ukryj menu          

Ehestandsfreuden

"Radości stanu małżeńskiego"
słowa i muzyka: Volkslieder, Leipzig 1855
tłumaczenie: Agata Pazdzior 18.11.2012
Das Lied von Freud und Leid des Ehelebens wurde in Theres, Franken, 
aufgezeichnet und 1855 von F.W. von Dithfurth in seine Fränkische 
Lieder aufgenommen.
(Die Hochzeit ist bei meiner Treu) Volkslieder, Leipzig 1855)

1.

Die Hochzeit ist, bei meiner Treu,

Wesele jest, u boku mojej wiernej,                        

ein pudelnärrisch Ding!

całkiem błazeńską(szaloną) rzeczą!                        

Man ißt und trinkt sich voll dabei,

Je się i pije  przy tym do syta,                     

da heißt's nur: tanz und spring!

wtedy jedyna dewizą jest: tańcz i skacz!   

 

2.

Sechs Wochen gehn so schlummrig hin,

Sześć tygodni mija spokojnie              

da ist man taub und blind;                  

wtedy jest się głuchym i ślepym;          

die Ehleut' sind ein Herz und Sinn,

małżonkowie są wtedy jednym sercem i zmysłem (jedną myślą)

da heißt's: mein Schatz, mein Kind!

wtedy słychać tylko: mój Skarbie, moje dziecko!

 

3.

Da treibt man lauter närrisch Zeug;

Wtedy robi się wiele zwariowanych rzeczy;   

man lebt, man weiß ich wie;

żyje się, nie wiadomo jak;                             

der Ehstand ist ein Himmelreich

stan małżeński jest Królestwem niebieskim

und lauter Harmonie.

Pełnym harmonii.

 

4.

Es trifft ja kaum neun Monat an,

nie minie nawet dziewięć miesięcy,

da dreht sich schon der Wind;

wtedy wiatr już zmienia kierunek;

da zankt das Weib, da schimpft der Mann,

to sprzecza się kobieta, to klnie (wyzywa) mężczyzna

es kommt ein Wickelkind.

przychodzi na świat niemowlę.

 

5.

Da brummt das Weib als wie ein Bär,

to buczy kobieta jak niedźwiedź

das Kind gibt auch kein Fried;

dziecko też nie daje spokoju

da heißt's: nimms Wiegenbändel her

wtedy słyszysz (jest tylko hasło): pokołysaj dziecko

und sing ein Wiegenlied!

i zaśpiewaj kołysankę.

 

6.

Der Ehstand ist ein g'mischte Speis,

Stan małżenski jest mieszaną potrawą

halb sauer und halb süß;

pół kwaśną i pół słodką;

oft komm'n die Kinder haufenweis,

często pojawia się mnóstwo dzieci,

da heißt's: setz dich auf d' Fuß'!

wtedy słyszysz (jest tylko hasło): postaw temu czoła!

 

7.

Da schrein die Plagen: qua, qua, qua,

wtedy krzyczą plagi (utrapienia/dzieci):  beee, beee, beee

die Ohren tun ei'm weh;

uszy bolą

der Mann lauft fort zum Biere da,

męźczyzna ucieka na piwo.

und 's Weib sauft brav Kaffee.

a kobieta grzecznie żłopie kawę.

 

8.

Der Kinder hab' ich nicht zu viel,

dzieci nie mam za dużo,

es sind nicht mehr als zwölf!

nie ma ich więcej niż dwanaście!

Und bei der Nacht da heulen sie

i w nocy ryczą (wyją)

und fressen wie die Wolf.

i żrą jak wilki.

 

9.

Nun jetzund hat der Spaß ein End';

i teraz zabawa się kończy(ma koniec);

die Lichter löscht man aus;

gasi się światła;

der Bräut'gam macht das Kompliment

pan młody czyni komplement

und führt die Braut nach Haus.

i prowadzi pannę młodą do domu.

 

Inna wersja 9 zwrotki:
 
9.

Und jetzo hat das Lied ein End,

i teraz piosenka ma koniec,

die Lichter löscht man aus, 

gasi się światła,

und wer´s nicht glaubt, soll´s ausprobiern,

i kto nie wierzy, niech spróbuje,

 ich halte mich da raus!

ja się w to nie mieszam!
Scherbelhaufen - Ehestandsfreuden in Halle 29. 8. 2009
 

Śpiewnik

Folder plików

 

Najnowsze piosenki

więcej
 
na górę