ukryj menu          

Ach ubogi żłobie

słowa: autor nieznany / kolęda
muzyka: Studziński Piotr
*(ostatnia zwrotka: Sylwek Szweda 14.01.2015 r.)
( G D G C G D   G D C-C11-D7-D7/4 G )
  
  
  G           D  G D    G              C      D

Ach ubogi żłobie, cóż ja widzę w tobie?

     D                    G                          D                G

Droższy widok niż ma niebo, w maleńkiej Osobie,

     D                    G                          D                C-C11-D7- G

Droższy widok niż ma niebo, w maleńkiej Osobie.

  

    G         D    G D  G                  C D

Zbawicielu drogi, tak żeś to ubogi!

 D                G                   D                 G

Opuściłeś śliczne niebo, obrałeś barłogi,

 D               G                    D                 C-C11-D7- G

Opuściłeś śliczne niebo, obrałeś barłogi.

 

   G                 D      G D        G                 C   D

Czy żeś nie mógł Sobie, w największej ozdobie

 D                G                    D                         G

Obrać pałacu drogiego, nie w tym leżeć żłobie?

 D                G                    D                         C-C11-D7-G

Obrać pałacu drogiego, nie w tym leżeć żłobie?

 

    G                      D  G  D         G                C      D

Gdy na świat przybywasz, grzechy z niego zmywasz,

 D                  G                       D                    G

A na zmycie tej sprośności gorzkie łzy wylewasz,

 D                   G                      D                     C-C11-D7-G

A na zmycie tej sprośności gorzkie łzy wylewasz,

 

    G                  D    GD       G                   C    D

Któż tu nie struchleje, wszystek nie zdrętwieje,

     D                        G                D                 G

Któż Cię widząc płaczącego łzą się nie zaleje,

     D                        G                D                 C-C11-D7-G

Któż Cię widząc płaczącego łzą się nie zaleje.

 

   G                   D G D    G              C    D

Nawet trzej królowie klęknęli przy żłobie,

       D                 G                           D                  G 

Przyszli tu za blaskiem gwiazdy dary złożyć Tobie,

     D                   G                            D                 C-C11-D7-G 

Przyszli tu za blaskiem gwiazdy dary złożyć Tobie.*

C11 C11
 
Studziński Piotr - ur. 16 X 1826, Kraków, zm. 19 IV 1869, tamże, brat Karola i Wincentego, organista, pedagog muz. i kompozytor;uczeń W. Gorączkiewicza, po jego śmierci organista katedry na Wawelu w Krakowie; nauczał gry na instrumentach dętych w szkole przy krak. Instytucie Techn.; autor wodewilów i obrazków lud.: Chłopi arystokraci(Kraków 1849), Giermkowie króla Jana (Warszawa 1844), Łobzowianie (Kraków 1854), pieśni kośc. i świeckich, tańców (krakowiaki i mazury).

Ach ubogi żłobie - Irena Santor
Natalia Kukulska - 03 Ach ubogi żłobie [Najpiękniejsze kolędy polskie]
Ach ubogi żłobie - tradycyjny
Ach, ubogi żłobie Demo
Mic-a-el kolęduje - Ach, ubogi żłobie ...

Najwcześniejszy zapis melodii zachowany jest w późnoosiemnastowiecznej, II części kantyczki karmelitańskiej Chybińskiego. Następny znamy z przekazu Mioduszewskiego w Pastorałkach i kolędach z 1843 r. Dzisiejsza praktyka odbiegła od tych wersji, przyjęła się melodia skomponowana przez Piotra Studzińskiego w połowie XIX w. Podaje ją Siedlecki w Śpiewniczku z 1878 r.
Tekst występuje w niewielu rękopisach: w dwóch franciszkańskich (z połowy i z końca XVIII w.), dwóch karmelitańskich (w kantyczce Chybińskiego oraz w rękopisie biblioteki klasztoru karmelitanek, sygn. 95); a także w rękopisie BJ 3639. W zbiorach drukowanych XVIII w. znajduje się w Kantyczkach Szlichtyna z 1767 (i 1785) r. w dziale „pieśni nowych” oraz w Pieśniach nabożnych z 1796 r., również w dziale „pieśni nowych”. Wszystkie te przekazy jedynie pierwszą zwrotkę mają identyczną z wersją zapisaną przez Mioduszewskiego, a która dziś jest śpiewana; pozostałe zwrotki, których w drukach jest 8, w rękopisach 8–11, są zupełnie różne, rozwijają iście barokowe koncepty, jak na przykład:

Gdyby nie te lice i śliczne źrenice,
już by Cię był zwierz pochłonął i łakome lwice.
 

Śpiewnik

Folder plików

 

Najnowsze piosenki

więcej