ukryj menu          

Rabin Elimelech

Rebbe Elimelech / As der Rebe Elimelech (When the Rabbi Elimelech)
słowa i muzyka: tradycyjna żydowska piosenka dla dzieci
tłumaczenie: Sylwek Szweda 14.11.2017
"... I pozwól naszemu sercu, sercu każdego z nas, 
dostrzegać zalety, a nie wady naszych przyjaciół ..." 
                                                                                             Rebbe Elimelech
H C-H/ H C-H/ H C-H/ / a C H /
  
             e 

Kiedy rabin Elimelech

              H7

Stał się bardzo wesoły

            e                             D               G

I rozśmieszał wszystkich ile tylko mógł

          E7                      a

Filakterie z głowy zdjął

        H7                    e

I binokle w ręce wziął 

                 Fis7              H7                        e  -  H7 - e

I czym prędzej perkusistów wezwał dwóch 

          e

I zaczęli w bębny bić

          H7                

I zaczęli w bębny bić

          e                    D7     G

I zaczęli w bębny bić ile sił!

          G                   a

I zaczęli w bębny bić

          H7                 e          

I zaczęli w bębny bić

          C                   H7      e - H7 - e              G a / H7 e / C H7 e - H7 - e

I zaczęli w bębny bić ile sił!                 la,la,la... 

 

             e 

Kiedy rabin Elimelech

               H7

Stał się bardzo wesoły

             e                            D               G

I rozśmieszał wszystkich ile tylko mógł

              E7                       a

Kitel prędko z siebie zdjął

                 H7                     e

Czapkę błazna w ręce wziął

                 Fis7             H7                          e  -  H7 - e

I czym prędzej cymbalistów wezwał dwóch  

                e

I w cymbały jęli bić

               H7                

I w cymbały jęli bić

          e                 D7      G

I w cymbały jęli bić ile sił!

               G            a

I w cymbały jęli bić

               H7          e          

I w cymbały jęli bić

               C            H7      e - H7 - e                G a / H7 e / C H7 e - H7 - e

I w cymbały jęli bić ile sił!                    la,la,la... 

   

             e 

Kiedy rabin Elimelech

               H7

Stał się bardzo wesoły

             e                            D               G

I rozśmieszał wszystkich ile tylko mógł

              E7                  a

Swoje buty rzucił w kąt

               H7                    e

Ciężko ruszył jak ten słoń 

                 Fis7            H7                        e  -  H7 - e

I czym prędzej puzonistów wezwał dwóch  

             e

I w puzony jęli dąć

             H7                

I w puzony jęli dąć

             e             D7      G

I w puzony jęli dąć ile sił!

            G              a

I w puzony jęli dąć

             H7           e          

I w puzony jęli dąć

             C            H7       e - H7 - e                   G a / H7 e / C H7 e - H7 - e

I w puzony jęli dąć ile sił!                      la,la,la... 

14.11.2017
Mędrcy Talmudu dostrzegają wielkie znaczenie tego słowa. Rabbi Hanina wskazuje na to, że trzy litery, z których zbudowane jest amen (EMN) są pierwszymi literami El Melech Neeman ("Bóg, Król Prawdziwy"). W ten sposób amen stanowi potwierdzenie Boskiego Królestwa. (Szabbat 119b).
Halacha (prawo żydowskie) mówi, że każdy, kto słyszy kogoś innego, wymawiającego błogosławieństwo, powinien odpowiedzieć na zakończenie amen (OH 215:2, 124:6).

RABIN ELIMELECH - Sylwek Szweda
Talila & Kol Aviv - Der Rebbe Elimeylech (France, 1977) (e-mol)
Der Rebbe Elimelech - Yiddish Songs
Mung del Fuego - Rebbe elimelech 1993
"Der Rebbe Elimelech" Der Kleiner Klezmer Orchestra
Karsten Troyke & Trio Scho - Der Rebbe Elimelech
BerlinerMoment: Polkageist _ REBBE ELIMELECH
Itzhak Perlman "As der Rebbe Elimelech is gevoyrn asoi freylach"
Preßburger Klezmer Band - Az der rebe Elimeylekh
Leonard Cohen - Un As Der Rebbe Singt - Vienna 1976
Der Rebbe Elimelech in Mongolia, by Amalia Rubin
Shalom Aharon - Der Rebbe Elimelech

Elimelech Weissblum z Leżajska (ur. 1717 w Tykocinie, zm. 11 marca 1787 w Leżajsku) – rabin żydowski, jeden z pierwszych cadyków w historii judaizmu, jeden z najwybitniejszych przedstawicieli chasydyzmu.
Był uczniem, a później następcą Dow-Bera z Międzyrzecza. Po latach wędrówki i nauczania w I Rzeczypospolitej, w 1772 osiadł w Leżajsku. Uczniami Elimelecha byli m.in. Jakub Icchak Horowic, Naftali z Ropczyc i Menachem Mendel z Rymanowa.
W 1787 r. napisał dzieło Noam Elimelech (pol. „Łagodność Elimelecha”), jedno z podstawowych dzieł chasydyzmu. W dziele tym umieszczał wiele gwiazdek (asterysków) nad wyrazami, które miały oznaczać nieokreślone i ograniczone znaczenie słów drukowanych. Jeden z rabinów powiedział, że gwiazdy na niebie są tylko komentarzem do gwiazdek w Noam Elimelech.
Jego postać obrosła wieloma legendami. Jeszcze za życia miał leczyć nieuleczalnie chorych i rozmawiać ze zwierzętami.
Rocznica jego śmierci, 21 dnia żydowskiego miesiąca adar, gromadzi przy jego ohelu w Leżajsku tysiące chasydów z całego świata.
 
Rocznica  śmierci (Jorcajt) Rabbi Eliemelecha   21 dnia miesiąca Adar , kiedy tysiące Chasydow z całego świata przyjeżdżają na jego grób w Leżajsku.
*
Ziun HaNoam Elimelech
Rabbi Elimelech pochodził z zamożnej  rodziny  Lipmanow z miasteczka Tyczyn (Galicja, woj. Podkarpacie)  wraz ze swoim młodszym bratem Rabbi Zusja meAnipoli  byli pierwszymi uczniami Magidda z Międzyrzecza, którzy   wprowadzili Chasydyzm z Ukrainy do Polski
Dwaj uczeni bracia przez osiem lat podróżowali razem “na wysyłce” przez żydowskie osady, rozpowszechniając naukę Tory I  Chasydyzmu. W tym okresie przeżyli osobiście, z własnej woli i decyzji niedole, biedotę , głód i ciężki los tych Żydów, których spotykali na swojej drodze. W ten sposób mogli się zidentifikować z nimi i poczuć trudy życia. Te podroze to nie tylko podróże "geograficzne", przede wszsytkim dwaj braci doświadczyli  HaAhim HaKduszim - Wznioslość Duchową – Galut, czyli wyjscie, z ciasnego świata własnego, codziennosci I zwyklych przyzwyczajeń, aby odkryć nowe, wzniosle stany duchowe, zglebienie wiedzy Tory, nauki o życiu wg Judaizmu – może dzisiaj byśmy to nazwlali: “Podróże Duchowe”. 
Nie popelniaj przestepstwa wobec siebie samego!  Tak powiadał Rabbi Elimelech i tlumaczył, że nie wolno lekcewazyć sił i talentów, którymi każdy czlowiek jest obdarzony,  nie wolno ponizać siebie samego we własnych oczach (kompleks niższości – w obecnej terminologii). Nie musisz być nadzwyczajnie utalentowanym lub mądrym, tylko jeżeli naprawdę bedziesz pragnał całą mocą, znajdziesz w sobie wznioslą cząstkę Boga.
Powiadał Rabbi Elimelech: "Gdy stanę przed Sądem Najwyzszym  (po odejściu z tego świata) nie obawiam sie żadnego pytania, jak na przykład “Dlaczego nie byłeś jak Abraham?". Obawiam się tylko jednego pytania “Dlaczego nie byleś Rabinem Elimelech'em” (Dalczego nie byleś samym soba?!)
Chasyd zapytal Rabbi Elimelecha, czy napisał książkę? Odpowiedzial Rabbi: “Już czterdziesci lat piszę Dzielo, którego jeszcze nie skończyłem”. Chasyd prosił aby pokazał mu przynajmniej część tej ksiegi, ktora już jest napisana (po hebrajsku użyto słowa “Hibur”, co oznacza zarówno “Dzieło” jak  i ” Więź”), odpowiedział – Piszę Dzieło, jak powiązać Siebie,  Narod Izraela z Tworcą, ale jeszcze tego nie skończyłem.
W swoim Testamencie Rabbi Elimelech prosił swego syna Rabina Eliazara, aby wydał jego pisma po śmierci. Najsłynniejsza jego książka – "Noam Elimelech", są to kabalistyczne komentarze do Tory, Cetlach.
Artykuly  o chasydyzmie to ” Male Iskierki”,  które dają dużo swiatla do poszerzenia wiedzy i zachęty aby poznać nasze Polskie Chasydzkie Korzenie.
Na zakończenie -  modlitiwa ADERABE, którą odmawiamy codziennie, jako część modliwty “TFILA KODEM Tfila” – tak przynajmniej powinnismy zaczac nasz dzień.

Slowa Modlitwy ADERABE (WRĘCZ PRZECIWNIE)

אַ דְּ רַ בָּ ה , תֵּ ן בְּ לִ בֵּ נ וּ
שֶׁ נִּ רְ אֶ ה כָּ ל אֶ חָ ד מַ עֲ לַ ת
חֲ בֵ רֵ י נ וּ וְ ל א חֶ סְ ר ו נָ ם ,
וְ שֶׁ נְּ דַ בֵּ ר כָּ ל אֶ חָ ד אֶ ת
חֲ בֵ ר ו בַּ דֶּ רֶ ךְ הַ יָּ שָׁ ר וְ הָ רָ צ וּ י
לְ פָ נֶ י ךָ , וְ אַ ל יַ עֲ לֶ ה שׁ וּ ם
ש נְ אָ ה מֵ אֶ חָ ד עַ ל חֲ בֵ ר ו
חָ לִ י לָ ה וּ תְ חַ זֵ ק הִ תְ קַ שְּׁ ר וּ תֵ נ וּ
בְּ אַ הֲ בָ ה אֵ לֶ י ךָ , כַּ אֲ שֶׁ ר גָּ ל וּ י
וְ יָ ד וּ עַ לְ פָ נֶ י ךָ . שֶׁ יְּ הֵ א הַ כּ ל
נַחַת רוּחַ אֵלֶיךָ

(Proba tlumaczenia na polski….)

Chroń (Boże) i osłaniaj nas od zazdrości między współbraćmi.
Niech zazdrość nie wchodzi  w nasze serca i żeby nikt inny nie był  zazdrosny o nas. 
I pozwól naszemu sercu, sercu każdego z nas, dostrzegać zalety, a nie wady naszych przyjaciół.
Obyśmy mówili do siebie w sposób prosty (prawy) i żeby nie było pożądania w Twoich oczach. Od nienawiści między przyjaciółmi, broń Boże.
Wzmocnij nasze więzi i naszą więź miłości do Ciebie i obyśmy dołożyli wszelkich starań, aby Cię na zasmucać, tylko napełniać radością.
Jeśli nie mamy dość wiedzy, aby  kierować nasze serca do Ciebie, proszę naucz nas poznawać Twoją wolę, która jest zawsze najlepsza. Przede wszystkim, błagamy Ciebie,: przyjmij nasze modlitwy, współczucia i dobrej woli. Amen
                                                                                                

Ze wspomnień o Elimelech'u:
 
Podobnie jak wielu dobrych Żydów w Rosji, bracia Cadykowie
Rabin Zusze z Anipoli i Rabin Elimelech z Leżajska,
Znaleźli się pewnego dnia w więzieniu miejskim.
Bez powodu, a jedynie z pomówienia.
W cuchnącej komórce w więzieniu bracia przebywali w odrażających warunkach, razem z przestępcami, kryminalistami, zaś strażnicy aby "dodać oliwy do ognia" umieścili pośrodku celi wiadro służące za wychodek! ...
W takich warunkach bracia nie mieli możliwości ani studiować Torę ani modlić się. 
Kiedy nadszedł czas Minchy, jeden z braci zaczął płakać,
Jego brat spojrzał na niego z uśmiechem na twarzy i powiedział do niego: "Nawet wtedy, gdy nie możesz się modlić, z powodu brudnego otoczenia, to i tak spełniasz micwę, a micwę należy wykonywać z radością ...
Jeśli tak, to mamy powód do radości i do tańca! Nie bądź smutny! Wstawaj do tańca! ..." 
Dwaj bracia zaczęli tańczyć, a do nich dołączyła reszta Żydów w więzieniu.
Śpiew i taniec narastał tak, że odgłosy rozniosły się po więzieniu.
Reszta więźniów (nie Żydów) - była zaskoczona: "Co to za radość? Z czego się tak cieszą?!" ...
A w korytarzach więzienia słychać było głosy:
"Żydzi się cieszą! ... Żydzi są szczęśliwi! ...
Goje się pytają, co i dlaczego a odpowiedzi nie ma! ...
Żydzi zajęci śpiewem i tańcem jedynie wskazują na wiadro.
Dźwięk chasydzkiego śpiewu i hałas tańczących usłyszał dyrektor więzienia, a kiedy zapytał o przyczynę hałasu, powiedzieli mu, że to Żydzi się cieszą z powodu wiadra w jednej z cel.
Wtem kierownik więzienny krzyknął: "Natychmiast zabrać to wiadro!", co też niezwłocznie zostało wykonane.
Nagle hałas ucichł i Żydzi przestali tańczyć, a zaczęli się modlić - był czas Minchy, popołudniowej modlitwy.
To opowiadanie wyjaśnia nam naturę szczęścia, które przełamuje wszelkie ograniczenia i to zarówno ograniczenia ludzkiej duszy jak i ograniczenia codzienności. 
Poprzez śpiew i taniec do utraty tchu człowiek odkrywa ukryte w nim moce. Jeśli on jest słaby, to wyłania się jako silniejszy, a skąpy staje się hojniejszy, a jeśli jest on okrutny to staje się miłosierny. Radość wydobywa z człowieka wszytko co ma najlepszego w sobie. Do tego stopnia, że nawet gdy tylko udaje szczęśliwego i uśmiechniętego i gdy próbuje skoczyć do tańca, i tak to zadziała i wpłynie na leprsze samopoczucie, pomoże w wydobyciu nowych sił i odwagi do działania dla dobra swojego i innych. Człowiek jest w stanie zmienić swoje przyzwyczajenia, odkrywa w sobie nieznane talenty i zdolności, staje nowym człowiekiem, co wpływa na otoczenie a tym samym na jego los, a to z kolei daje mu wyzwolenie.
Należy pamiętać to co najważniejsze, że gdy się cieszymy to i Bóg się wraz z nami cieszy. Świat na górze i świat na dole są ze sobą powiązane i to co tu się dzieje wpływa na to co się dzieje w niebie.

(Yiddish)

Az der Rebbe Elimeylekh
Iz gevorn zeyer freylekh,
(Iz gevorn zeyer freylekh, Elimeylekh,)
Hot er oysgeton di tfilin
Un hot ongeton di briln
Un geshikt nokh di fidlers di tsvey.
Un di fidldike fidlers
Hobn fidldik gefidlt.
Hobn fidldik gefildt hobn zey!

Az der Rebbe Elimeylekh
Iz gevorn mer nokh freylekh,
Iz gevorn mer nokh freylekh, Elimeylekh,
Hot er opgemakht havdole
Mitn shames Reb Naftole
Un geshikt nokh di payklers di tsvey.
Un di paykeldike payklers
Hobn paykeldik gepaykelt.
Hobn paykeldik gepaykelt hobn zey!

Az der Rebbe Elimeylekh
Iz gevorn GOR SHTARK freylekh,
Iz gevorn gor shtark freylekh Elimeylekh,
Hot er oysgeton dos kitl
Un hot ongeton dos hitl
Un geshikt nokh di tsimblers di tsvey.
Un di tsimbeldika tsimblers
Hobn tsimbeldik getsimbelt.
Hobn tsimbeldik getsimbelt hobn zey!

English translation:

When Rabbi Elimelekh
Became happy,
(Became happy, Elimelekh)
He took off his tefillen
And he put on his glasses
And he sent for his two fiddlers.
And the fiddledika fiddlers
Fiddledika fiddled!
Oh, they fiddledika fiddled!

When Rabbi Elimelekh
Became even happier,
(Became even happier, Elimelekh)
He made Havdalah
With his assistant, Reb Natfali
And he sent for his two drummers.
And the drummerdika drummers
Drummerdika drummed!
Oh, they drummerdika drummed!

When Rabbi Elimelekh
Became OVERWHELMINGLY happy,
(Became overwhelmingly happy, Elimelekh!)
He took off his clothes,
And he put on his little hat,
And he sent for his two cymbalists.
And the cymbaldika cymbalists
Cymbaldika cymbaled!
Oh, they cymbaldike cymbaled!

(Yiddish)
(English)
Az der Rebbe Elimelech
Iz gevoren zeyer freylach
Is gevoren zeyer freylach Elimelech

Hot er oysgeton di tfilen
Un hot ongeton di brilen
Un geshikt nokh di payklers di tsvey

Un az di paykeldike payklers
Hobn paykeldik gepaykelt
Hobn paykeldik gepaykelt hobn zey...

Later verses: 

Hot er oysgeton dos hitl
Un hot ongeton dos kitl
Un geshikt nokh di tsimblers di tsvey

Un az di tsimbldike tsimblers
Hobn tsimbldik getsimbelt
Hobn tsimbldik getsimbelt hobn zey.


http://mp3pn.info/song/28303623/Lin_Jaldati_-_As_der_Rebe_Elimelech/

 

Śpiewnik

Folder plików

 

Najnowsze piosenki

więcej