ukryj menu          

Incydent w hiszpańskim harlemie

SPANISH HARLEM INCIDENT
(Bob Dylan - „Another Side of Bob Dylan”, 1964)
słowa i muzyka: Bob Dylan
tłumaczenie: Andrzej Orzechowski
Gypsy gal, the hands of Harlem
Cygańska dziewczyno, ręce Harlemu
Cannot hold you to its heat.
Nie potrafię cię utrzymać w swoim cieple.
Your temperature's too hot for taming,
Twoja temperatura jest zbyt wysoka do poskromienia,
Your flaming feet burn up the street.
Twoje płonące stopy spalają ulicę.
I am homeless, come and take me
Jestem bezdomny, przyjdź i weź mnie
Into reach of your rattling drums.
W otoczeniu ( w zasięgu ) twoich grzechoczących bębenków.
Let me know, babe, about my fortune
Pozwól bym się dowiedział kochana o mojej fortunie
Down along my restless palms.
Która leży na moich niespokojnych dłoniach.

Gypsy gal, you got me swallowed.
Cyganko, połknęłaś mnie.
I have fallen far beneath
Upadłem daleko (bardziej niż myślisz) niżej
Your pearly eyes, so fast an' slashing,
Twoje perłowe oczy, tak szybkie i spuszczone,
An' your flashing diamond teeth.
I twój błyszczący diamentowy ząb.
The night is pitch black, come an' make my
Noc zapada, przyjdź i uczyń ( ją ) moją
Pale face fit into place, ah, please!
Bladą twarz, by pasowała do miejsca, ach, proszę!
Let me know, babe, I got to know, babe,
Niech się dowiem kochana, muszę się dowiedzieć kochana,
If it's you my lifelines trace.
Czy to ty ustalasz drogę moich linii życia.

I been wond'rin' all about me
Wiele rozmyślałem o sobie
Ever since I seen you there.
Odkąd cię tam zobaczyłem.
On the cliffs of your wildcat charms I'm riding,
Jadę na urwisku skalnym (na krawędzi) twego zaczarowanego żbika,
I know I'm 'round you but I don't know where.
Wiem, że jestem wokół ( blisko ) ciebie, ale nie wiem gdzie (czuję cię gdzieś dookoła).
You have slayed me, you have made me,
Zgładziłaś mnie, stworzyłaś mnie,
I got to laugh halfways off my heels.
Muszę się śmiać w połowie drogi moich wzgórz.
I got to know, babe, will I be touching you
Muszę wiedzieć kochana, czy będę cię dotykał
So I can tell if I'm really real.
Więc mogę powiedzieć, jeśli będę rzeczywiście prawdziwy (uwierzę w to, jeśli tak się stanie).
13.08.2006
 

Śpiewnik

Folder plików

 

Najnowsze piosenki

więcej
 
na górę