taken the cure and had just gotten through,

Zarzyłbym lekarstwa i przeszedł przez to,

Stayin' up for days in the Chelsea Hotel,

Zostając na dni w hotelu Chelsea,
Writin' „Sad-Eyed Lady of the Lowlands” for you.
Pisząc dla Ciebie „DAMĘ O SMUTNYCH OCZACH Z RÓWNIN”.
Sara, Sara,
Sara, Sara,
Wherever we travel we're never apart.
Gdziekolwiek podróżujemy, nigdy się nie rozstajemy.
Sara, oh Sara,
Sara, och Sara,
Beautiful lady, so dear to my heart.
Piękna damo, tak droga memu sercu.

How did I meet you? I don't know.
Jak to się stało, że Cię spotkałem, nie wiem.
A messenger sent me in a tropical storm.
Posłaniec wysłał mi w tropikalnej burzy.
You were there in the winter, moonlight on the snow
Byłaś tam zimą, blask księżyca na śniegu
And on Lily Pond Lane when the weather was warm.
I na promenadzie liliowego stawu, kiedy było gorąco (upalnie).
Sara, oh Sara,
Sara, och Sara,
Scorpio Sphinx in a calico dress,
Skorpion Sfinks w perkalowej (bawełnianej) sukni,
Sara, Sara,
Sara, Sara,
You must forgive me my unworthiness.
Musisz wybaczyć mi, że jestem ciebie niegodny (moje słabości).

Now the beach is deserted except for some kelp
Teraz plaża jest opustoszała (stała się pusta) oprócz paru wodorostów
And a piece of an old ship that lies on the shore.
I wraku starego statku, który leży na brzegu.
You always responded when I needed your help,
Zawsze odpowiadałaś (reagowałaś), kiedy potrzebowałem Twej pomocy,
You gimme a map and a key to your door.
Wyczarowałaś mapę i klucz do swoich drzwi.
Sara, oh Sara,
Sara, och Sara,
Glamorous nymph with an arrow and bow,
Olśniewająca nimfa ze strzałą i łukiem,
Sara, oh Sara,
Sara, och Sara,
Don't ever leave me, don't ever go.
Nie zostawiaj mnie nigdy, nigdy nie odchodź.
23.06.2006
 

Śpiewnik

Folder plików

 

Najnowsze piosenki

więcej
 
na górę