ukryj menu          

Kraj Nadziei i Chwały,

Land of Hope and Glory (Pomp & circumstance march no. 1, op. 39,1)
słowa: Arthur Christopher Benson
muzyka: Sir Edward William Elgar
tłumaczenie: Sylwek Szweda 11.07.2015
( C D G )

 

    G           D             e G   C         G            D

Kraj Nadziei i Chwały, złotem korona lśni

  G        A               D h   G      A                  D - D7

Niech Bóg Cię uczyni potężniejszą niż dziś

     G        D                e G    C           G          D - D7

Władco na Twoje czoło spójrz korona ta jest

   G   A                 D  h    C        D                  G G7

Będziesz rozsławiona, aż po najdalszy brzeg

    C             D            G e        C               D                      G

Praw Wolności zdobytych będziesz wciąż dzielnie strzec.

                                                                                     (a-b-c-d-e-f-g-a-b-c-cis-d-dis-e) A7

 

     D     A                       h  D   G         D               A

Kraju coś zawsze w Glorii, Ty w opiece nas miej

   D  E              A   fis        D       E              A - A7            

Matko ludzi wolnych - rozsławia-amy Cię

    D        A           h D     G                 D                 A- A7

Szerzej sięgaj i dalej, niech świat słyszy Twą pieśń

   D       E                A   fis     G       A                   D - D7  

Bóg uczynił Cię wielką, dziś oddajmy Mu cześć

   G        A              D   h     G         A                  D 

Bóg uczynił Cię wielką, dziś oddajmy Mu cześć. 

h h fis fis
 
11.07.2015
KRAJ NADZIEI I CHWAŁY - Sylwek Szweda 
LAND OF HOPE AND GLORY + LYRICS (BEST VERSION)
Land of Hope and Glory — HM Coldstream Guards & Fron Male Voice Choir
Land of Hope and Glory *with lyrics*

Maestro finale: Land of hope and Glory (Elgar) - Tanja Jess
Vera Lynn - Land of Hope and Glory
Vera Lynn - Land Of Hope And Glory

Land of Hope and Glory - Last Night of the Proms 2009
Nana Mouskouri - Land Of Hope And Glory - Concert 1988
"Land of Hope & Glory" & "Auld Lang Syne" (BBC Last Night Of The Proms 2010)
Land of hope and glory Last Night of the BBC Proms 2012
Klaas Jan Mulder - Land of hope and glory

Pomp And Circumstance (Land Of Hope And Glory), easy guitar tab sheet musicWersja oryginalna

Dear Land of Hope, thy hope is crowned.
God make thee mightier yet!
On Sov’ran brows, beloved, renowned,
Once more thy crown is set.
Thine equal laws, by Freedom gained,
Have ruled thee well and long;
By Freedom gained, by Truth maintained,
Thine Empire shall be strong.

Land of Hope and Glory, Mother of the Free,
How shall we extol thee, who are born of thee?
Wider still and wider shall thy bounds be set;
God, who made thee mighty, make thee mightier yet,
God, who made thee mighty, make thee mightier yet.

Thy fame is ancient as the days,
As Ocean large and wide;
A pride that dares, and heeds not praise,
A stern and silent pride;
Not that false joy that dreams content
With what our sires have won;
The blood a hero sire hath spent
Still nerves a hero son.
 
Wersja polska

Drogi Kraju Nadziei, twa nadzieja jest ukoronowana.
Niech Bóg cię uczyni jeszcze potężniejszym!
Na Władcy twego czoło, ukochane, rozsławione,
Ponownie nałożono twą koronę.
Twe równe prawa, Wolnością zdobyte,
Rządziły tobą dobrze i długo;
Wolnością zdobyte, Prawdą utrzymane,
Twe Imperium mocnym się ostanie.

Kraju Nadziei i Chwały, Matko Wolnych ludzi,
Jakże możemy cię sławić, którzyśmy z ciebie zrodzeni?
Szerzej wciąż i szerzej będą twe granice ustalane;
Bóg, który cię potężnym sprawił, niech jeszcze mocniejszym cię uczyni,
Bóg, który cię potężnym sprawił, niech jeszcze mocniejszym cię uczyni.

Twa sława zna czasy niepamiętne,
Jak Ocean długa i szeroka;
Duma niezłomna, co nie dba o pochwały,
Sroga i milcząca chwała;
To nie mylna radość zadowalana przez sny
O tym, co nasi ojcowie już zdobyli;
Krew, którą przelał bohaterski ojciec
Wciąż pobudza bohaterskiego syna.

Land of Hope and Glory (Kraj nadziei i chwały) – brytyjska pieśń patriotyczna. Muzyka do utworu została zaczerpnięta z marszów autorstwa angielskiego kompozytora romantycznego, Sir Edwarda Elgara, Pomp and Circumstance.
Pieśń pełni funkcję hymnu państwowego reprezentacji Anglii na Igrzyskach Wspólnoty Narodów – podczas gdy hymnem Anglii jako części Zjednoczonego Królestwa pozostaje God Save the Queen.
Muzykę do pieśni stanowi fragment potrójnego tematu Marsza Nr. 1 z serii Pomp and Circumstance autorstwa Elgara. Słowa dopisano do melodii po sugestii brytyjskiego króla, Edwarda VII, który powiedział kompozytorowi, że z tej muzyki można stworzyć wspaniałą pieśń. Gdy Elgarowi polecono dopracowanie utworu na koronację króla, popełnił on dzieło zatytułowane „Oda Koronacyjna”, do którego słowa napisał znany poeta i eseista, A. C. Benson. Melodia zawarta w Marszu wybrzmiewa w siódmej i ostatniej części Ody.
Z powodu choroby króla koronację przełożono. Elgar napisał odrębną pieśń, którą w czerwcu 1902 roku zaśpiewała po raz pierwszy Clara Butt, uznana brytyjska kontralcistka. Co ciekawe, wzięto tylko pierwszą z siedmiu końcowych strof Ody i wpleciono w cztery pierwsze wersy drugiej zwrotki Kraju nadziei. Owa druga zwrotka jest obecnie najczęściej śpiewanym fragmentem utworu, podczas gdy pierwsza i ostatnia strofa popadają w zapomnienie.

Sir Edward William Elgar (ur. 2 czerwca 1857 w Broadheath, koło Worcester,
zm. 
23 lutego 1934 w Worcester) – brytyjskikompozytor. Pozostawił po sobie dwie symfonie (śmierć w 1934 r. przerwała pracę nad trzecią). Utwory te uważane
są za jedne z najważniejszych brytyjskich utworów symfonicznych.
Do czasu sukcesu wariacji na temat własny „Enigma” w 1899 uważano go za prowincjonalnego kompozytora i samouka niewartego zainteresowania.
Na początku swojej kompozytorskiej kariery Elgar napisał kilka krótkich utworów, które zyskały popularność. Jednym z utworów, który przyniósł mu sławę zanim stworzył utwory na orkiestrę, jest „Chanson de Matin”.
Przez 42 lata musiał czekać na zasadniczy przełom w swojej karierze. Do sławy Elgara przyczynił się wybuch I wojny światowej, kiedy stał się uznanym kompozytorem. Jego pozycja umocniła się po stworzeniu utworów na chór i orkiestrę.
Podczas wojny Elgar stworzył serię patriotycznych utworów, a gdy wojna dobiegła końca serię trzech kompozycji kameralnych: sonatę na skrzypce op. 82, kwartet smyczkowy op. 83 oraz kwintet na fortepian op. 84.
Na początku 1917 r. Elgar wraz z żoną postanowili wyjechać z Londynu. Znaleźli miejsce – maleńką wioskę w rolniczym Sussex. Tam też powstały trzy wspomniane utwory. W różnych wspomnieniach Elgara z tamtych lat wiadomo, że okolica go zauroczyła. Codziennie wybierał się na spacery do lasu. Pojawiają się sugestie, że to lasy wpłynęły na muzykę Elgara.
Pozostawił po sobie symfonie, oratoria, utwory kameralne, piosenki, utwory instrumentalne i marsze. Pisał też operę, ale pracę nad nią przerwała mu śmierć w 1934.
Elgar tworzył wiele gatunków muzycznych, lecz sławę przyniosły mu te na orkiestrę, jak np. wariacje „Enigma” op. 36 z 1899 uznawane przez krytyków za arcydzieło. Uzupełniły one wcześniejsze: Imperial march, King Olaf czy Caractus i tym samym sprawiły, że Elgar został zauważony przez świat. W następnym roku stworzył oratorium „The dream of Gerontius”, do libretta pióra kardynała J.H. Newmana. Z początku nie był to sukces, ale publiczność wkrótce doceniła dzieło. W 1901 wykonano po raz pierwszy utwór Elgara – marsz „Pomp & circumstance march no. 1, op. 39,1". Wolniejsza partia pt. „Land of hope and glory” jest najlepiej znanym utworem brytyjskim po hymnie narodowym. Jest to także jeden z czterech utworów wykonywany podczas finału dorocznych Koncertów Promenadowych „The Last Night of the Proms” (od kilku lat replika tych koncertów odbywa się także w Krakowskiej Filharmonii).
Żona Elgara, Alicja, zmarła w 1920. Kompozytor był z nią związany i wielu twierdzi, że po śmierci żony stracił chęć do pracy. Jednak to w tym czasie zaczął pisać operę „The Spanish lady” oraz swoją trzecia symfonię.
W 1933 udał się do Paryża, gdzie dyrygował koncertem skrzypcowym w wykonaniu młodego Yehudiego Menuhina. We Francji Elgar odwiedził Deliusa w Grez-sur-Loing. 
W październiku u Elgara wykryto nowotwór złośliwy. Dalsza praca stała się niemożliwa.
Wizerunek Edwarda Elgara znajdował się na banknocie 20 funtów.

Arthur Christopher Benson (24 April 1862 – 17 June 1925) was an English essayist, poet, and author and the 28th Master of Magdalene College, Cambridge.

  
[ G ] Dear Land of [ Em ] Hope, thy [ Asus4 ] hope is [ Am ] crowned.
[ Am7 ] God make thee [ D7 ] mightier [ G ] yet!
On [ F# ] Sov’reign [ F#7 ]brows, be-[ Bm ]-loved, re-[ Bm7 ]-nowned,
[ D ] Once more thy [ Bm ]crown is [ Em ] set. [ A ]
Thine [ G ] equal laws, by [ Em ] Freedom gained,
Have [ D ] ruled thee [ Em7 ] well and [ D ] long; [ A7 ]
By [ D ] Free-[ Bm7 ]-dom [ Bm ] gained, by [ G ] Truth [ F#m ] main-[ Em ]-tained,
Thine [ D ] Empire [ A7 ] shall be [ D ] strong. [ D7 ]
[ G ] Land of [ D ] hope and [ Em ] glo-[ G ]-ry,
[ C ] Mother [ G ] of the [ A ] free. [ D ]
[ G ] How [ A ] shall we ex-[ D ]-tol [ Bm ] thee,
[ G ] Who are [ A ] born of [ D ] thee? [ D7 ]
[ G ] Wider [ D ] still and [ Em ] wi-[ G ]-der,
[ C ] Shall thy [ G ] bounds be [ A ] set. [ D ]
[ G ] God, [ A ] who made thee [ D ] migh-[ Bm ]-ty,
[ C ] Make thee [ D ] mightier [ G ] yet. [ G7 ]
[ C ] God, [ D ] who made thee [ G ] migh-[ Em ]-ty,
[ Am7 ] Make thee [ D ] mightier [ G ] yet.
 

Śpiewnik

Folder plików

 

Najnowsze piosenki

więcej
 
na górę