ukryj menu          

Chłopskie niebo

"Bauernhimmel" śląska pieśń ludowa z ok. 1750 r.
tłumaczenie: Michał Musioł, Sylwek Szweda(refren) 02.11.2017
G D / G D / G D G
  
   G                     D

Hopsa, hopsa! Daj buziaka

  G                   D                   G   D G

Bo jak nie to będę skakać, hopsasa!

 

    D                       A

Gdy wejdziemy już do nieba

   D                     A

Niczym trapić się nie trzeba

   D                    A

Bez urzędów, bez bandytów

   D                  A

bez żołdaków i grzeszników

   D                  A

Nie ma bata, ciasnej izby

      D                    A

w złotym domu żyją wszyscy

   D-A-D 

Hopsasa!

 

Dość bogaci są kapłani

dziesięciny już nie damy

Nie przecisną się żołnierze

póki szabel nie odbierzem

Kpić nie będą z nas studenty

sami mogą dostać w zęby

Hopsasa!

 

Po pieczystym będziem leżeć

pieniądze na ćwierci mierzyć 

Tłuste karpie i kiełbasy

przygniatają stół frykasy

Aż do czkawki, nie po trochu

lecz bez grzybów i bez grochu

Hopsasa!

 

Kiedy do pijaństwa przejdziem

każde brzucho burczeć będzie!

Wino czerpać niby wodę

I nalewać w garnki złote

Piwa nigdy się nie skwaszą

Bo najlepsi je tam warzą

Hopsasa!

 

Każdy żyje tu bez troski

Rano fajrant – wyrok boski

Chcę by niebo już mi dano

Tak jak siwek dostał siano

Tam miał będę życie piękne

Kiedy Pan Bóg wreszcie zmięknie

Hopsasa!

 

Hopsa, hopsa! Daj buziaka

Bo jak nie to będzie draka, hopsasa!

02.11.2017
CHŁOPSKIE NIEBO - Sylwek Szweda
Harmonia Variabilis: Bauernhimmel (Deutsches Volkslied 18. Jh.)


Refrain:
Hopsa, hopsa! Rüber und nüber,                 Hopsa, hopsa na tę i na tamtą stronę
gib mir ein Kuss,                                              daj mi buziaka
ich geb ihn dir wieder, hopsasa!                  ja ci go oddam, hopsasa!

1.
Wenn wir werd´n in´n Himmel kommen,           Kiedy przyjdziemy do nieba
hat die Plag ein End genommen.                          Wtedy plagi się skończą  (udręki, strapienia)
Da ist kein Amtmann und kein Schinder,            Tam nie ma urzędników i oprawców, bandytów
kein Soldate und kein Sünder.                               żołnierzy i grzeszników
Da ist kein Prügel, Stock noch Klause,                  Nie ma tam batów, kijów czy pokoiku                                                                                                                                          pustelnika
jeder wohnt im goldnen Hause.                            każdy mieszka w złotym domu
Hopsasa!                                                                     hopsasa!

2.
Für die reichen Pfaffenhände,                                   dla bogatych rąk kapłanów
hat der Dezem auch ein Ende.                                  koniec ma też dziesięcina
Soldaten dürfen auch nicht kommen,                     żołnierzy nie wpuszcza się
der Säbel ist ihn'n weggenommen.                          bez uprzedniego zabrania im szabel
Kein Studente darf uns foppen,                                 żaden studencik nie może z nas się śmiać,                                                                                                                                                  kpić
kriegen selber Prügelsuppen.                                    sami dostaną lanie, baty
Hopsasa!                                                                       hopsasa!

3.
Lauter Braten wer’n wir essen                                  będziemy jeść pieczystego dużo
und das Geld mit Vierteln messen.                           a pieniądze mierzyć na ćwierci   
Leberwürste, Zwiebelfische                                        kiełbasy pasztetowe, karpie
hat man täglich auf dem Tische.                                ma się co dzień na stołach
Fressen wer’n wir, bis wir rülpsen,                            będziemy żreć aż do bekania, czkawki
nichts von Erbsen, nichts von Pilzen.                         lecz bez grochu i grzybów
Hopsasa!                                                                         hopsasa!

4.
Wenn's nun wird zum Saufen kummen,                                     Kiedy dojdzie do pijaństwa,                                                                                                                                                 chlania
da, da wer’n die Bäuche brummen!                                            tak, to będą brzuchy burczeć
Wein wer’n wir wie Wasser schöpfen,                                       wino będziemy czerpać jak                                                                                                                                                    wodę
saufen aus den gold'nen Töpfen.                                                 pić, chlać ze złotych garnków
's Doppelbier wird niemals sauer,                                                podwójne piwo nigdy się nie                                                                                                                                               skwasi
denn dort sein die besten Brauer.                                               bo tam są najlepsi piwowarzy
Hopsasa!                                                                                           hopsasa!

5.
Alles lebt dort ohne Sorgen,                                                 Wszyscy żyją tam bez trosk
Feierabend ist früh morgen.                                                  fajrant jest już wczesnym                                                                                                                                                  rankiem
Kurz, ich freu mich auf den Himmel                                           w sumie, cieszę się już na niebo
wie auf's Futter Nachbars Schimmel.                                         jak na paszę koń sąsiada                                                                                                                                                     (siwek)
Ist das nicht ein hübsches Leben?                                              czy to nie piękne życie?
Wenn’s doch Gott bald wollte geben.                                      oby Bóg jak najszybciej dał to                                                                                                                                                    życie
Hopsasa!                                                                                        hopsasa!


(tłumaczenie surowe: Michał Musioł 02.11.2017)
 

Śpiewnik

Folder plików

 

Najnowsze piosenki

więcej
 
na górę