ukryj menu          

Wierzę w ciebie

„I Belevin in You” - Bob Dylan - „Slow Train Coming”, 1979
(„Slow Train Coming”, 1979 Columbia)
słowa i muzyka: Bob Dylan
tłumaczenie: Andrzej Orzechowski
They ask me how I feel and if my love is real
Pytali mnie, jak się czuję i czy moja miłość jest prawdziwa
And how I know I'll make it through.
Wydaje mi się, że teraz brnę przez to (przechodzę przez to)
And they, they look at me and frown, they'd like to drive me from this town,
A oni patrzą na mnie marszcząc brwi, chętnie wywożą mnie z tego miasta
They don't want me around 'cause I believe in you.
Nie chcą mnie w okolicy w swoim otoczeniu, bo ja wierzę w ciebie.

They show me to the door, they say don't come back no more
Oni pokazują mi drzwi, mówią, nie wracaj nigdy więcej
'Cause I don't be like they'd like me to,
Lecz nie będę jak oni, nie będę tym kim byłem (takim jak byłem)
And I walk out on my own A thousand miles from home
I idę sam tysiące mil od domu,
But I don't feel alone 'cause I believe in you.
Ale nie czuję się samotny, bo wierzę w ciebie.

I believe in you even through the tears and the laughter,
Nawet poprzez łzy i śmiech,
I believe in you even though we be apart.
Wierzę w ciebie nawet, kiedy rozstaliśmy się (rozeszliśmy się)
I believe in you even on the morning after.
Wierzę w ciebie nawet następnego poranka.
Oh, when the dawn is nearing oh, when the night is disappearing
Och, kiedy zmierzch się zbliża, kiedy noc znika
Oh, this feeling is still here in my heart.
Och, to uczucie jest wciąż tu w mym sercu.

Don't let me drift too far, keep me where you are
Nie pozwól mi dryfować zbyt daleko (tułać się zbyt długo)
Well I will always be renewed.
No cóż ( dobrze ), będę zawsze z tobą
And that which you've given me today is worth more than I could pay
I to jest wszystko co dzisiaj mi dałeś (dałaś), jest to więcej warte niż jestem w stanie zapłacić
And no matter what they say I believe in you.
I nie ma znaczenia co mówią, bo ja wierzę w ciebie.

I believe in you when winter turn to summer,
Wierzę w ciebie, wierzę w ciebie, kiedy zima zmienia się w lato
I believe in you when white turn to black,
Wierzę w ciebie, kiedy biel zmienia się w czerń
I believe in you even though I be outnumbered.
Wierzę w ciebie nawet, gdy myślałem, że jestem nieprzewidywalny
Oh, though the earth may shake me
Ten błąd ( pomyłka, nieziemska ), popełnienie błędu na ziemi może mną wstrząsnąć,
(domyślnie: ten błąd na ziemi jest jak trzęsienie ziemi)
Oh, though my friends forsake me
Och, i przyjaciół opuszczających mnie (którzy mnie też opuścili)
Oh, even that couldn't make me go back.
Och, nawet to może spowodować, że wrócę.

Don't let me change my heart, keep me set apart
Jednak w mym sercu nic się nie zmieni, trzymaj mnie z dala
From all the plans they do pursue.
Od wszystkich planów, do których oni mnie przekonują
And I, I don't mind the pain don't mind the driving rain
Nie mam nic przeciwko bólowi, nie mam nic przeciwko ulewnemu deszczowi
I know I will sustain 'cause I believe in you.
Bo wiem, że przetrwam, bo wierzę w ciebie.
06.05.2006
 

Śpiewnik

Folder plików

 

Najnowsze piosenki

więcej
 
na górę