ukryj menu          

Liptovska Róża

słowa i muzyka: Sylwek Szweda
Malino - pasmo Velka Fatra - 1209 m.n.p.m.
dedykuję Jaroslavovi i Róży Uhel z Liptovskiego Mikuláša
                C                  a

Schowoł się w górach kaś

   F                GG7C

Liptowsky Mikulasz,

      C                  a

Schowoł się w górach kaś

   F                GG7C

Liptowsky Mikulasz.

 

   d            G7

Na górze Jariczek

    C           a               d                G   G7C

Zrywo bukieciczek dla swej małej Róży,

  d              G7

Na górze Jariczek

    C          E        a     F               G   G7C

Zrywo bukieciczek dla swej małej Róży.

 

   

Mara porwała Mu,

Te kwiaty co je niósł ukochanej Róży,

Mara porwała Mu,

Te kwiaty co je niósł ukochanej Róży

 

Mara przyrzekała,

Że kwiaty schowała na swoim serca dnie,

Mara przyrzekała,

Że kwiaty schowała na swoim serca dnie.

 

Jariczek rzucił się,

By szukać hen na dnie bukiecik dla Róży,

Jariczek rzucił się,

By szukać hen na dnie bukiecik dla Róży.

 

Mara się wtuliła

Jak ciemna mogiła do jariczkowych ust,

Mara się wtuliła

Jak ciemna mogiła do jariczkowych ust.

 

Zgubił się w górach kaś

Liptowski Mikulasz,

Zgubił się w górach kaś

Liptowski Mikulasz.

 

Róża przez ciemną toń

Dała Jarowi dłoń, a w niej był bukiet róż,

Róża przez ciemną toń

Dała Jarowi dłoń, a w niej był bukiet róż.

19.08.2003
JAROSLAV UHEL

Urodził się 18 stycznia 1954 roku w dzielnicy Liptovskiego Mikuláša, Palúdzke. 
Studia: 
- Uniwersytet Macieja Bela w Banskej Bystrici (uzyskał tytuł doktora (PaedDr.) z dziedziny teorii sztuki plastycznej i kształcenia, specjalność pedagogika plastyczna); 
- Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie(uzyskał tytuł doktora sztuki (ArtD.) 
Jest członkiem Słowackiej Unii Plastycznej w Bratysławie. 
Pracuje jako pedagog na Uniwersytete Macieja Bela w Banskej Bystrici.Ponad dwadzieścia lat zajmuje się malarstwem, aparycją grafiki i książek oraz wykonuje ilustracje. Jest autorem ilustracji do książek i czasopism, projektów okładek na książki, katalogii, broszury, twórcą plakatów, kart telefonicznych, rozwiązań ekspozycyjnych i przestrzennych w architekturze. Główną dziedziną jego twórczości jest malarstwo kameralne. Bierze udział w różnych sympozjach i wszelkich czynnościach artystycznych odbywających się na terenie Słowacji, oraz poza jej granicami. Od 1972 roku regularnie organizuje wystawy swoich dzieł malarskich. Uczestniczył w ponad dziewięćdziesięciu wystawach zbiorowych i ponad trzydzieści razy organizował wystawy indywidualne. Jego dzieła znajdują się w zbiorach państwowych i w zbiorach prywatnych, na terenie Słowacji oraz: Anglii, Niemczech, Szwajcarii, Polsce, USA, Rumunii, Bułgarii, Turcji, Rosji i Grecji. Znajduje czas na działalność publicystyczną, wydaje artykuły poświęcone sztuce plastycznej i teorii ale przede wszystkim interesuje go tematyka religijna. Organizuje wystawy profesjonalnych artystów plastyków według własnej koncepcji oraz wystawy prac dziecięcych. Swój czas poświęca działalności lektorskiej i pedagogice plastyki. Jest zwolennikiem prowadzenia terapii osób upośledzonych za pomocą prezentacji ich dzieł, aktywnie uczestniczy przy organizowaniu tego typu przedsięwzięć. Działa i tworzy na obszarze Słowacji, w Banskej Bystrici i w Liptovskim Mikulášu..
 

Śpiewnik

Folder plików

 

Najnowsze piosenki

więcej
 
na górę