ukryj menu          

Zdrowaś Maryjo (Ave Maria)

słowa: autor nieznany
muzyka: Franz Peter Schubert XIX w.
tłumaczenie: Sylwek Szweda 22.01.2013
( w oparciu o modlitwę ZDROWAŚ MARYJO XV w.)
( Bb Bb Bb7 Bb7 Eb Ebm Bb Bb )

 

     Bb g                Bb/F F7  g (g)

Zdro   -  waś Mary    -    yjo

Eb         F7             Bb (Bb)

Ła-a-aski-iś pe-ełna

            Bb          Bb+           A7/4  -   A7

Pan z Tobą-ą, bło-o-gosławionaś Ty

         Fis0                            g G0

Między niewia-a-asta-a-ami

  F     G7/D                 F/C (F/C)

I-i błogo-o-osła-a-awion

           C7                   F (F)

Owoc żywota Twojego

 

       F7                                      Bb/F (Bb/F)                   

Maryjo weź nas w swe ramio-ona

       F7                                    g   (g)

I wciąż w opie-ece swo-ojej miej

         F7     D7                                 c 

Jego imię będzie nad wszystkie imio-ona

          Ebmaj7 G0                F F7

Święte imię:  Je-e-e-e-e-ezu

     Bb g                 F F7     Bb (Bb)

Zdro   -  waś Mary    -    yjo

 

( F7 Bb/F / F7 g )      

 

                F7      D7                                 c  

Święta Mario módl się za nami grzeszny-ym

          Ebmaj7 G0                         F    F7 

Teraz i gdy przy-y-y-y-y-jdzie smie

     Bb g                 F F7     Bb Bb Bb7 Bb7 Eb 

Zdro   -  waś Mary    -    yjo 

Ebm Bb Bb Bb Bb

  Amen

 

 

 (w tonacji C-dur):

 

 

( C C C7 C7 F f C C )

 

      C a                 C/G G7   a (a)

Zdro   -  waś Mary    -    yjo

  F         G7             C (C)

Ła-a-aski-iś pe-ełna

             C           C+           H7/4  -   H7

Pan z Tobą-ą, bło-o-gosławionaś Ty

         Gis0                             a A0

Między niewia-a-asta-a-ami

  G    A7/E                 G/D (G/D)

I-i błogo-o-osła-a-awion

           D7                    G (G)

Owoc żywota Twojego

 

       G7                                          C/G (C/G)                   

Maryjo weź nas w swe ramio-ona

       G7                                      a   (a)

I wciąż w opie-ece swo-ojej miej

         G7     E7                                   d

Jego imię będzie nad wszystkie imio-ona

           Fmaj7 A0                 G G7

Święte imię:  Je-e-e-e-e-ezu

      C a                  G G7      C (C)

Zdro   -  waś Mary    -    yjo

 

( G7 C/G / G7 a )      

 

                G7      E7                                   d  

Święta Mario módl się za nami grzeszny-ym

          Fmaj7     A0                           G   G7 

Teraz i gdy przy-y-y-y-y-jdzie smie

      C a                  G G7     C C C7 C7 F 

Zdro   -  waś Mary    -    yjo 

f       C  C C C

  Amen 

 
 
(w tonacji G-dur):

 

 

( G G G7 G7 C cm G G )

 

      G e                 G/D D7   e (e)

Zdro   -  waś Mary    -    yjo

  C         D7            G (G)

Ła-a-aski-iś pe-ełna

             G            G+           Fis7/4  -   Fis7

Pan z Tobą-ą, bło-o-gosławionaś Ty

         Fis0                              e G0

Między niewia-a-asta-a-ami

  D       E7/H               D/A (D/A)

I-i błogo-o-osła-a-awion

            A7                   D (D)

Owoc żywota Twojego

 

       D7                                         G/D (G/D)                   

Maryjo weź nas w swe ramio-ona

       D7                                       e   (e)

I wciąż w opie-ece swo-ojej miej

         D7     H7                                  a 

Jego imię będzie nad wszystkie imio-ona

            C7+ G0                D D7

Święte imię:  Je-e-e-e-e-ezus 

      G e                  D D7     G (G)

Zdro   -  waś Mary    -    yjo

  
( D7 G/D / D7 e )      

 

                D7      H7                                   a  

Święta Mario módl się za nami grzeszny-ymi 

          C7+   G0                          D    D7 

Teraz i gdy przy-y-y-y-y-jdzie smierć

      G e                  D D7      G  G G7 G7 C 

Zdro   -  waś Mary    -    yjo 

cm    G G G G

  Amen

 

 

 

( w tonacji A-dur):

 

 

( A A A7 A7 D d A A )

 

      A fis                 A/E E7   fis (fis)

Zdro   -  waś Mary    -    yjo

  D         E7            A (A)

Ła-a-aski-iś pe-ełna

             A            A+           Gis7/4  -   Gis7

Pan z Tobą-ą, bło-o-gosławionaś Ty

         Gis0                              d A0

Między niewia-a-asta-a-ami

  E       Fis7/Cis           E/H (E/H)

I-i błogo-o-osła-a-awion

            H7                   E (E)

Owoc żywota Twojego

  
       E7                                         A/E (A/E)                   

Maryjo weź nas w swe ramio-ona

       E7                                       fis   (fis)

I wciąż w opie-ece swo-ojej miej

         E7     Cis7                                h 

Jego imię będzie nad wszystkie imio-ona

            D7+    A0                E E7

Święte imię:  Je-e-e-e-e-ezus 

      A fis                 E E7      A (A)

Zdro   -  waś Mary    -    yjo

  

( E7 A/E / E7 fis )      

 

                E7      Cis7                                 h  

Święta Mario módl się za nami grzeszny-ymi 

          D7+        A0                           E    E7 

Teraz i gdy przy-y-y-y-y-jdzie smierć

      A fis                 E E7      A  A A7 A7 D 

Zdro   -  waś Mary    -    yjo 

d       A A A A

  Amen

Bb Bb Bb7 Bb7 Eb Eb Ebm Ebm g g Bb/F Bb/F Bb+ Bb+ A7/4 A7/4 A7 A7 Fis0 Fis0 G0 G0 c c Ebmaj7 Ebmaj7 C+ C+ H7/4 H7/4 Gis0 Gis0 A0 A0 Fmaj7 Fmaj7 G+ G+ Fis7/4 Fis7/4 Cmaj7 Cmaj7 A+ A+ Gis7/4 Gis7/4 Gis0 Gis0
 
22.01.2013
Ewangelia wg św. Jana 10

Powtórnie więc powiedział do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Ja jestem bramą owiec. Wszyscy, którzy przyszli przede Mną, są złodziejami i rozbójnikami2, a nie posłuchały ich owce. Ja jestem bramą. Jeżeli ktoś wejdzie przeze Mnie, będzie zbawiony - wejdzie i wyjdzie, i znajdzie paszę. 10 Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem po to, aby [owce] miały życie i miały je w obfitości. 

Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną 28 i Ja daję im życie wieczne. Nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. 29 Ojciec mój, który Mi je dał, jest większy od wszystkich5. I nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca. 30 Ja i Ojciec jedno jesteśmy». 

Ewangelia wg św. Jana 10

6 Odpowiedział mu Jezus: «Ja jestem drogą i prawdą, i życiem2. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie. Gdybyście Mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz już Go znacie i zobaczyliście».

List do Efezjan 1

Paweł, z woli Bożej apostoł Chrystusa Jezusa - do świętych, którzy są , i do wiernych w Chrystusie Jezusie: Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i od Pana Jezusa Chrystusa! 
Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, 
On napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym 
na wyżynach niebieskich1 - w Chrystusie. 
W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, 
abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. 
Z miłości przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa, 
według postanowienia swej woli, 
ku chwale majestatu swej łaski, 
którą obdarzył nas w Umiłowanym. 
W Nim mamy odkupienie przez Jego krew - 
odpuszczenie występków, 
według bogactwa Jego łaski. 

Maria Callas oder Barbara Bonney - Ave Maria (Bb)

ANDREA BOCELLI (HQ) AVE MARIA (SCHUBERT) (Bb)
Schubert : Ave Maria (Latin) - Soprano or Tenor(Bb)
Celine Dion - Ave Maria (G)
Luciano Pavarotti | Ave Maria (Full HD) With Lyrics (C)

Ave Maria (Instrumental) [Schubert] (Bb)
Schubert - Zamfir - Ave Maria (The most beautiful instrumental Ave Maria) (C)


ZDROWAŚ MARYJO (XV w.)

Zdrowaś Maryjo (Pozdrowienie Anielskie)
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,
błogosławionaś Ty między niewiastami,
i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi
teraz i w godzinę śmierci naszej.

Amen. AVE MARIA

Ave Maria (Salutatio Angelica)
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum,
benedicta tu in mulieribus,
et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus
nunc et in hora mortis nostrae.

Amen. Tekst grecki
Θεοτόκε Παρθένε, χαῖρε, κεχαριτωμένη Μαρία,
ὁ Κύριος μετὰ σοῦ. εὐλογημένη σὺ ἐν γυναιξί,
καὶ εὐλογημένος ὁ καρπὸς τῆς κοιλίας σου, ὅτι
Σωτῆρα ἔτεκες τῶν ψυχῶν ἡμῶν.


Zdrowaś Maryjo (łac. Ave Maria), także Pozdrowienie Anielskie – modlitwa chrześcijańska za wstawiennictwem Maryi, Matki Jezusa, oddająca cześć Jej (wraz z prośbą o modlitwę wstawienniczą) i Jezusowi. Uznawana przez Kościół katolicki i Cerkiew prawosławną. Nie uznają jej protestanci, którzy zgodnie z zasadą Solus Christus odrzucają kult maryjny.
Składa się z trzech części. Najstarsze dwie to cytaty z Nowego Testamentu: słowa archanioła Gabriela, wypowiedziane w czasie Zwiastowania (Łk 1,28) oraz słowa św. Elżbiety, skierowane do Maryi w czasie Nawiedzenia (Łk 1,42). Przez wiele wieków modlitwa Zdrowaś, Maryjo była dokładnym powtórzeniem ewangelicznego pozdrowienia Gabriela i Elżbiety. W XIII wieku zaczęto dodawać do dwóch fraz biblijnych imię Jezus – w ten sposób imię Jezusa stało się centrum modlitwy.
Trzecia część modlitwy powstała dopiero w XIV wieku, kiedy w Europie panowała dżuma. W słowach modlitwy pozostał ślad grozy tamtych dni: teraz i w godzinę śmierci. Papież Pius V kazał w 1566 roku umieścić dodatkowe słowa modlitwy w brewiarzu rzymskim, przez co uczynił ją oficjalną modlitwą Kościoła.
Pozdrowienie Anielskie jest więc w kategorii tekstualnej zapisem pierwszych wydarzeń związanych z inauguracją religii chrześcijańskiej, tj. pojawienia się Chrystusa-Zbawiciela, a w obrębie tradycji rozwoju form religijności – jedną z części pacierza, modlitwy Anioł Pański oraz modlitwy różańcowej.

Najstarszy zapis modlitwy "Zdrowaś Mario" w języku polskim zachował się w "Statutach Wacława, Księcia Legnickiego" z roku 1412. Najstarsza polska wersja drukowana tej modlitwy ukazała się natomiast w 1475 roku we Wrocławiu. Została wydrukowana wraz z modlitwami "Ojcze nasz" i "Wierzę w Boga" w tzw. "Statutach Elyana" (łac. "Statuta Synodalia Episcoporum Wratislaviensium"), wydrukowanych w pierwszej oficynie wrocławskiej Kaspra Elyana.

Ave Maria było też tematem wielu utworów muzycznych. Najbardziej znane to: Ave Maria Franciszka Schuberta oraz Ave Maria Charles'a Gounoda na podstawie pierwszego preludium C-dur z pierwszego tomu Das wohltemperierte KlavierJana Sebastiana Bacha.Ludwik Maria Grignion de Montfort (ur. 31 stycznia 1673 w Montfort-sur-Meu we Francji, zm. 28 kwietnia 1716 w Saint-Laurent-sur-Sèvre) – francuski duchowny i święty katolicki, pisarz religijny epoki barokuŚwięcenia kapłańskie otrzymał 5 czerwca 1700. W centrum swej duchowości osobistej i apostolskiej Ludwik Grignion postawił kult Najświętszej Maryi Panny i wierność przyrzeczeniom chrztu świętego.
Ludwik Grignion de Montfort był szczególnie przywiązany do pobożności maryjnej, której wyrazem są jego dzieła: „Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny” i „Tajemnica Maryi”, w których rozwinął doktrynę niewolnictwa maryjnego jako nabożeństwa polegającego na najdoskonalszym oddaniu się przez Maryję Panu Jezusowi. „Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny” dał podstawy teologiczne dla niewolnictwa maryjnego i przyczynił się do rozpropagowania tej szczególnej praktyki. Pisał on m.in.:
„Prawdziwe nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny jest święte, to znaczy prowadzi duszę do unikania grzechu i do naśladowania cnót Najświętszej Maryi Panny, zwłaszcza Jej głębokiej pokory, żywej wiary, ślepego posłuszeństwa, nieustającej modlitwy, wszechstronnego umartwienia, Boskiej czystości, Jej głębokiego miłosierdzia, Jej heroicznej cierpliwości, Jej anielskiej słodyczy i iście Boskiej mądrości. Oto dziesięć głównych cnót Najświętszej Maryi Panny”[2].
Do koncepcji niewolnictwa maryjnego nawiązał Karol Wojtyła czerpiąc z Traktatu św. Ludwika hasło Totus Tuus (dosł. „Cały Twój”), jako swą dewizę biskupią i później papieską. Znanym niewolnikiem maryjnym i propagatorem tej idei jako niewoli miłości Maryi był kardynał Stefan Wyszyński, określany mianem „Prymasa Tysiąclecia”. Innym propagatorem tego nabożeństwa był św. Maksymilian Maria Kolbe i założone przez niego międzynarodowe stowarzyszenie Rycerstwo Niepokalanej (Militia Immaculatae).
Za jego spadkobierców uważają się Bracia Świętego Gabriela oraz mariawici.
Św. Ludwik został beatyfikowany przez papieża Leona XIII w 1888 roku i kanonizowany przez papieża Piusa XII 20 lipca 1947 roku.
 
76. Co więcej, jeśli, jak powiedziałem, Najświętsza Dziewica jest Królową i Władczynią nieba i ziemi, Ecce imperio Dei omnia subiciuntur, et Virgo; ecce imperio Virginis omnia subiciuntur et Deus - Oto władzy Boga podlega wszystko, nawet Dziewica; oto władzy Dziewicy podlega wszystko, nawet Bóg. To słowa św. Anzelma, św. Bernarda, św. Bernardyna, św. Bonawentury. Czyż więc nie ma Maryja tylu poddanych i niewolników, ile jest stworzeń na świecie? Czy nie jest słuszne, żeby przy tylu niewolnikach z przymusu nie było niewolników z miłości, którzy by wybrali Maryję na Królową z własnej woli, ofiarując się Jej jako niewolnicy? Jakże to? Ludzie i demony mieliby posiadać niewolników dobrowolnych, a Maryja nie? Jakże to? Król poczytuje sobie za zaszczyt, że królowa, jego towarzyszka, posiada niewolników, nad którymi jest panią życia i śmierci, gdyż jej chwała i jej potęga są zarazem jego chwałą i potęgą. Czyżby można przypuścić, by Pan nasz, który jako najlepszy z synów udzielił wszelkiej swej władzy Matce Najświętszej, nie był zadowolony z tego, że Maryja ma niewolników? Miałby On mniej szacunku i miłości dla swej Matki, niż Aswerus dla Estery, lub Salomon dla Batszeby?87 Któż odważyłby się coś podobnego powiedzieć lub nawet pomyśleć? 

84. Pan nasz, Jezus Chrystus, mocą dzieła Odkupienia jest naszym Obrońcą i Pośrednikiem u Boga Ojca. Przez Niego mamy się modlić z całym Kościołem triumfującym i wojującym99; przez Niego mamy dostęp do Majestatu Bożego i nie powinniśmy nigdy ukazywać się przed Obliczem Boga inaczej, jak tylko wsparci zasługami Jezusa Chrystusa i w nie niejako przyobleczeni, podobnie jak młody Jakub, który przyodziany w koźlą skórę stanął przed ojcem swym Izaakiem, by uzyskać błogosławieństwo100 .

85. Czy jednak nie potrzebujemy pośrednika u samego Pośrednika? Czy nasza czystość jest dostatecznie wielka, byśmy wprost i bezpośrednio mogli się z Nim zjednoczyć własnymi siłami? Czyż Jezus Chrystus to nie Bóg równy we wszystkim Ojcu, a więc Święty świętych, godny takiego szacunku, co i Ojciec? Jeśli z nieskończonego swego miłosierdzia stał się naszą poręką i pośrednikiem u Boga, Ojca swego, by nas z Nim pojednać i spłacić Mu nasz dług, to czyż mielibyśmy mieć mniej szacunku i bojaźni wobec Jego Majestatu i świętości? Powiedzmy więc śmiało za św. Bernardem, iż u samego Pośrednika potrzebujemy pośrednika i że jedynie Najświętsza Panna może spełnić to miłościwe posłannictwo. Przez Maryję Chrystus przyszedł do nas, my też mamy pójść do Niego przez Maryję101. Jeśli lękamy się iść wprost do Jezusa Chrystusa, ze względu na Jego nieskończoną wielkość lub z powodu naszej nikczemności czy grzechów, śmiało błagajmy Maryję, Matkę naszą, o pomoc i orędownictwo. Ona jest dobra i czuła. Nie ma w Niej nic surowego ani nic odstraszającego, nic zbyt wzniosłego lub błyskotliwego. Patrząc na Nią widzimy jedynie istotę o naturze takiej, jak nasza. Maryja nie jest słońcem, które by blaskiem swych promieni mogło nas słabych oślepić, lecz raczej jest piękna i łagodna jak księżyc102, który swe światło otrzymuje od słońca i je łagodzi, by je przystosować do naszych ograniczonych możliwości. Maryja jest tak miłosierna, że nigdy nie odrzuca tego, kto Ją o pośrednictwo prosi, choćby był największym grzesznikiem. Jak to mówią święci, nie słyszano nigdy, jak świat światem, by ktokolwiek, kto się do Najświętszej Dziewicy z ufnością i wytrwałością uciekał, został przez Nią odrzucony. Maryja jest tak potężna, że nigdy jeszcze żadna Jej prośba nie została odrzucona. Wystarczy, iż stanie przed swym Synem, aby Go prosić, a On natychmiast udziela, natychmiast przyjmuje; zawsze zostaje miłosiernie pokonany przez piersi i łono, i modlitwy swej najdroższej Matki. 

140. Powinniśmy zatem żyć w zależności od Najświętszej Dziewicy. Przypomnijmy tu sobie to, co rzekłem, o przykładzie, dawanym nam przez Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego, gdy chodzi o zależność od Matki Najświętszej. Bóg Ojciec tylko przez Maryję dał i daje nam swego Syna, tylko przez Maryję przysposabia sobie dzieci, i przez Maryję udziela swych łask. Syn Boży tylko przez Maryję przyjął ludzką naturę dla całej ludzkości; tylko przez Maryję w łączności z Duchem Świętym uobecnia się On codziennie i kształtuje, i tylko przez Maryję udziela swych cnót i zasług. Duch Święty tylko przez Maryję ukształtował Jezusa Chrystusa i tylko przez Nią tworzy członki Jego Ciała Mistycznego (Kościoła), oraz przez nią tylko rozdziela swe dary i łaski.

141. Oto kilka zdań wybranych z pism Ojców Kościoła, które przytaczam na poparcie tego, co powiedziałem: - Dwóch jest synów Maryi: Bóg-człowiek i zwykły człowiek; jednego Maryja jest Matką według ciała, drugiego według duszy (św. Bonawentura i Orygenes). - Taka jest wola Boga, który chciał, abyśmy wszystko mieli przez Maryję. Jeśli zatem posiadamy jakąś nadzieję, jakąś łaskę, jakiś dar zbawienny, wiedzmy, że Jej to zawdzięczamy (św. Bernard). - Wszystkie dary, cnoty i łaski Ducha Świętego Maryja rozdziela swoimi rękami, kiedy chce, jak chce i ile chce (św. Bernardyn). 

145. Wszystko to rodzi w duszy wiernego sługi wielką niewiarę w siły własne, wstręt i odrazę do samego siebie, a z drugiej strony wielką ufność do Najświętszej Dziewicy i nieograniczone oddanie się swej Dobrej Pani. Już nie opiera się on, jak przedtem, na własnych postanowieniach, zamiarach, zasługach, cnotach i dobrych uczynkach, gdyż uczyniwszy z nich raz na zawsze całkowitą ofiarę Jezusowi Chrystusowi przez swą Dobrą Matkę, posiada jeden tylko skarb, w którym się wszystkie jego dobra mieszczą, a które nie są już jego własnością: tym skarbem jest Maryja. Dlatego zbliża się on do Pana bez służalczej obawy i bez lęku i prosi Go z wielką ufnością. Umie wczuć się w myśli i uczucia pobożnego i uczonego zakonnika Ruperta, który czyniąc aluzję do zwycięstwa Jakuba nad aniołem118 zwraca się do Najświętszej Dziewicy tymi pięknymi słowami: O Maryjo! Księżniczko moja, Matko Niepokalana Boga i człowieka, Jezusa Chrystusa! Uzbrojony nie w moje, ale w Twoje zasługi, pragnę walczyć z tym Mężem, to znaczy ze Słowem Bożym. Jakże potężny i mocny jest u Jezusa Chrystusa ten, kto uzbrojony jest w zasługi i orędownictwo godnej Matki Boga, która - jak mówi św. Augustyn - miłością pokonała Wszechmocnego. 

149... 154... 258( Duch Święty musi być Duchem Maryi)...

(Święty Ludwik Maria Grignion de Montfort "Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny".)

http://louisgrignion.pl/download/traktat_o_prawdziwym_nabozenstwie.pdf

https://pl.wikipedia.org/wiki/Mariawityzm


List do Galatów 1
Nadziwić się nie mogę, że od Tego, który was łaską Chrystusa powołał, tak szybko chcecie przejść4 do innej Ewangelii. 7 Innej jednak Ewangelii nie ma: są tylko jacyś ludzie, którzy sieją wśród was zamęt i którzy chcieliby przekręcić Ewangelię Chrystusową. Ale gdybyśmy nawet my lub anioł z nieba głosił wam Ewangelię różną od tej, którą wam głosiliśmy - niech będzie przeklęty! Już to przedtem powiedzieliśmy, a teraz jeszcze mówię: Gdyby wam kto głosił Ewangelię różną od tej, którą [od nas] otrzymaliście - niech będzie przeklęty! 

1 Księga Samuela
Wtedy Samuel tak powiedział do całego domu Izraela: «Jeśli chcecie się nawrócić do Pana z całego serca, usuńcie spośród siebie wszystkich bogów obcych i Asztarty, a skierujcie wasze serca ku Panu, służcie więc tylko Jemu, a wybawi was z rąk Filistynów». Synowie Izraela usunęli Baalów i Asztarty i służyli tylko samemu Panu. 


http://ruchbiblijny.pl/ebook/kultmaryjny-robertkalamarski.pdf
Kult maryjny w Kościele rzymskokatolickim – dogmaty i tytuły Maryi na tle nauczania Pisma Świętego  

 

Śpiewnik

Folder plików

 

Najnowsze piosenki

więcej