ukryj menu          

Walentynki

„Valentine's Day” - Bruce Springsteen - „Tunnel of Love”, 1987
(„Tunnel of Love”, 1987)
słowa i muzyka: Bruce Springsteen
tłumaczenie: Andrzej Orzechowski
I'm driving a big lazy car rushin' up the highway in the dark
Prowadzę wielki leniwy samochód w pośpiechu mroczną autostradą
I got one hand steady on the wheel and one hand's tremblin' over my heart
Z jedną ręką na kierownicy, drugą drżącą na mym sercu
It's pounding baby like it's gonna bust right on through
Bijącym kochanie jakby chciało przebić mą pierś
And it ain't gonna stop till I'm alone again with you
I nie zatrzymać się dopóki nie będę znów z Tobą sam na sam


A friend of mine became a father last night
Mój przyjaciel został ojcem zeszłej nocy
When we spoke in his voice I could hear the light
Kiedy mówił, z jego głosu biło światło
Of the skies and the rivers the timberwolf in the pines
Nieba i rzek, leśnych sosen
And that great jukebox out on Route 39
I szafy grającej z 39tej ulicy
They say he travels fastest who travels alone
Mówią, że w samotności jeździ się szybciej
But tonight I miss my girl mister tonight I miss my home
Lecz tej nocy tęsknię za dziewczyną, tęsknię za mym domem


Is it the sound of the leaves left blown by the wayside
To głos zostawiony przez rozwiane liście pod przydrożnym zajazdem
That's got me out here on this spooky old highway tonight
Który zepchnął mnie nocą z autostrady starej strasznie
Is it the cry of the river with the moonlight shining through
Czy to płacz rzeki rozświetlonej światłem księżyca
That ain't what scares me baby what scares me is losing you
To nie to mnie przeraża kochanie bo przeraża mnie, że stracę Ciebie


They say if you die in your dreams you really die in your bed
Mówią, że jeśli umierasz w swoich myślach umierasz naprawdę w swoim łóżku
But honey last night I dreamed my eyes rolled straight back in my head
Ale kwiatuszku ostatniej nocy śniłem z wywróconymi oczami
And God's light came shinin' on through
I sen rozpromieniło Boskie światło
I woke up in the darkness scared and breathin' and born anew
Obudziłem się w ciemnościach zadyszany, przerażony i odrodzony
It wasn't the cold river bottom I felt rushing over me
To nie było dno zimnej rzeki do której wpadłem w pogoni
It wasn't the bitterness of a dream that didn't come true
Nie była to gorycz niespełnionego snu
It wasn't the wind in the grey fields I felt rushing through my arms
To nie był wiatr, który wpadł między moje ramiona wśród szarych pól
No no baby it was you
Nie, nie kochanie, to byłaś Ty
So hold me close honey say you're forever mine
Więc przytul mnie mocno i powiedz, że będziesz mą na zawsze
And tell me you'll be my lonely valentine
I powiedz mi, że będziesz mą samotną Walentynką
10.01.2006
 

Śpiewnik

Folder plików

 

Najnowsze piosenki

więcej
 
na górę