ukryj menu          

Demokracja?

δημοκρατία / rządy ludu
słowa i muzyka: Sylwek Szweda 27.06.2015
( G a  F G C )

 

Chodzisz wciąż za mną jak stara panna

F                                  C

Co robię wiedzieć chcesz

C

Z małej kamerki moje numerki

F                                       C

Do puszki wpychasz gdzieś

 

        G                                 a 

Gdy cię odtrącę otworzysz ją

        F                         C

I każdy dowie się

        G                                  a

Jak moje czyny niedobre są

         F                  G         C  ( G a  F G C )

Chyba, że zechce cię.

 

Po moich piętach depczesz jak menda

Przez okrąglutki rok

Wciąż mnie pilnujesz i rejestrujesz

Najmniejszy nawet krok

 

Wciąż obserwujesz, dobrze to czuję

Przez cały dzień i noc

W puszce Pandory zbierasz potwory

By zrobić mi na złość

 

Czy dla pieniędzy ty stara jędzo

W śmietnikach grzebiesz wciąż

Lecz kiedy komuś trzeba coś pomóc

Jesteś jak śliski wąż

 

Wyszło z rozporka jak szydło z worka

Że ciągle śledzisz mnie

Inwigilacja, czy demokracja

Dobrze zastanów się?

 

Gdy cię odtrącę otworzysz ją

I każdy dowie się

Jak twoje czyny niedobre są

Ja takiej nie chcę cię…

27.06.2015
DEMOKRACJA? -Sylwek Szweda

Nie ma ogólnie przyjętej definicji słowa demokracja. Znaczenie tego pojęcia uległo zmianie od starożytności. Również współcześnie istnieje wiele form ustrojów uznawanych za demokratyczne. Słowo demokracja używane jest obecnie nie tylko do określenia formy państwa, lecz również do metod sprawowania władzy czy sposobów podejmowania decyzji (np.demokracja pracownicza).
Pojęcie demokracji pochodzi z V w.p.n.e.. Starogreckie słowo δημοκρατία (demokratia) oznacza "rządy ludu". Na pojęcie to złożyły się słowa δῆμος (demos), oznaczające "lud" rozumiany jako ogół pełnoprawnych obywateli oraz κρατέω (krateo), czyli "rządzę".Starogreckie pojęcie demos ograniczone było do prawowitych, stałych mieszkańców gmin danego miasta-państwa, lub osób wywodzących się z nich, czyli ujętych w gminnych spisach obywateli (demos to także gmina).
W starożytności jako demokrację oznaczano ustrój polityczny istniejący w niektórych greckich polis, w szczególności w Atenach, przeciwstawiany monarchii (rządom jednej osoby) czy oligarchii (rządom nielicznych). Ta opozycja nie jest już obecnie tak wyraźna. Współczesne rządy demokratyczne zawierają zarówno elementy oligarchii, jak i monarchii. Karl Popperdefiniował demokrację w kontraście do dyktatury czy tyranii. Głównym kryterium rozróżniającym było to, czy lud może kontrolować władzę bez konieczności przeprowadzania rewolucji.
Często pod pojęciem demokracji rozumie się demokrację liberalną, która jest jedną z odmian demokracji przedstawicielskiej. Zawiera ona takie elementy jak: pluralizm polityczny, równość wobec prawa, prawo do rzetelnego procesu i możliwość odwołania się w przypadku niesprawiedliwie przeprowadzonego procesu, prawa obywatelskie, prawa człowieka oraz społeczeństwo obywatelskie.

ref. II głos:

h h h h h c h a a
c c c c h a g
h h h h h c h a a
c c c c h c
 

Śpiewnik

Folder plików

 

Najnowsze piosenki

więcej
 
na górę