ukryj menu          

Przyjemność kochania

"Plasir d'Amour”
słowa: Jean-Pierre Claris de Florian ( 1755-1794
muzyka: Jean-Paul Schwarzendorf - “Martini” (1741-1814
tłumaczenie: Andrzej Orzechowski
The joys of love are but a moment long
Radość z miłości trwa przez chwilę
The pain of love endures the whole life long
Ból miłości ciągnie się przez całe życie

Your eyes kissed mine, I saw the love in them shine
Twoje oczy całowały moje, zobaczyłem miłość w ich błysku
You brought me heaven right there when your eyes kissed mine
Przyniosłaś mi niebo dokładnie wtedy, kiedy twe oczy pocałowały moj

My love loves me, a world of wonder I see
Moja miłość mnie kocha i widzę świat cudów
A rainbow shines thru my window; my love loves me
Tęcza błyszczy przez moje okno; moja miłość mnie kocha

And now he's gone like a dream that fades in the dawn
A teraz on odszedł ( cichnie, ucicha ) jak sen, który gaśnie o świcie
But the words stay locked in my heartstrings; my love loves me
Ale słowa zostają uwięzione w mym sercu w łańcuchach; moja miłość mnie kocha
01.12.2006
 

Śpiewnik

Folder plików

 

Najnowsze piosenki

więcej
 
na górę