ukryj menu          

Chodź na kawę Warszawo

słowa: Jacek Cygan
muzyka: Romuald Lipko
(z repertuaru Ireny Santor - 2014 r.)
(a d E a )x2

 

   a 

Kocham to miasto na dobre i złe

    a

Stale, uparcie, pod wiatr

 a

Tak jak wędrowiec co z mroku i mgieł

   G                                 D    (a d E a )

Nagle do światła się wdarł

Słowa za duże, wystarczy tu być
Musnąć podeszwą o bruk
Dotknąć kamieni by poczuć jak brzmią
Wsłuchać się w miasta puls

 

                  a                 F

Chodź na kawę Warszawo

        C                          G

Siądziemy tylko we dwie 

             a               F

Popatrzymy nad kawą

         C                           G 

Jak pięknie zmieniasz się

               F                    C

W mych oczach, Warszawo, 

    G                                        C 

Znajdziesz co w nich jest od lat

             F             a

Me skromne "dzięki ci!"

      E                          (a d E a )x2

"Dzięki ci" bez słów


Jaka ty jesteś, masz ulic swych twarz
Budzisz się chłodna jak lód
Wilcza, i dzika, i ciemna jak łza
Patrzę i czuję jej ból


Lecz jak kobieta, co zmienną wciąż jest 
Stajesz się dobra, gdy chcesz
Prosta i piękna, miodowa po brzeg
Jasna, jak z Jasnej dźwięk

 

                  a                 F

Chodź na kawę Warszawo

        C                          G

Siądziemy tylko we dwie 

             a               F

Popatrzymy nad kawą

         C                           G 

Jak pięknie zmieniasz się

                F                   C

W mych oczach, Warszawo, 

    G                                        C 

Znajdziesz co w nich jest od lat

             F             a

Me skromne "dzięki ci!"

      E                          

"Dzięki ci" bez słów   

 

                  a                 F

Chodź na kawę Warszawo

        C                          G

Siądziemy tylko we dwie 

             a               F

Popatrzymy nad kawą

         C                           G 

Jak pięknie zmieniasz się

                F                   C

W mych oczach, Warszawo, 

    G                                        C 

Znajdziesz co w nich jest od lat

             F             a

Me skromne "dzięki ci!"

      E                          ( a d E a a d ) 

"Dzięki ci" bez słów    

 

           E                                 a

Warszawo"Dzięki ci" bez słów 

F F
 
Irena Santor - Chodź na kawę Warszawo PREMIERA SINGLA 2014
Irena Santor - Chodź na kawę Warszawo

"Chodź na kawę War­sza­wo" to nowy sin­giel Ireny San­tor. 8 maja można było przy ulicy No­wo­miej­skiej spo­tkać ple­ja­dę pol­skich ar­ty­stów. Ur­szu­la Du­dziak, Mela Ko­te­luk, Ali­cja Ma­jew­ska, Mar­ce­li­na, Ania Ołdak (ze­spół MoMo), Alan An­dersz, Eldo, Igor Her­but (ze­spół LemON), Paweł Kró­li­kow­ski, Dawid Kwiat­kow­ski, Ro­mu­ald Lipko, Pel­son, Mi­chał Rudaś, Je­re­mi i Artur Si­kor­scy, Mu­niek Stasz­czyk, Zbi­gniew Wo­dec­ki, Grupa Mo­Car­ta wzię­li udział w na­gra­niu te­le­dy­sku Ireny San­tor.
"Chodź na kawę War­sza­wo" to sin­giel za­po­wia­da­ją­cy naj­now­szy album Ireny San­tor, "Zmy­śle­nia". Pre­mie­ra płyty za­pla­no­wa­na jest na 10 czerw­ca. Pro­duk­cją sin­gla zajął się Ro­mu­ald Lipko, a tekst na­pi­sał Jacek Cygan. "Chodź na kawę War­sza­wo" jest utwo­rem wy­jąt­ko­wym w ka­rie­rze Ireny San­tor. Przed roz­po­czę­ciem zdjęć ar­tyst­ka przy­zna­ła, że jest to pierw­szy pro­fe­sjo­nal­ny klip w trak­cie jej wie­lo­let­niej ka­rie­ry na pol­skiej i mię­dzy­na­ro­do­wej sce­nie mu­zycz­nej.
Irena San­tor za­pro­si­ła do te­le­dy­sku jej przy­ja­ciół i tych ar­ty­stów, któ­rych do­pin­gu­je w ka­rie­rze.

Jacek Antoni Cygan (ur. 6 lipca 1950 w Sosnowcu) – polski autor tekstów piosenek, poetascenarzysta, autormusicalowy, juror i organizator festiwali muzycznych, 
a także osobowość telewizyjna. Kawaler Orderu Uśmiechu. Członek Akademii Fonograficznej ZPAV.
W rodzinnym mieście ukończył Szkołę Podstawową nr 15 i liceum im. Emilii Plater. Od 1968 mieszka w Warszawie, gdzie w 1973 ukończył studia na Wydziale Cybernetyki WAT.
Pierwsze piosenki zaczął pisać już na studiach. W 1975 założył wraz z Jerzym Filarem grupę Nasza Basia Kochana, z którą zdobył w 1976 r. I nagrodę na Festiwalu Piosenki Studenckiej w Krakowie. W 1978 r. zdobył nagrodę Programu III Polskiego Radia 
za napisaną wspólnie z Elżbietą Adamiak piosenkę pt. Rozmowa. Od tego czasu współpracuje z czołówką polskich kompozytorów i wokalistów muzyki rozrywkowej. Współpracował m.in. 
z zespołem Crash oraz z kompozytorem Krzesimirem Dębskim.
Napisał ponad 1000 tekstów piosenek, z czego wiele stało się znanymi przebojami. Pięć z nich zdobyło trofea na festiwalu w Opolu.
Jednym z jego największych przebojów była piosenka To nie ja! napisana dla Edyty Górniak, która prócz sukcesu w kraju zdobyła II miejsce w 1994 r. w Konkursie Piosenki Eurowizji w Dublinie, co jest jak do tej pory największym osiągnięciem polskiej piosenki za granicą.
W latach 80. silnie zaangażowany w rozwój polskiej muzyki dziecięcej. Współpracował z Majką Jeżowską, zespołem Papa Dance. Wspólnie wylansowali wiele nastoletnich gwiazdek, m.in. Magdę Fronczewską i Krzysia Antkowiaka. Współautor albumu Dyskoteka Pana Jacka. Program o tym tytule z piosenkami Cygana był emitowany w telewizji przez 10 lat.
Współcześnie duży rozgłos i popularność przyniosła mu praca jurora w programie telewizyjnym Idol (2002-2005).
Jest autorem słów do Santo Subito – Cantobiografii Jana Pawła II. Muzykę do słów napisał Piotr Rubik. Koncert emitowała telewizja Polsat 12 i 13 kwietnia 2009.
W kwietniu 2013 został odznaczony Srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.
W maju 2013 został odznaczony Orderem Uśmiechu, który odebrał w swoim rodzinnym mieście w Szkole Podstawowej nr 15, której niegdyś sam był uczniem.
Piosenki z jego tekstami usłyszeć można w wykonaniu m.in.: Krzysztofa Antkowiaka, Hanny Banaszak, zespołu Wanda i Banda, Ewy Bem, Haliny Benedyk, Michała Bogdanowicza, Moniki Borys, Jana Borysewicza, Tadeusza Brosia, Violi Brzezińskiej, Jarka Bułki, zespołu Deef, zespołu Dwa Plus Jeden, Haliny Frąckowiak, Magdy Fronczewskiej, Kasi Fronczewskiej, Piotra Fronczewskiego, Michała Gasza, Edyty Geppert, Edyty Górniak, Jacka Granieckiego, Moniki Gruszczyńskiej, Karoliny Gruszki (w dzieciństwie), Majki Jeżowskiej, Anny Jurksztowicz, Kayah, zespołu Kombii, Seweryna Krajewskiego, duetu Krzysiek i Rysiek, Joanny Kurowskiej, Ewy Kuklińskiej, zespołu Lady Pank, Toma Logana, Anny Józefiny Lubienieckiej, Grażyny Łobaszewskiej, Anny Mamczur, Grzegorza Markowskiego, Marty Moszczyńskiej,Zofii Nowakowskiej, Papa Dance, Jerzego Połomskiego, Krystyny Prońko, Maryli Rodowicz, Roberta Rozmusa, Ryszarda Rynkowskiego, Piotra Schultza, Andrzeja Sikorowskiego, Wojciecha Skowrońskiego, Stanisława Sojki, Zdzisławy Sośnickiej, Pawła Stasiaka, Ani Stawieraj, Mieczysława Szcześniaka, Hanny Śleszyńskiej,Grzegorza Turnaua, Urszuli, Stanisława Wenglorza, Grzegorza Wilka, Zbigniewa Wodeckiego, Jacka Wójcickiego, Beaty Wyrąbkiewicz, Łukasza Zagrobelnego, Mariny Zacharowej, Andrzeja Zauchy, Kasi Zdulskiej, Nataszy Urbańskiej, Borysa Szyca, Naszej Basi Kochanej, Sylwii Grzeszczak i Jerzego Filara.

Najważniejsze piosenki:


Awinion (wyk. Kombii)
Baw mnie (wyk. Seweryn Krajewski i Urszula; covery – Anna Mamczur; Grażyna Wolszczak)
Będzie tak, jak jest (wyk. Anna Jurksztowicz)
Black and white (wyk. Kombi)
C’est La Vie – Paryż z pocztówki (wyk. Andrzej Zaucha; cover – Andrzej Sikorowski, Grzegorz Turnau i Zbigniew Wodecki)
Co ty, królu złoty (wyk. Monika Borys)
Czas nas uczy pogody (wyk. Grażyna Łobaszewska; także Stanisław Sojka; cover – Kayah)
Czas nas zmienia (wyk. Jerzy Połomski)
Człowiek nie jest sam (wyk. Zdzisława Sośnicka)
Dary losu (wyk. Ryszard Rynkowski)
Deszczowy wielbiciel (wyk. Zdzisława Sośnicka)
Diamentowy kolczyk (wyk. Anna Jurksztowicz)
Dłonie (wyk. Majka Jeżowska, Magda Fronczewska, Ania Stawieraj i inni)
Dotyk (wyk. Edyta Górniak)
Dumka na dwa serca (wyk. Edyta Górniak i Mieczysław Szcześniak)
Dyskoteka pana Jacka (wyk. Majka Jeżowska)
Dziewczyny lubią brąz (wyk. Ryszard Rynkowski)
Dzięki za dźwięki (wyk. Anna Wyszkoni)
Dziękuję, nie tańczę (wyk. Anna Jurksztowicz)
Imię trawy (wyk. Sylwia Grzeszczak)
Inny nie będę (wyk. Ryszard Rynkowski)
Jaka róża, taki cierń (wyk. Edyta Geppert)
Jestem kobietą (wyk. Edyta Górniak)
Kobieta to jest sekret (wyk. Ewa Bem)
Kobieta Wschodu (wyk. Hanna Banaszak)
Laleczka z saskiej porcelany (wyk. Magda Fronczewska, Majka Jeżowska)
Łatwopalni (wyk. Maryla Rodowicz)
Mały Piccolo (wyk. Majka Jeżowska)
Mrok (wyk. Ryszard Rynkowski)
Muszelko, ratuj mnie (wyk. Anna Jurksztowicz)
Nie budźcie marzeń ze snu (wyk. Ryszard Rynkowski)
Od A do Zet (wyk. Queens)
Pada śnieg (wyk. Edyta Górniak i Krzysztof Antkowiak)
Podróżni bez biletu (Mamy czas) (wyk. Banda i Wanda)
Pokolenie (wyk. Kombii)
Pro-test song (wyk. Krzysiek i Rysiek)
Przemija uroda w nas (wyk. Seweryn Krajewski)
Przyszli o zmroku (wyk. Piotr Schulz i Grażyna Łobaszewska; cover – Łukasz Zagrobelny)
Przytul mnie mocno (wyk. Mieczysław Szcześniak)
Rozmowa (wyk. Elżbieta Adamiak)
Sen znaleziony w lesie (wyk. Nasza Basia Kochana)
Senna opowieść Jana B. (wyk. Grażyna Łobaszewska)
Sól na twarzy (wyk. Halina Frąckowiak)
Stan pogody (wyk. Anna Jurksztowicz)
Szarości me (wyk. Viola Brzezińska)
Śpiewka 1920 (wyk. Natasza Urbańska i Borys Szyc)
Tańcz reggae (wyk. Zdzisława Sośnicka)
To nie ja! (wyk. Edyta Górniak)
Uczymy się żyć bez końca (wyk. Zdzisława Sośnicka)
Video-dotyk (wyk. Anna Jurksztowicz)
Widzieć więcej (wyk. Viola Brzezińska)
Wow, Wow! (wyk. Magda Fronczewska)
Wszystkie dzieci nasze są (wyk. Majka Jeżowska)
Wypijmy za błędy (wyk. Ryszard Rynkowski)
Wznieś serce (wyk. Ryszard Rynkowski)
Za młodzi, za starzy (wyk. Ryszard Rynkowski)
Za szybą (wyk. Jerzy Filar; Grażyna Łobaszewska)
Zakazany owoc (wyk. Krzysztof Antkowiak)
Zło (wyk. Grzegorz Markowski)
Zdrowie mamy, zdrowie taty (wyk. Joanna Łosowska)
Zwierzenia Ryśka, czyli Jedzie pociąg (wyk. Ryszard Rynkowski) 
Życie jest nowelą (wyk. Ryszard Rynkowski)

Romuald Lipko (ur. 3 kwietnia 1950 w Lublinie) – polski kompozytor i multiinstrumentalista (instrumenty klawiszowe, trąbka,gitara basowa).
Ukończył podstawową szkołę muzyczną, z liceum muzycznego został wydalony za udział w programie telewizyjnym. Od początku lat 70. Lipko był basistą, a później głównie klawiszowcem i kompozytorem w zespole Budka Suflera.
Niektóre z jego pierwszych kompozycji w Budce to Piosenka, którą być może napisałby Artur Rimbaud, Zdarzenie oraz Biały demon.
W 1978 przejął rolę lidera Budki Suflera po odejściu wokalisty Krzysztofa Cugowskiego (do 1984 r.)
Jego największym sukcesem komercyjnym okazała się płyta Nic nie boli, tak jak życie, wydana w 1997 roku. Sprzedała się w ponad milionowym nakładzie.
Sukcesem muzycznym był występ w nowojorskiej Carnegie Hall i sesja nagraniowa w Village Studio w Los Angeles pod okiem Grega Phillinganesa. Współpracował wtedy z Marcusem Millerem, Steve'em Lukatherem i Sheilą E.
Romuald Lipko współpracował z wieloma polskimi wokalistkami. Pisał piosenki m.in. dla Anny Jantar (Nic nie może wiecznie trwać, Do żony wróć, Układ z życiem), Urszuli (Dmuchawce latawce wiatr, Malinowy król, Za twoje zdrowie mała), Ireny Jarockiej (To za mało, Nie odchodź jeszcze), Zdzisławy Sośnickiej (Aleja gwiazd, W kolorze krwi, Serce pali się raz,Powiedz mi panie, Będzie co ma być), Izabeli Trojanowskiej (Jestem twoim grzechem, Wszystko czego dziś chcę, Nic za nic), Barbary Sikorskiej (CDN, Mniejsze zło, Gramatyka miłości, Zakochajmy się jak dzieci), Ireny Santor (Jak fart, to fart,Jeszcze kochasz mnie), Maryli Rodowicz (Tak nam słodko, tak nam gorzko), Eleni (Postaw na mnie, a zatrzymam deszcz).
W 2005 ukazała się kompilacja Przeboje Romualda Lipko, zawierająca piosenki skomponowane przez niego i śpiewane m.in. przez Annę Jantar, Izabelę Trojanowską, Urszulę, Irenę Santor, Zdzisławę Sośnicką, Marylę Rodowicz i Małgorzatę Kożuchowską. Niektóre z nich są premierowe, jak Układ z życiem Anny Jantar odnaleziony w archiwum Lipki.
Prowadząc działalność poza zespołem od roku 1984 wspólnie z Jarosławem Kukulskim, Natalią Kukulską, Eleni Tzoka,Haliną Frąckowiak, Zbigniewem Hołdysem, Markiem Karewiczem, Michałem Rybczyńskim, Danutą Mizgalską był członkiem honorowym Klubu Muzycznego im. Anny Jantar, którego prezesem była Agata Materowicz.

Irena Santor, z domu Wiśniewska (ur. 9 grudnia 1934 w Papowie Biskupim) – polska piosenkarka śpiewającamezzosopranem. W latach 1951-1959 była solistką zespołu Mazowsze. Jest laureatką międzynarodowych festiwali piosenkarskich oraz wykonawczynią wielu utworów, które stały się przebojami (np. Tych lat nie odda niktPowrócisz tuJuż nie ma dzikich plaż).
 

Śpiewnik

Folder plików

 

Najnowsze piosenki

więcej
 
na górę