ukryj menu          

Wszystko to porzuciłem

"I Threw It All Away” - Bob Dylan - „Nashville Skyline”,1969
(„Nashville Skyline”, 1969 Columbia)
słowa i muzyka: Bob Dylan
tłumaczenie: Andrzej Orzechowski
I once held her in my arms,
Chwyciłem ją raz w ramiona,
She said she would always stay.
Rzekła, że zawsze tam będzie (powiedziała, że zostanie tam na zawsze).
But I was cruel,
Ależ byłem okrutny,
I treated her like a fool,
Potraktowałem ją jak głupiec (potraktowałem ją głupio),
I threw it all away.
Wszystko to porzuciłem.

Once I had mountains in the palm of my hand,
Miałem raz góry na mojej dłoni (wszystko było w zasięgu ręki),
And rivers that ran through ev'ry day.
I rzeki, które przez nie płyną co dnia.
I must have been mad,
Musiałem być szalony,
I never knew what I had,
Nigdy nie wiedziałem co posiadałem,
Until I threw it all away.
Dopóki tego nie porzuciłem.

Love is all there is, it makes the world go 'round,
Miłość jest wszystkim, ona powoduje, że świat się kręci,
Love and only love, it can't be denied.
Miłość i tylko miłość, nie może być porzucona
No matter what you think about it
Nie ma znaczenia co o tym myślisz,
You just won't be able to do without it.
Nie będziesz po prostu w stanie trwać bez niej.
Take a tip from one who's tried.
Weź wskazówkę ( przyjmij radę ) od kogoś kto próbował (żyć bez niej).

So if you find someone that gives you all of her love,
Więc jeśli znajdziesz kogoś, kto daje ci całą swoją miłość,
Take it to your heart, don't let it stray,
Weź ją sobie do serca, nie pozwól jej zabłądzić (zbłądzić),
For one thing that's certain,
Jedna rzecz jest pewna,
You will surely be a-hurtin',
Na pewno będziesz cierpiał,
If you throw it all away
Gdybyś ją wyrzucił
If you throw it all away.
Gdybyś ją wyrzucił
17.06.2006
 

Śpiewnik

Folder plików

 

Najnowsze piosenki

więcej
 
na górę