ukryj menu          

Ten kraj to mój kraj

„This Land is Your Land”
słowa i muzyka: Woody Guthrie
tłumaczenie: Andrzej Orzechowski
This land is your land, this land is my land
Ten kraj to mój kraj, ten kraj to mój kraj
From California, to the New York Island
Od Kalifornii do wyspy Nowego Yorku
From the redwood forest, to the gulf stream waters
Od lasu redwood do prądu rzeki w zatoce
This land was made for you and me
Ta kraina powstała dla ciebie i dla mnie

As I was walking a ribbon of highway
Gdy spacerowałem wstążkami autostrad
I saw above me an endless skyway
Zobaczyłem nad sobą bezkres nieba
I saw below me a golden valley
Widziałem pode mną złote doliny
This land was made for you and me
Ten kraj powstał dla ciebie i dla mnie

I've roamed and rambled and I've followed my footsteps
Włóczyłem się swoimi krokami (podążałem swoją drogą)
To the sparkling sands of her diamond deserts
Do błyszczących piasków diamentowej pustyni
And all around me a voice was sounding
A wokół mnie brzmiał dźwięk
This land was made for you and me
Ten kraj powstał dla ciebie i dla mnie

The sun comes shining as I was strolling
Słońce pojawiło się promieniami, kiedy spacerowałem
The wheat fields waving and the dust clouds rolling
Kołyszące się pola pszenicy, kłębiące się chmury kurzu

The fog was lifting a voice come chanting

Mgła ta niosła ze sobą pieśń
This land was made for you and me
Ten kraj powstał dla mnie i dla ciebie

As I was walkin' - I saw a sign there
Gdy spacerowałem zobaczyłem ten znak
And that sign said - no tress passin'
I ten znak powiedział - nie przelotny kok (tress - pukiel, kok)
But on the other side…. it didn't say nothin!
Ale po drugiej stronie nic nie wskazywał
Now that side was made for you and me!
Teraz ta strona ( okolica ) powstała dla ciebie i dla mnie!

In the squares of the city - In the shadow of the steeple
Na skwerach miasta w cieniu wieży
Near the relief office - I see my people
W pobliżu armii zbawienia (przytułku, biura pomocy)widzę moich braci, ludzi takich jak ja
And some are grumblin' and some are wonderin'
Część z nich zrzędzi (marudzi), a część rozmyśla
If this land's still made for you and me.
Czy ten kraj wciąż jest dla ciebie i dla mnie.
26.06.2006
 

Śpiewnik

Folder plików

 

Najnowsze piosenki

więcej
 
na górę