ukryj menu          

Złapać wiatr

„Catch The Wind”
(Donovan Phillips Leitch - „Catch The Wind” 1965 r.)
słowa i muzyka: Donovan Phillips Leitch
tłumaczenie: Andrzej Orzechowski
In the chilly hours and minutes,
W zimnych godzinach i minutach
Of uncertainty, I want to be,
niepewności, chcę być
In the warm hold of your loving mind.
W ciepłym objęciu Twych zakochanych myśli,
To feel you all around me,
By czuć Cię wokół siebie
And to take your hand, along the sand,
I brać Twą rękę, wzdłuż piachu ( prowadzić za rękę poprzez piachy )
Ah, but I may as well try and catch the wind.
Ach, ale mogę w każdym razie próbować złapać wiatr.


When sundown pales the sky,
Kiedy zamknięte poblednie niebo
I wanna hide a while, behind your smile,
Chciałbym ukryć tę chwilę za Twym uśmiechem
And everywhere I'd look, your eyes I'd find.
I gdziekolwiek nie patrzę, znajduję Twe oczy.
For me to love you now,
Dla mnie kochać ciebie teraz
Would be the sweetest thing, 'twould make me sing,
Byłoby najsłodszą rzeczą, dzięki której mógłbym śpiewać ( z radości )
Ah, but I may as well, try and catch the wind.
Ach, ale mogę w każdym razie próbować złapać wiatr.


When rain has hung the leaves with tears,
Kiedy deszcz zawiesił na liściach łzy
I want you near, to kill my fears
Chcę Ciebie blisko by zabić moje przerażenie,
To help me to leave all my blues behind.
By pomóc mi zostawić wszystkie moje smutki za sobą
For standin' in your heart,
By zamieszkać w Twym sercu,
Is where I want to be, and I long to be,
W miejscu gdzie chcę być, i długo być,
Ah, but I may as well, try and catch the wind.
Ach, ale mogę w każdym razie próbować złapać wiatr.
12.05.2006
 

Śpiewnik

Folder plików

 

Najnowsze piosenki

więcej
 
na górę