ukryj menu          

Anioł pasterzom mówił

"Angelus pastoribus"
słowa i muzyka: tradycyjna kolęda polska XVI w.
(Anioł pasterzom mówił (Angelus pastoribus) Anonim XI w. Tłumaczenie na język polski:  XVI w., Muzyka: XVII w. Jedna z najstarszych dawnych polskich kolęd utrzymana w surowym, chorałowym charakterze. Charakterystyczny ruch melodii przy zachowaniu tych samych wartości dźwięków. Najstarszy zapis muzyczny tej kolędy pochodzi z XVI wieku).

*(ostatnia zwrotka: Sylwek Szweda 14.01.2015 r.)
( E  E9/11 H7/4 )x2
    
 E         A6      E7+  H9E
Anioł pasterzom mówił: 
       gis      cis7       Fis4Fis H7
Chrystus się wam narodził.
        E     A      E          fis         E             H7
W Betlejem, nie bardzo podłym mieście. 
  cis7  Fis0        E7+     fis
Narodził się w ubóstwie 
   E     A7+a    E7+H9 E      

Pan wszego stworzenia.

    
       E          A6      E7+ H9 E
Chcąc się dowiedzieć  tego 
  gis      cis7  Fis4FisH7
Poselstwa  wesołego, 
  E     A  E         fis           E       H7
Bieżeli do Betlejem skwapliwie. 
   cis7 Fis0      E7+        fis
Znaleźli dziecię w żłobie, 
    E A7+a  E7+H9 E 

Maryję   z Józefem.

 
 E        A6    E7+ H9E
O dziwne narodzenie, 
   gis      cis7 Fis4FisH7
Nigdy niewysłowione! 
   E     A   E          fis          E      H7
Poczęła Panna Syna w czystości, 
   cis7 Fis0     E7+  fis
Porodziła w całości 
  E  A7+   a   E7+H9E 

Panieństwa swojego.

    
   E     A6        E7+  H9 E
Taki Pan chwały wielkiej, 
 gis cis7     Fis4FisH7
Uniżyl się Wysoki, 
  E    A   E          fis       E       H7
Pałacu kosztownego żadnego 
 cis7          Fis0  E7+  fis
Nie miał zbudowanego 
  E      A7+a   E7+H9 E

Pan wszego stworzenia.

 
Już się ono spełniło, 
Co pod figurą było: 
Arona różdżka ona zielona
Stała się nam kwitnąca 
I owoc rodząca.
 
Słuchajcież Boga Ojca, 
Jako wam Go zaleca: 
Ten ci jest Syn najmilszy, jedyny, 
W raju wam obiecany, 
Tego wy słuchajcie.
 
Bogu bądź cześć i chwała, 
Która byś nie ustała, 
Jako Ojcu, tak i Jego Synowi 
I Świętemu Duchowi, 
W Trójcy jedynemu.
 
   E          A6       E7+ H9   E 

Niechaj każdy ziemski król

     gis          cis7       Fis4Fis H7 

Czym prędzej przybędzie tu,

   E      A   E       fis          E          H7 

Żeby się samemu przekonać dziś 

 cis7      Fis0         E7+  fis

Jak naprawdę można żyć

        E A7+   a      E7+H9 E     

W Panu wszechmocnemu.* 

A6 A6 E7+ E7+ H9 H9 Fis4 Fis4 A7+ A7+ E9/11 E9/11 H7/4 H7/4 Fis0 Fis0 Fis0 Fis0
 
Anioł Pasterzom Mówił
Krzysztof Krawczyk - Anioł Pasterzom Mówił
Piotr Rubik - Anioł pasterzom mówił

Najwcześniejszy znany zapis muzyki tej pieśni pochodzi z tabulatury organowej z drugiej połowy XVII w. (zob. A. Chybiński Nowe źródło do historii kolędy w Polsce, „Przegląd Muzyczny” 1926, nr 12). Tabulatura brała pod uwagę łaciński tekst pieśni, o jedną sylabę krótszy od polskiego; dostosowanie do polskich słów dało kilka tradycyjnych wariantów zakończenia melodii. Wersja zapisana w tabulaturze śpiewana jest do dzisiaj, z tym że rozdrobnienie dźwięku na szóstej zgłosce, figurujące w tabulaturze, zatarło się w popularnym śpiewaniu.
Polski tekst kolędy, znajduje się w rękopisie kórnickim z połowy XVI w., bez wskazówki na temat melodii. Tekst ten jest identyczny z dziś śpiewanym, liczy 7 zwrotek.
W XVII w. (Pieśni zwyczajne, z 1626 r., gdzie tekst jest drukowany po raz pierwszy, oraz Pieśni katolickie Jagodyńskiego z ok. 1640 r.) lansowano pewne warianty tego przekładu; w zwrotce 1 wiersze 3–5 miały brzmieć:

w Betlejem, miasteczku Dawidowym,
w pokoleniu Judowym,
z Panienki Maryi;

w zwrotce 2 wiersze 3–4:

z ochotą do Betlejem bieżeli,
Dziecię w żłobie naleźli.

Zmiany te nie zdołały jednak wyprzeć wersji pierwotnej, która weszła do druków XVIII-wiecznych. Jedynie określenie „w chliwie” w 4 wierszu 2 zwrotki, rymujące się pierwotnie z „spieszliwie”, zostało konsekwentnie wyparte przez „w żłobie”, ale już bez odpowiednika rymowego. Trzeci przekaz drukowany, XVIII-wieczny (Pieśni nabożne z 1643), jest zgodny z wersją kórnicką, z tym że podaje 6 zwrotek pieśni. W XVIII w. tekst ten zamieszczają wszystkie zbiory drukowane (6 lub 7 zwrotek), natomiast w rękopisach pojawia się on rzadziej: kancjonały franciszkańskie przekazują go po łacinie i bez zapisu melodii, karmelitańskie – po polsku (BJ 3642, 3647 i kantyczka Chybińskiego w II części) lub łacinie (BJ 3638), rękopis BJ 3646 podaje tekst polski i łaciński – wszystkie bez melodii. W rękopisie karmelitańskim BJ 3642 znajduje się uwaga zalecająca śpiewać na melodię kolędy Anioł pasterzom – Kolędę skąpei furtiance.
 
 
 

Śpiewnik

Folder plików

 

Najnowsze piosenki

więcej
 
na górę