ukryj menu          

Hej! idem w las

Marsz zbójecki (1904)
słowa: Kazimierz Przerwa-Tetmajer
muzyka: tradycyjno góralsko z Podhalo
Przerwa-Tetmajer, Kazimierz 
Napisał 3 i 5 zwrotkę w pierwszym wariancie tekstu utworu.
   C   F            C      a          F          G    C

Hej! idem w las - piórko się mi migoce!

   C   F            C       a        F             G       C

Hej! idem w las - dudni ziemia, gdy krocę!

  C         F         C       F            C            F          G    C

Ka wywinem ciupazecką - krew cerwonom wytocę!

  C      F            C        F            C             F           G      C

Ka obyrtnem siekierecką - krew mi spod nóg bulkoce!

Ciemniuśka noc - ogień lasem prześwieca!
Ciemniuśka noc - złe się złemu zaleca!
Na polanie popod jedle - watra w lesie się pali:
cy się grzejom dziwozony - cy jom carci skrzesali?

"Ty mlady brat - ty sa z nami stowarzis!
Jak padnie ci - budzies cirnom ziemie gryz,
a jak padnie – talarkami, dukotami budzies siał,
na każdy dzień freirećku - kohanećku budzies miał!"


Hej, bratowie! - ja sa ku wam zwerbuje!
Nie płaćcie mi - kohanecki leluje!
Nie płaćcie mi, siostry moje - jabłonecki bielućkie!
Nie pładze mi, matko, ojce - gołąbecki siwućkie!

 

Nie płaccie mi - jo se idę zbijać, kraść!

Za dak mi las - zo posłanie mokwa, chraść!
Jak mi padnie talorami - dukotami bedem siał!
A jak padnie siubienicom - budzie se mnom wiater chwiał!
Colorado - Hej, idę w las (Album Góralskie Graffiti)
Hej Idę w Las by The Polish Singers
Hej! idem w las piórko się mi migoce!
Hej,idem w las
Marsz zbójnicki


Wariant 2

Hej, idem w las, piórko mi sie migoce!
Hej, idem w las, dudni ziemia, kie kroce!
Ka obyrtne sikiereckom, krew mi spod nóg bulgoce,
Ka wywine ciupazeckom, krew cyrwonom wytoce.
 
Hej, bratowie, ja sa ku wam zwerbuje,
nie płaćcie mi, kochanecki, leluje,
nie płaćcie mi, siostry moje, jabłonecki bielućkie
nie płaćcie mi, matko, ojce, gołąbecki siwiućkie.
 
Ciemniuśka noc, ogień lasem prześwica,
ciemniuśka noc, złe się złemu zalica.
W ciemnym lesie, popod jedle, dołem watra sie pali
cy sie grzejom dziwozony, cy ją diasi skrzesali?

Wariant 3

Hej, idem w las, piórko mi się migoce,
hej, idem w las, dudni ziemia, ka kroce.
Ka wywinem ciupazeckom, krew cerwonom wytoce.
Ka obyrtnem siekiereckom, krew mi spod nóg bulgoce.

Hej, bratowie, ja sa ku wam zwerbuje,
nie płaćcie mi, kochanecki, leluje,
nie płaćcie mi, siostry moje, jabłonecki bielućkie,
nie płaćcie mi, matko, ojce, gołąbecki siwiućkie.


Wariant 4

Hej, idem w las, piórko mi się migoce!
hej, idem w las, dudni ziemia, ka kroce!
Ka wywinem ciupazeckom, krew cerwonom wytoce!
Ka obyrtnem siekiereckom, krew mi spod nóg bulgoce.
Hej!
 
Hej, bratowie, ja się ku wam zwerbuje,
Nie płaccie mi, kochanecki, leluje.
Nie płaccie mi, siostry moje, jabłonecki bieluśkie,
Nie płaccie mi, matko, ojce, gołąbecki siwiuśkie.
Hej!
 

Śpiewnik

Folder plików

 

Najnowsze piosenki

więcej
 
na górę