ukryj menu          

Gdy naród do boju

słowa: Gustaw Ehrenberg
muzyka: Fryderyk Chopin na podst. (Wariacji na temat z Don Juana)
C7

 

          F                           B          G7

Gdy naród do boju wystąpił z orężem,

      C            C7                F 

panowie o czynszach radzili.

          F                       B                         G7

Gdy naród zawołał: "umrzem lub zwyciężym!"

      C               C7       F

panowie w stolicy bawili.

 

         B                                    F

O, cześć wam panowie, magnaci,

       B                           F 

za naszą niewolę, kajdany,

       F                                    B               G

o, cześć wam książęta, hrabiowie, prałaci,

        C                       C7                F 

za kraj nasz krwią bratnią zbryzgany.

  

       F                                    B           G7 

Armaty pod Stoczkiem zdobywała wiara

      C            C7           F  

rękami czarnymi od pługa,

       F                               B        G7

panowie w stolicach kurzyli cygara,

       C       C7                 F

radzili o braciach zza Buga.

 

               F                                 B                 G7

Wszak waszym był synem ów niecny kunktator

           C                    C7           F  

co wzbudzał przed wrogiem obawę,

     F                                 B            G7

i wódz ten naczelny, pobożny dyktator,

       C                  C7              F

i zdrajca, co sprzedał Warszawę.

 

           F                        B              G7

Lecz kiedy wybije godzina powstania,

         C             C7            F  

magnatom lud ucztę zgotuje,

       F                            B           G7

muzykę piekielną zaprosi do grania,

        C                    C7          F 

a szlachta niech wtedy tańcuje.

 

          F                              B                   G7 

Powstańcy nie znają wiedeńskich traktatów,

            C              C7           F 

nie wchodzą w układy z carami,

          F                           B            G7

lecz biją Moskali, wieszają magnatów,

        C           C7                F 

i mścić się umieją stryczkami.

Gdy naród do boju (HD).☭☭☭

Gdy naród do boju, jest pieśnią hymniczną (znaną również jako "Szlachta w roku 1831."), która była popularna w środowisku ludowców i socjalistów od połowy XIX wieku.
Wiersz powstał w 1835 roku, jego autorem był Gustaw Ehrenberg. Do tekstu podłożono melodię wzorowaną na fragmencie z opery Don Giovanni Wolfganga Amadeusza Mozarta. Po raz pierwszy utwór został opublikowany w zbiorze Dźwięki minionych lat w 1848 roku wParyżu. W tym samym czasie ukazało się w Krakowie konspiracyjne wydanie.
W pieśni napiętnowani są magnaci,szlachta i duchowieństwo ukazani jako sprawcy utraty niepodległości przez Polskę. Tekst nawiązuje też do wydarzeń powstania listopadowego, bitwy pod Stoczkiem, problemu oczynszowania chłopów oraz zniesienia pańszczyzny.
Budzący się ruch chłopski przyjął ją za swoją pieśń bojową. Stała się hymnem Armii Ludowej. W zmodyfikowanej wersji została hymnemZjednoczonego Stronnictwa Ludowego a w 1993 r. została ogłoszona hymnem "Samoobrony".

Gustaw Ehrenberg (ur. 14 lutego 1818 w Warszawie, zm. 28 września 1895 w Krakowie) – poeta i działacz tajnego Stowarzyszenia Ludu Polskiego. Był synem cara Aleksandra I i Heleny z Dzierżanowskich Rautenstrauchowej. Świadczy o tym zachowana korespondencja matki z carem i wieloletnie zapomogi, jakie dwór petersburski wysyłał na jego wychowanie i wykształcenie. Sam podawał się za syna Ehrenberga, piekarza warszawskiego, który chyba mu tylko nadał nazwisko, podając go do chrztu. Wychowywał się w domu carskiego ministra barona Morenheima.
W latach 1825-1830 Ehrenberg uczęszczał do Liceum Warszawskiego. Maturę zdał prywatnie w r. 1832, po zamknięciu Liceum przez władze rosyjskie. Za działalność konspiracyjną w 1838 roku skazano go w imieniu cara Mikołaja I na śmierć. Ułaskawiony w ostatniej chwili, został zesłany naSyberię, gdzie przebywał do 1859 roku. Po powrocie z zesłania wrócił do Warszawy, gdzie natychmiast osadzono go powtórnie w więzieniu. Żonaty z Emilią z Pancerów, miał synaKazimierza (1870-1932), redaktora "Czasu". Gustaw Ehrenberg był autorem zbiorku poezjiDźwięki minionych lat, który oficjalnie ukazał się w Paryżu w 1848 roku. Opublikowano w nim po raz pierwszy polską pieśń rewolucyjną Gdy naród do boju wystąpił z orężem, napisaną przez Ehrenberga w 1836 r.

Fryderyk Franciszek Chopin (ur. 22 lutego lub 1 marca 1810 w Żelazowej Woli, zm. 17 października 1849 w Paryżu) – polski kompozytor i pianista.
Przedstawiciel muzyki okresu romantyzmu, nazywany poetą fortepianu. U źródeł jego twórczości leżała wrażliwość artystyczna oraz umiejętność czerpania wzorców z polskiej muzyki ludowej. Jego przyjaciółką i towarzyszką życia była pisarka George Sand.
 

Śpiewnik

Folder plików

 

Najnowsze piosenki

więcej
 
na górę