ukryj menu          

Dzisiaj w Betlejem

„Dzisioj w Betlyjce”
słowa i muzyka: tradycyjna kolęda polska XIX wiek
(autor słów i melodii nieznany. Jej tekst pochodzi ze śpiewnika 
ks. Jana Siedleckiego (1829-1902) z 1878 roku. Na jej podstawie 
powstawały liczne utwory okolicznościowe, m.in. tzw. kolędy patriotyczne, 
a także satyryczne, jak np. popularna w czasie II wojny światowej: 
Dzisiaj w Londynie, dzisiaj w Londynie/ wesoła nowina// tysiąc bombowców, 
tysiąc bombowców/ leci do Berlina.

*(ostatnia zwrotka: Sylwek Szweda 14.01.2015 r.)
    E                 A6         E                 A6         E         A  E H7
Dzisiaj w Betlejem, dzisiaj w Betlejem wesoła nowina, 
 E                 A6      E                A6       E        A    E H7
Że Panna czysta, że Panna czysta porodziła Syna.
  
       H        E    H        E         A E
Chrystus się rodzi, nas oswobodzi, 
 H E        H        E      AE
Anieli grają, króle witają, 
   E                   A6      E               A6
Pasterze śpiewają, bydlęta klękają, 
   E        A Cis* fis   H7E     
Cuda, cuda   ogłaszają. 

    E          A6          E          A6         E               A   E H7
Maryja Panna, Maryja Panna Dzieciątko piastuje 
E               A6   E              A6     E           A   E H7
I Józef Święty i Józef Święty Ono pielęgnuje. 
 
     E                A6           E                A6         E            A   E  H7
Choć w stajeneczce, choć w stajeneczce Panna Syna rodzi, 
      E                    A6          E                    A6     E            A  E  H7
Przecież On wkrótce, przecież On wkrótce ludzi oswobodzi.

E                  A6      E                  A6     E                       A E H7
I Trzej Królowie, i Trzej Królowie od wschodu przybyli, 
E            A6   E           A6      E                 AEH7
I dary Panu, i dary Panu kosztowne złożyli.
 
   E                   A6       E                   A6       E             A     E  H7
Bądź pozdrowiony, bądź pozdrowiony Boże nieskończony,
       E            A6            E            A6         E              A    E H7

Wsławimy Ciebie, wsławimy Ciebie, Boże niezmierzony.
 
 
Pójdźmy też i my, pójdźmy też i my przywitać Jezusa,
Króla na królmi, Króla nad królmi uwielbić Chrystusa.
 
Bądźże pochwalon, bądźże pochwalon dziś, nasz wieczny Panie,
Któryś złożony, któryś złożony na zielonym sianie.
 

   E          A6         E           A6          E                   A    E   H7 

Już kolędować, już kolędować czym prędzej zacznijmy,

    E                  A6         E             A6      E           A     E  H7

Szeptem śpiewajmy, by Jezus zasnął ale my nie śpijmy.* 
  

( zakończenie  -  E A6  E A6  E A6  H7  E )
 
 
 
 
( A  D   A  D   A  D-E-A )

 

    A                  D           A                D         A         D  A E
Dzisiaj w Betlejem, dzisiaj w Betlejem wesoła nowina, 
  A                D        A                D        A        D   A E
Że Panna czysta, że Panna czysta porodziła Syna.
  
       E                         A
Chrystus się rodzi, nas oswobodzi, 
 E                       A
Anieli grają, króle witają, 
  E                     A       E                A
Pasterze śpiewają, bydlęta klękają, 
    A       D A    D      E A     
Cuda, cuda   ogłaszają.
 
    A          D            A         D           A               D   AE
Maryja Panna, Maryja Panna Dzieciątko piastuje 
A               D    A               D      A           D   A E
I Józef Święty i Józef Święty Ono pielęgnuje. 
 
     A                 D            A                D          A            D   A   E
Choć w stajeneczce, choć w stajeneczce Panna Syna rodzi, 
      A                    D            A                    D      A            D A   E
Przecież On wkrótce, przecież On wkrótce ludzi oswobodzi.
 
A                  D       A                   D       A                      D AE
I Trzej Królowie, i Trzej Królowie od wschodu przybyli, 
A           D      A           D       A                 DAE
I dary Panu, i dary Panu kosztowne złożyli.
 
   A                   D         A                   D         A            D     A  E
Bądź pozdrowiony, bądź pozdrowiony Boże nieskończony,
       A            D             A             D          A              D   A  E
Wsławimy Ciebie, wsławimy Ciebie, Boże niezmierzony.
 

Pójdźmy też i my, pójdźmy też i my przywitać Jezusa,

Króla na królmi, Króla nad królmi uwielbić Chrystusa.
 
Bądźże pochwalon, bądźże pochwalon dziś, nasz wieczny Panie,
Któryś złożony, któryś złożony na zielonym sianie.
 

 

   A           D         A            D           A                   D     A   E
Już kolędować, już kolędować czym prędzej zacznijmy,
    A                  D          A             D        A           D     A   E

Szeptem śpiewajmy, by Jezus zasnął ale my nie śpijmy.* 
  

( zakończenie  -  E A6  E A6  E A6  H7  E )

 

 

 

wersja uproszczona:

 

 

     C                F           C                 F          C             G7

Dzisiaj w Betlejem, dzisiaj w Betlejem wesoła nowina, 

  C                 F       C                 F       C              G7

Że Panna czysta, że Panna czysta porodziła Syna.
  

       G7                        C

Chrystus się rodzi, nas oswobodzi, 

 G7                    C

Anieli grają, króle witają, 

   C                   G7     C               G7

Pasterze śpiewają, bydlęta klękają, 

   C            a  G7        C

Cuda, cuda ogłaszają. 

 

    C           F           C          F          C                    G7

Maryja Panna, Maryja Panna Dzieciątko piastuje 

C               F     C              F      C                G7

I Józef Święty i Józef Święty Ono pielęgnuje. 
 

     C                F            C                 F          C                 G7

Choć w stajeneczce, choć w stajeneczce Panna Syna rodzi, 

      C                    F            C                    F      C                G7

Przecież On wkrótce, przecież On wkrótce ludzi oswobodzi.

Cis* Cis* A6 A6 H7 H7 C C F F G7 G7
 
Cis * = Cis9+/7 
Jedna z najstarszych kolęd. Jej radosny charakter podkreślony jest przez polonezowe rytmy, nadające tej kolędzie charakter świecki i taneczny. Metrum 6/4.

DZISIAJ W BETLEJEM. Arka Noego - Radom 2009
Dzisiaj w Betlejem
GOLEC uORKIESTRA - Dzisiaj w Betlejem
Natalia Kukulska - 02 Dzisiaj w Betlejem [Najpiękniejsze kolędy polskie]
Dzisiaj w Betlejem - Justyna Steczkowska
Universe -Dzisiaj w Betlejem
Maryla Rodowicz - 02 Dzisiaj w Betlejem [12 NAJPIĘKNIEJSZYCH KOLĘD]
Krzysztof Krawczyk - Dzisiaj w Betlejem

DZISIOJ W BETLYJCE 
(wersja ślonsko)
 
Dzisioj w betlyjce, tam pod Betlejym cuda som i dziwy,
Bo prosto z niyba, aby świat zbawić Gość wielgi tam przibył.

Ponbócek w stajni, idź Go przigarnij,
Ci co tak chcieli, tam przibieżeli,
A my zaśpiywomy, piyknie porzykomy
I mu coś fajnego domy!

Panna Maryjka, piastuje w rynkach Ponbócka małego
I tak se myśli, niych mu się prziśni coś fest pobożnego.
Prziszli pastyrze, łotwarli dźwiyrze, zagrali na lirze,
Czamu na sianie, leżysz nasz Panie, kaj zogówek z piyrzem?
 
Kolęda to pieśń religijna nawiązująca do okoliczności narodzenia Chrystusa, pochodząca z tradycji ludowej, niekiedy tworzona przez wybitnych poetów (Karpiński, Lenartowicz) i kompozytorów (Nowowiejski, Lutosławski). W liturgii Kościoła katolickiego kolędy wykonuje się od pasterki do święta Chrztu Pańskiego (niedziela po 6 stycznia), a dopuszcza się ich śpiewanie do święta Ofiarowania Pańskiego (2 lutego). Większość kolęd znana jest w co najmniej kilku wersjach tekstowych, różnišcych się drobiazgami lub całymi strofami. Na ogół pełny tekst kolędy składa się z wielu zwrotek i jest dużo dłuższy od wersji wykonywanej w domach lub kościołach.
Odmianą kolędy jest pastorałka - pieśń bożonarodzeniowa o wątkach zaczerpniętych z życia codziennego niewykonywana podczas nabożeństwach. Od kolęd i pastorałek należy odróżnić piosenki związane ze świętami Bożego Narodzenia, np. polski Jest taki dzień czy angielskie Jingle Bells i White Christmas. 
Według tradycji autorem pierwszej kolędy był św. Franciszek z Asyżu, a wykonano ją w zorganizowanej przez niego szopce. Najstarsza zachowana polska kolęda, zaczynająca się od słów "Zdrów bądź, Królu Anielski", pochodzi z 1424. Rozkwit gatunku nastąpił na przełomie XVII i XVIII wieku. Powstała wówczas "W żłobie leży" przypisywana Piotrowi Skardze - do melodii poloneza koronacyjnego króla Władysława IV. W polskim dorobku kulturalnym zachowało się ponad 500 kolęd i pastorałek, które wzbudzały zainteresowanie kolekcjonerów i uczonych poczynając od początków XIX wieku. Pierwszym był ks. Michał Mioduszewski (1787-1868), który przez wiele lat zbierał i spisywał teksty i melodie polskich kolęd bezpośrednio od ludu. Ogłosił je w pracach: Pastorałki i kolędy z melodiami (Kraków 1843) orazDodatek do pastorałek i kolęd (Lipsk 1853). Później kolędy opracowywali: Oskar Kolberg, Zygmunt Gloger, Aleksander Brückner i wielu innych. Ks. Jan Siedlecki (1829-1902) na podstawie materiału zebranego przez Mioduszewskiego opracowałŚpiewnik kościelny (Kraków 1878), który na lata stał się podstawowym źródłem tekstów i melodii kolęd. Pomimo prac pokoleń badaczy ogromna część spuścizny spoczywa wciąż w rękopisach. Jak dotąd udało się wydać jedynie pełny zasób kolęd średniowiecza i XVI wieku (Kolędy polskie. Średniowiecze i wiek XVI, red. J. Nowak-Dłużewski, t. 1-2, Warszawa 1966). Wiele dawnych tekstów zapewne wciąż czeka na odkrycie, o czym może świadczyć informacja w "Rzeczpospolitej" z 24. 11. 2009: "Odnaleziona w Szwecji nieznana polska kolęda z XVII wieku nosi tytuł "Jezus Bóg i człowiek w stajence betlejemskiej narodzony". Została napisana przez Jana i Krzysztofa Denhoffów, studentów Akademii Wileńskiej. Do Szwecji rękopis trafił wraz z innymi łupami wojennymi wywiezionymi podczas potopu".
 
 
 

Śpiewnik

Folder plików

 

Najnowsze piosenki

więcej
 
na górę