ukryj menu          

Słodki dom Alabama

"Sweet Home Alabama”
słowa i muzyka: Ed King, Gary Rossington – Ronnie Van Zant
tłumaczenie: Andrzej Orzechowski
Big wheels keep on turning,
Wielkie koła wciąż się toczą
carry me home to see my kin
niosą mnie do domu bym zobaczył bliskich
singing songs about the southland.
Śpiewających pieśni o krainie południa
I miss ole bamy once again and I think it's a sin. Yeah.
Znów tęsknię za Alabamą I myślę, że to grzech…taaak

Well, I heard Mister Young sing about her.
Cóż, słyszałem jak Pan Young (młody) śpiewa o niej
Well, I heard ole Neil put her down.
Słyszałem, że Neil ją poniżył (stłumił)
Well, I hope Neil Young will rememberakich
Więc mam nadzieję, że Neil Młody będzie pamiętał
a southern man don't need him around anyhow.
Że facet z południa nie potrzebuje t w okolicy (jakkolwiek…tak czy owak…)wogóle

Sweet home Alabama where the skies are so blue.
Słodki dom Alabama gdzie niebo jest tak błękitne
Sweet home Alabama, Lord, I'm coming home to you.
Słodki dom Alabama, Panie wracam do Twego domu

In Birmingham they love the Gov'nor. Oooh hoo hoo.
W Birmingham kochają gubernatora. Ooooh….
Now we all did what we could do.
Teraz zrobiliśmy wszyscy to co mogliśmy zrobić
Now Watergate does not bother me.
Teraz Watergate mnie nie niepokoi
Does your conscience bother you, tell the truth.
Czy niepokoi cię Twe sumienie, powiedz prawdę (czy masz wyrzuty sumienia)

Sweet home Alabama where the skies are so blue.
Słodki dom Alabama gdzie niebo jest tak błękitne
Sweet home Alabama, Lord, I'm coming home to you.
Słodki dom Alabama, Panie wracam do Twego domu

Now Muscle Shoals has got the Swampers
Teraz Muscle Shoals ma Swampersów (swamp – bagno – ale to wygląda na nazwisko rodowe)
and they ve been known to pick a song or two.
A oni byli znani bo zebrali piosenkę czy dwie
Lord, they get me off so much,
Panie oderwali?? Wyrwali?? (get off to słowo klucz…znaczy również: zdjąć, wysiąść) mnie tak bardzo
they pick me up when I'm feeling blue, now how about you.
Podnoszą mnie gdy jestem w smutku, a teraz co z Tobą

Sweet home Alabama where the skies are so blue.
Słodki dom Alabama gdzie niebo jest tak błękitne
Sweet home Alabama, Lord, I'm coming home to you.
Słodki dom Alabama, Panie wracam do Twego domu
Sweet home Alabama where the skies are so blue.
Słodki dom Alabama gdzie niebo jest tak błękitne
Sweet home Alabama, Lord, I'm coming home to you.
Słodki dom Alabama, Panie wracam do Twego domu
09.11.2006
 

Śpiewnik

Folder plików

 

Najnowsze piosenki

więcej
 
na górę