ukryj menu          

Kocham Cię, Polsko

słowa i muzyka: autor nieznany
( c f Bb c / Gis f Bb c )

 

   c                     f          Bb                            c

Kocham Cię, Polsko, za twą przeszłość sławną, 

    Gis           f          Bb                  c

którą przyniosły miecze twe waleczne, 

 c                     f       Bb              c 

za chrobre dzieje, co minęły dawno, 

 Gis                 f        Bb                  c        ( c )

lecz będą w pieśni aż po czasy wieczne.

 

             c                      f               Bb                 c

Kocham Cię, Polsko, za wiek sztuki złoty, 

    c                f          Bb             c

światło kuźnicy i znicz oświecenia, 

        c         Bb             f              c

za miasta stare przepysznej urody, 

         c        Bb          f                            G     ( G )

co kryją skarby, których czas nie zmienia.

 

   c                      f         Bb                 c 

Kocham Cię, Polsko, za niewoli klęskę,

   Gis            f          Bb                             c 

którą dźwigałaś z jasnym, dumnym czołem,

 c                  f          Bb                             c  

za Twoją wolność lud szedł w boje z męstwem,

Gis                f            Bb              c        ( c ) 

i niósł pod niebem swoje kosy gołe.

 

    c                     f                 Bb                 c

Kocham Cię, Polsko, za dwie wielkie wojny,

   c              f                Bb               c 

honor walecznych i trud wyzwolenia,

       c        Bb        f                      c 

za nowe życie, czas pracy spokojnej,

          c          Bb        f                  G     ( G ) 

za kwiaty, które kwitną na kamieniach.

 

    c                     f         Bb               c
Kocham Cię, Polsko, za doliny, góry,
  Gis         f         Bb                    c 

bure kominy, miasta Twe wysokie,

  c            f    Bb                       c  

jasne obłoki i przelotne chmury,

Gis                     f             Bb                  c        ( c ) 

co czasem wchodzą w szyby naszych okien.

 

              c                     f                  Bb                    c

Kocham Cię, Polsko, za przyszłość Twą jasną,

    c                f       Bb                    c 

drogę szczęśliwą aż przez pokolenia,

           c          Bb                   f                      c 

za zdrową młodzież, co czci ziemię własną,

       c            Bb  f                    G     ( G ) 

za to, co trwałe i to co się zmienia.

 

   c    Bb             c            c    Bb            c          Gis  Bb     C

Kocham Cię, Polsko! Kocham Cię, Polsko! Po - o - lsko!

 

 

 

(w tonacji h-moll): 

 

 

( h e A h / G e A h )

 

   h                     e          A                              h

Kocham Cię, Polsko, za twą przeszłość sławną, 

    G              e          A                    h

którą przyniosły miecze twe waleczne, 

 h                     e       A                h 

za chrobre dzieje, co minęły dawno, 

 G                   e        A                    h        ( h )

lecz będą w pieśni aż po czasy wieczne.

 

             h                     e                A                  h

Kocham Cię, Polsko, za wiek sztuki złoty, 

    h               e           A              h

światło kuźnicy i znicz oświecenia, 

        h          A              e              h

za miasta stare przepysznej urody, 

         h         A          e                            Fis     ( Fis )

co kryją skarby, których czas nie zmienia.

 

    h                    e          A                  h 

Kocham Cię, Polsko, za niewoli klęskę,

    G              e          A                              h 

którą dźwigałaś z jasnym, dumnym czołem,

 h                 e           A                              h  

za Twoją wolność lud szedł w boje z męstwem,

G                   e             A              h        ( h ) 

i niósł pod niebem swoje kosy gołe.

 

    h                    e                  A                  h

Kocham Cię, Polsko, za dwie wielkie wojny,

   h             e                 A                h 

honor walecznych i trud wyzwolenia,

       h        A         e                      h 

za nowe życie, czas pracy spokojnej,

          h          A         e                  Fis    ( Fis ) 

za kwiaty, które kwitną na kamieniach.

 

    h                    e          A                h
Kocham Cię, Polsko, za doliny, góry,
  G            e         A                    h 

bure kominy, miasta Twe wysokie,

  h            e    A                        h  

jasne obłoki i przelotne chmury,

G                       e             A                    h        ( h ) 

co czasem wchodzą w szyby naszych okien.

 

              h                    e                   A                     h

Kocham Cię, Polsko, za przyszłość Twą jasną,

    h                e       A                     h 

drogę szczęśliwą aż przez pokolenia,

           h          A                    e                 h 

za zdrową młodzież, co czci ziemię własną,

      h             A   e                   Fis     ( Fis )

za to, co trwałe i to co się zmienia.

 

   h    A              h             h    A              h          G    A       H

Kocham Cię, Polsko! Kocham Cię, Polsko! Po - o - lsko! 

c c f f Bb Bb Gis Gis G G C C h h e e A A Fis Fis H H
 
Chór "Kocham Cię Polsko" (w tonacji c-moll)
Kocham Cię, Polsko (w tonacji h-moll = b-moll)

(Opracowanie na gitarę: Sylwek Szweda 04.11.2016)

I love You, Poland

1. I love You, Poland, for your famous past,
that gave us Your combative swords,
for gallant times that passed away long ago,
but they'll stay in the hymn for eternity.

Chorus: I love You, Poland, for the golden age of art,
the light of forge and the vigil light of enlightenment,
for old cities that have luxurious beauty,
that hide treasures untouched by time.

2. I love You, Poland, for calamity of captivity,
that you hoisted with bright, proud forehead,
for Your freedom people went to fight with valour
and carried under the sky their bare scythes.

Chorus: I love You, Poland, for two great wars,
the honor of the militants and difficulty of liberation,
for new life, time of calm work,
for flowers that bloom on stones.

3. I love You, Poland, for valleys, mountains,
drab chimneys, Your tall cities,
light puffs and transient clouds,
that sometimes go into panes of our windows.

Chorus: I love You, Poland, for Your bright future,
happy road through generations,
for healthy youth that revere their own land,
for what is permanent and for what changes.

I love You, Poland! I love You, Poland! I love You!

 

Śpiewnik

Folder plików

 

Najnowsze piosenki

więcej
 
na górę