ukryj menu          

Bóg jest miłością

"Am Weihnachtsbaum die Lichter brennen" (kolęda niemiecka)
słowa: tekst kolędy niemieckiej - Herman Klekte, 1841 / autor polskiej wersji nieznany
muzyka: tradycyjna melodia / Volkslied/Traditional melody XIX w.
C                 C      F                     C
Bóg jest miłością, zbawieniem duszy
G            d      G                         C

i kocha bardzo mnie, dziecię swe. 

 

        e                           d           F                   C
Więc śpiewaj, duszo ma: Bóg jest miłością,
        a                    d       G              C
Bóg jest miłością, miłuje mnie.  

 

C            C      F                  C

 Jezusa posłał, wiernego zbawcę,

G           d    G                      C   

aby do nieba wprowadził mnie.         

 

 

I dał nam Matkę Swojego Syna,

Aby od złego chroniła nas.   

 

Kochany Jezu łzy nam ocierasz,

Gdy serce boli, utulasz żal.

 

Cóż oddam Panu za wszystkie dary, 

Którymi co dzień obdarza mnie?

 

Chcę Ciebie kochać miłością wielką,

Tak długo, póki tu będę żyć. 

 

 

 

 

Śpiewnik kościelny, Pieśń 24, Bóg jest miłością

 

1. Bój jest miłością On mnie odkupił

Bóg jest miłością i łaską tchnie
Więc wołam szczęśliwy Bóg jest miłością
Bóg jest miłością miłuje mnie

2. Leżałem w więzach mych żądz i grzechów
Leżałem w więzach mych srogich win
Dziś wolny pieśń wznoszę Bóg jest miłością
Uwolnił z grzechu mnie Boży Syn

3. Bóg zesłał Syna by mnie wykupił
Z niewoli grzechu i doli złej
Więc wielbię Go pieśnią
Bóg jest miłością 
Wolności szczęście dał duszy mej

4. Święta Miłości
Tyś mym lekarzem
Ty leczysz ciało i duszę mą
Więc śpiewam radośnie
Bóg jest miłością
Ty mnie uzdrawiasz miłością swą

5. Dziedzictwem moim jest radość wieczna
Dziedzictwem moim jest pokój Twój
Dziękczynną pieśń wznoszę
Bóg jest miłością
W miłości Bożej pokoju zdrój
Bóg Jest Miłością.
Śpiewnik kościelny, Pieśń 24, Bóg jest miłością
Bóg jest miłością
Am Weihnachtsbaum die Lichter brennen
Ingrid Peters - Am Weihnachtsbaum die Lichter brennen 2010
Am Weihnachtsbaum die Lichter brennen

Hermann Kletke (* 14 marca 1813 w Breslau , † 02 maja 1886 w Berlinie ), niemiecki poeta, pisarz i dziennikarz.
Studiował i uzyskał doktorat na Uniwersytecie Wrocławskim . Am Weihnachtsbaum die Lichter brennen  (kolęda)
 
Am Weihnachtsbaum die Lichter brennen,
wie glänzt er festlich, lieb und mild,
als spräch' er: "Wollt in mir erkennen
getreuer Hoffnung stilles Bild!"

Die Kinder stehn mit hellen Blicken,
das Auge lacht, es lacht das Herz,
o fröhlich seliges Entzücken!
Die Alten schauen himmelwärts.

Zwei Engel sind hereingetreten,
kein Auge hat sie kommen seh’n,
sie gehn zum Weihnachtstisch und beten,
und wenden wieder sich und geh’n.

"Gesegnet seid, ihr alten Leute,
gesegnet sei, du kleine Schar!
Wir bringen Gottes Segen heute
dem braunen wie dem weißen Haar.

Zu guten Menschen, die sich lieben,
schickt uns der Herr als Boten aus,
und seid ihr treu und fromm geblieben,
wir treten wieder in dies Haus."

Kein Ohr hat ihren Spruch vernommen,
unsichtbar jedes Menschen Blick
sind sie gegangen wie gekommen,
doch Gottes Segen blieb zurück.
 
 
 Am Weihnachtsbaume Die Lichter Brennen
(перевод текста песни №1)

1. За Weihnachtsbaume огни горят,
как сияет он праздничный, дорогой, и мягкий,
как spräch он, - Неужели вы меня поймете
верный надежда фоновое изображение.

2. Дети стоят с яркой Внешностью,
глаза смеется , он смеется, как сердце,
O, радостное, блаженное наслаждение ,
Старые смотрят ввысь

3. Два Ангела hereingetreten,
нет глаз, они прийти sehn,
вы идете к Рождественская елка, и молиться,
и пожалуйста, снова и идти.

4. Благословенны вы старые люди,
Благословен ты, маленькая толпа!
Мы принести Божье благословение сегодня
Коричневого, как и белыми волосами.

5. С хорошими людьми, которые любят себя,
Посылает нам Господь, как Посланники,
И ты, будучи верен и праведен, остался,
Мы действуем снова в этот дом

6. Не ухо их поговорка слышали,
невидимый каждого человека вид.
Они ушли , как пришли,
но Божье благословение остается назад!
 
ENGLISH
Literal prose translation

On the Christmas tree the lights
   are burning;
How it glows so festively, dear
   and softly
As if to say, “Find in me
Of true hope a still image.”

The children stand with glowing looks,
The eye laughs, the heart laughs.
O joyful, blessed delight!
The elders gaze heavenward

Two angels entered the room
No eye saw them come in.
They go to the Christmas tree
   and pray
And then turn and leave. 

Not an ear heard what they said,
Invisible to every human glance
They left as they came,
But God’s blessing stays behind.
 
 

Śpiewnik

Folder plików

 

Najnowsze piosenki

więcej
 
na górę