ukryj menu          

Międzynarodówka

(tytuł oryginału francuskiego: L'Internationale)
słowa: Eugène Pottier 1871
muzyka: Pierre Degeyter
tłumaczenie: Maria Markowska
    A                                  D            

Wyklęty powstań, ludu ziemi,

          E7                                  A  -  E7

Powstańcie, których dręczy głód!

            A                                D        

Myśl nowa blaski promiennymi

                       E7                    A   

Dziś wiedzie nas na bój, na trud.

            E       H7                       E  

Przeszłości ślad dłoń nasza zmiata,

                         H7                    E  -  H7 

Przed ciosem niechaj tyran drży!

        E          E7                  A  

Ruszamy z posad bryłę świata,

                         E         H7          E

Dziś niczym - jutro wszystkim my!

  

  E7      A                D    

Bój to jest nasz ostatni,

                  E7               A  -  E7

Krwawy skończy się trud,

            A  E7            fis Cis7 

Gdy Związek nasz bratni

      D        H7      E   

Ogarnie ludzki ród!

 

  E7      A                 D    

Bój to jest nasz ostatni,

                   E7             A - A7

Krwawy skończy się trud,

   Fis7   h7 Fis7 h7     Fis7  h7

Gdy Związek  nasz  bra-a-tni

     A        E7       A 

Ogarnie ludzki ród! 

 

   A                                     D           

Nie nam wyglądać zmiłowania

         E7                                           A  -  E7 

Z wyroków bożych, z pańskich spraw.

              A                             D           

Z własnego prawa bierz nadania

                     E7                  A    

I z własnej woli sam się zbaw!

                 E       H7                E   

Niech w kuźni naszej ogień bucha,

                 H7                          E  -  H7 

Zanim ostygnie - przekuj w stal,

        E             E7                    A   

By łańcuch spadł z wolnego ducha,

                   E      H7          E 

A dom niewoli zniszcz i spal!

Rząd nas uciska, kłamią prawa,
Podatków brzemię ciąży nam,
I z praw się naszych naigrawa
Ten, co z bezprawia żyje sam!
Lecz się odmieni krzywda krwawa,
Gdy równość stworzy nowy ład -
Bez obowiązków nie ma prawa,
Dla równych - równy szczęścia świat!

Rządzący światem samowładnie
Królowie kopalń, fabryk, hut
Tym mocni są, że każdy kradnie
Bogactwa, które stwarza lud.
W tej bandy kasie ogniotrwałej
Stopiony w złoto krwawy pot
Na własność do nas przejdzie cały,
Jak należności słusznej zwrot.

Obłudzie zdzierców, rządom kata
wyzwania zgodnie rzucim krzyk,
co wojsk szeregi z ludem zbrata:
"Hej, kolby w górę, łamać szyk!"
I żołnierz, wiedząc przeciw komu,
a z kim o lepszy walczy los,
bratobójczego sprawcom sromu
śmiertelny jutro zada cios.

Dziś lud roboczy wsi i miasta
W jedności swojej stwarza moc,
Co się po ziemi wszerz rozrasta,
Jak świt, łamiący wieków noc...
Precz, darmozjadów rodzie sępi!
Czyż nie dość żerów z naszych ciał?
Gdy lud wam krwawe szpony stępi,
Dzień szczęścia będzie wiecznie trwał...

Międzynarodówka (tytuł oryginału francuskiego: L'Internationale) – najbardziej znana pieśń socjalistyczna. Jej słowa napisał Eugène Pottier w roku 1871, a zadziwiająco melodyjną - jak na pieśń socjalistyczną - muzykę w 1888 skomponował kompozytor-amator Pierre Degeyter(pierwotnie tekst Pottiera śpiewano do melodii Marsylianki).
Rosyjska wersja utworu była w latach 1918-1922 hymnem Rosji Radzieckiej, 
a w latach 1922-1944 - hymnem Związku Radzieckiego. W roku 1944, z rozkazu Stalina, zastąpił ją nowo skomponowany Hymn Związku Radzieckiego. "Międzynarodówka" stała się wtedy hymnem WKP(b), a więc drugą najważniejszą pieśnią państwową. Pierwszego tłumaczenia międzynarodówki na język rosyjski dokonał Aron Kots (Koc, Арон Коц), ukazało się ono drukiem w 1902 r. w Londynie w piśmie rosyjskich emigrantów Żizń (ros. Жизнь).
W czasach Polski Ludowej była powszechnie nauczana w szkołach oraz śpiewana na corocznych pochodach pierwszomajowych.
Międzynarodówka jest obecnie śpiewana nie tylko przez komunistów, ale w wielu krajach także przez socjalistów, socjaldemokratów i anarchistów.

Miedzynarodowka - Internationale - Polish
Międzynarodówka rosyjska
Miedzynarodowka (HD).☭☭☭

(Wersja rosyjska):

Вставай, проклятьем заклеймённый
Весь мир голодных и рабов
Кипит наш разум возмущённый
И в смертный бой вести готов.
Весь мир насилья мы разрушим
До основанья, а затем
Мы наш мы новый мир построим,
Кто был никем, тот станет всем!

Ref.:

Это есть наш последний
И решительный бой.
С Интернационалом
Воспрянет род людской

Никто не даст нам избавленья
Ни бог, ни царь и не герой
Добьемся мы освобожденья
Своею собственной рукой.
Чтоб свергнуть гнёт рукой умелой,
Отвоевать свое добро -
Вздувайте горн и куйте смело,
Пока железо горячо!

Довольно кровь сосать, вампиры,
Тюрьмой, налогом, нищетой!
У вас - вся власть, все блага мира,
А наше право - звук пустой!
Мы жизнь построим по иному -
И вот наш лозунг боевой
ВСЯ ВЛАСТЬ НАРОДУ ТРУДОВОМУ!
А дармоедов всех долой!

Презренны вы в своём богатстве,
Угля и стали короли!
Вы ваши троны, тунеядцы,
На наших спинах возвели.
Заводы, фабрики, палаты -
Все нашим создано трудом.
Пора! Мы требуем возврата
Того, что взято грабежём.

Довольно, королям в угоду,
Дурманить нас в чаду войны!
Война тиранам! Мир Народу!
Бастуйте, армии сыны!
Когда ж тираны нас заставят
В бою геройски пасть за них -
Убийцы, в вас тогда направим
Мы жерла пушек боевых!

Лишь мы, работники всемирной
Великой армии труда
Владеть землёй имеем право,
Но паразиты - никогда!
И если гром великий грянет
Над сворой псов и палачей,
Для нас все так же солнце станет
Сиять огнем своих лучей.


Ostatni akord bitwy warszawskiej
Powszechnie znana jest historia obrony Warszawy w sierpniu 1920 r. oraz kontruderzenia Józefa Piłsudskiego znad Wieprza. Jednak co wiemy o zakończeniu tej bitwy? Gdzie i kiedy to nastąpiło? Otóż wydarzyło się to 25 sierpnia 1920 roku na mazowieckich (nie podlaskich) polach pod Kolnem. A było to tak. Po niespodziewanym uderzeniu znad Wieprza i przełamaniu obrony sowieckiej armie Frontu Zachodniego zaczęły wycofywać się na wschód. Jedynie 4 Armia nie wykonała tego „manewru”, dalej atakując polskie pozycje nad dolną Wisłą. Dopiero 21 sierpnia 3. Korpus Konny i pozostałe jednostki armijne rozpoczęły odwrót, gdy 15. i 3. Armie (jej sąsiedzi z południa) mijały Łomżę i Białystok. Mimo to 22 sierpnia Sowieci przebili się pod Mławą przez oddział 18. DP. Następnego dnia przełamali się pod Chorzelami przez Brygadę Syberyjską. 24 sierpnia dotarli na przedpola Kolna. Tu natrafili na bardzo silną przeszkodę w postaci 14. DP i 15. DP Wielkopolskiej. Wywiązała się dwudniowa bitwa, w wyniku której 25 sierpnia sowiecka 53. DP została zepchnięta za granicęniemiecką, a następnego dnia o świcie 3. Korpus Konny dotarł do pruskiej granicy. Przekraczając granicę, śpiewali Międzynarodówkę. Jak napisał Norman Davis: „Ich śpiew był ostatnim akordem bitwy warszawskiej”.
 

Śpiewnik

Folder plików

 

Najnowsze piosenki

więcej
 
na górę