ukryj menu          

Szumi jawor

słowa: Andrzej Niedoba
muzyka: Adam Niedoba
Hymn górali beskidzkich
    A                                            E

Szumi jawor, szumi i szumi osika,

   D                                               A

Nigdy nie zaginie góralsko muzyka,

   A                                                E

Góralsko muzyka i góralskie grani, 

   A                                E                      D A

Nigdy nie zaginie w Beskidach śpiewani.

 

Jak zaszumią smreki na wysokiej skale,
To zaraz tańcują beskidzcy górale,

Jak zaszumią jedle na wysokiej hali,

To jakby śpiywani beskidzkich górali.

 

Mało nam, mało nam do szczęścia potrzeba,
Byle była praca i kawałek chleba,

Byle nasze góry i nasze doliny,

Pełne były śpiewu i śwarnej dziewczyny.

Andrzej Niedoba - publicysta i dramaturg polski, autor reportaży, oraz sztuk teatralnych. Napisał również słowa pieśni "Szumi jawor", do której muzykę skomponował jego ojciec Adam Niedoba, kierownik zespołu regionalnego "Wisła" w Wiśle. Pieśń ta, stała się nieoficjalnym hymnem górali beskidzkich.

Zespół Regionalny ISTEBNA - Szumi jawor, szumi MP3
Siklawa - Sumi Jawor
Kapela PIECZARKI - Szumi Jawor

Adam Niedoba (ur. 10 lipca 1906 r. w Nawsiu, zm. 14 sierpnia 1972 r. w Wiśle) – polski nauczyciel, działacz społeczny i kulturalny, regionalista. Był bratemWładysława Niedoby, słynnego zaolziańskiego „Jury spod Grónia”.
Urodził się jako syn Ewy z domu Sikora i Pawła Niedoby, nawiejskiego gazdy. Po ukończeniu szkoły ludowej w rodzinnej wsi uczęszczał do szkoły wydziałowej wCieszynie, a następnie do polskiego seminarium nauczycielskiego tamże, które ukończył w 1927 r. Pracę nauczycielską podjął w Skrzyszowie koło Wodzisławia. Z uwagi na swoje zainteresowania prowadził w szkole chór młodzieżowy i organizował amatorskie przedstawienia teatralne.
Zmobilizowany 30 sierpnia 1939 r. do Wojska Polskiego jako dowódca plutonu, został ranny w pierwszych dniach wojny i po pobycie w szpitalu w Krakowie wrócił do rodzinnego Nawsia, gdzie w grudniu tego samego roku wstąpił w związek małżeński z Janiną Studzińską, również nauczycielką. W kwietniu 1940 r. został aresztowany przez gestapo i uwięziony w obozie koncentracyjnym w Dachau. Zwolniony stamtąd z uwagi na chorobę i ogólne wycieńczenie powrócił do Nawsia, skąd udało mu się zbiec przed kolejnym aresztowaniem. Do końca wojny ukrywał się w Krakowie.
W 1945 r. wrócił na Śląsk Cieszyński, po czym osiadł w Wiśle, gdzie rozpoczął organizować szkołę podstawową w Głębcach oraz podobną placówkę w osiedlu naMałym Stożku (była to wówczas najwyżej położona szkoła w polskich Beskidach). W szkole w Głębcach, którą później kierował, dbał o wychowanie fizyczne młodzieży oraz o jej wszechstronny rozwój kulturalny. Zorganizował w szkole amatorski zespół teatralny, a w 1950 r. założył zespół regionalny „Wisła”, którym kierował przez następne 20 lat. Opracowywał dla niego programy, pisał teksty, komponował muzykę, układał choreografię. Tworzył widowiska artystyczne, m.in. Fojtów Michoł,Złamana granica, Raubczyk, Razem, zespołem, gromadą. 
Z końcem lat 60. skomponował dla zespołu wzruszającą pieśń pt. "Szumi jawor", do której słowa napisał jego syn Andrzej. Stała się ona wkrótce niepisanym hymnem wszystkich górali śląskich. Współpracował z chórem kościelnym parafii ewangelicko-augsburskiej w Wiśle.
Ze względu na zły stan zdrowia w 1971 r. Adam Niedoba zakończył pracę z zespołem. Pochowany jest na cmentarzu ewangelickim „Na Groniczku” w Wiśle.
 

Śpiewnik

Folder plików

 

Najnowsze piosenki

więcej