ukryj menu          

Góry, góry, pastuszkowie

(kolęda)
słowa i muzyka: Sylwek Szweda 14.01.2013
(Wiktorkowi)
C

Góry, góry, pastuszkowie,

F               C

Owce, kozy i grajkowie -

Góry, góry, pastuszkowie

F                 C 

I Dzieciątko małe w żłobie.

 

G                          F

Skąd w szałasie nam się wzięło?

C                 Bb

Po dolinie poszła wieść!

G                        F

Zaśpiewajmy Maleńkiemu,

C                       G 

To Zbawiciel świata jest:

 

    C           G          C           E  E7

Glorija, Glorija, Glorija, Glorija!

 a                  G-G7 

In excelsis Deo!!! 

    C           G          C           E  E7

Glorija, Glorija, Glorija, Glorija!

 a                  G-G7-C  

In excelsis Deo!!!  

  
C

Góry, góry, trzej królowie,

F                       C

Darów mnóstwo i grajkowie -

Góry, góry, pastuszkowie

F                 C 

I Dzieciątko małe w żłobie.

 

G                           F

Skąd w szałasie nam się wzięło?

C                 Bb

Po dolinie poszła wieść!

G                      F

Zaśpiewajmy Jezusowi,

C                       G 

To Zbawiciel świata jest:

 

    C           G          C           E  E7

Glorija, Glorija, Glorija, Glorija!

 a                  G-G7 

In excelsis Deo!!! 

    C           G          C           E  E7

Glorija, Glorija, Glorija, Glorija!

 a                   G-G7-C  

In excelsis Deo!!!  

Bb Bb
 
14.01.2013
Gloria in excelsis Deo (w skrócie Gloria; łac. Chwała na wysokości Bogu), w protestantyzmie i anglikanizmie znana też jako Większa doksologia – jeden z chrześcijańskich śpiewów liturgicznych, stanowiący m.in. jedną z części stałych katolickiej Mszy świętej oraz nabożeństw niektórych Kościołów protestanckich (m.in. luterańskiego). Wprowadzony przez św. Telesfora, wszedł do liturgii w latach125-136. Gatunkowo jest to hymn, a jego tekst zaczerpnięty został z liturgii Kościołów wschodnich. W liturgii katolickiej i luterańskiej, wykonywany jest po śpiewie Kyrie eleison i poprzedza kolektę. W liturgii anglikańskiej i metodystycznej śpiewany na zakończenie nabożeństwa eucharystycznego, po modlitwie postcommunio, a przed końcowym błogosławieństwem.
W liturgii kościołów chrześcijańskich Gloria in Excelsis występuje w dwóch zasadniczych formach. Pierwsza, starsza, opiera się wyłącznie na tekście biblijnym i przyjmowana jest bez późniejszych uzupełnień przez wyznania protestanckie stosujące się do zasady regulacyjnej (m.in. Kościoły ewangelicko-reformowane czy baptystyczne). Kościoły protestanckie, które są zwolennikami zasady normatywnej (np. luteranie i metodyści) używają ponadto wersji z późniejszym dodatkiem (Laudamus Te). Kościół katolicki w swojej liturgii eucharystycznej używa wyłącznie wersji z Laudamus Te.
Hymn Gloria in Excelsis, zwany też hymnem anielskim, pochodzi z Ewangelii, według których był śpiewany przez aniołów podczas narodzin Jezusa Chrystusa:

Chwała Bogu na wysokościach,
a na ziemi pokój ludziom,
których sobie upodobał.
 
                          (Łk 2,14, Biblia Ekumeniczna)
 
 
http://pl.wikipedia.org/wiki/Gloria_in_excelsis_Deo

gggfe / gggfe
aaagf / gggfe
gggfe / gggfe
aaagf / gggfe

hhah / ccha
ggfe / ded
hhah / ccha
ggfe / gag

edc / fec / gfe /gis a h
cdecdg
edc / fec / gfe /gis a h
cdecdhc


Wiktor urodził się czternastego stycznia 2013 roku o godz. 10.30 w środę.
Wzrost 57 cm, waga 3,850 kg.
 

Śpiewnik

Folder plików

 

Najnowsze piosenki

więcej
 
na górę