ukryj menu          

Wśród nocnej ciszy

słowa i muzyka: tradycyjna kolęda polska XVIII / XIX w.
       C     G        C G    C           d    G7 C G
Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi:
       C   G         C  G    C           d     G7 C G
Wstańcie, pasterze, Bóg się wam rodzi. 
     C            a            d      G7
Czym prędzej się wybierajcie, 
 C         a          d         G7          C    G         E        a     G7     C
Do Betlejem pośpieszajcie przywitać Pana, przywitać Pana.

 

   C  G        C G     C         d      G7 C G
Poszli, znaleźli Dzieciątko w żłobie 
          C   G        C G    C      d  G7 C G
Z wszystkimi znaki, danymi sobie. 
  C       a         d            G7
Jako Bogu cześć Mu dali, 
C      a        d     G7       C          G      E        a          G7    C

A witając zawołali z wielkiej radości, z wielkiej radości.

 
   C     G         C    G       C         d G7C G
Ach witaj, Zbawco, z dawna żądany, 
   C G     C  G  C          d G7C G
Wiele tysięcy lat wyglądany. 
  C         a         d         G7
Na Ciebie króle, prorocy 
    C    a        d          G7    C          G      E     a          G7     C

Czekali, a Tyś tej nocy nam się objawił, nam się objawił.

 
C G         C   G  C         d    G7C G
I my czekamy na Ciebie Pana, 
C    G          C    G       C           d  G7C G
A skoro przyjdziesz na głos kapłana, 
  C          a           d                 G7
Padniemy na twarz przed Tobą, 
    C           a            d      G7        C    G     E        a    G7    C

Wierząc, żeś jest pod osobą chleba i wina, chleba i wina. 


( kapodaster II próg )
 
(Kolęda powstała w okresie późnego Baroku na przełomie XVIII i XIX wieku. Po raz pierwszy opublikowana w 1853 w dodatku do Śpiewnika kościelnego ks. Michała Marcina Mioduszewskiego. Znana powszechnie już na początku XIX wieku. Dzisiaj najczęściej rozpoczyna pasterkę.
Wśród nocnej ciszy, sł. i mel. XVIII/XIX w. Kolęda ta, należąca do najbardziej znanych pieśni okresu Bożego Narodzenia, powstała prawdopodobnie u schyłku XVIII w. i była znana powszechnie na początku następ. stulecia, Mioduszewski bowiem przeznacza ją do śpiewów mszalnych. Przytacza ją za pierwszym źródłem, powiększając tylko wartości rytmiczne (Mioduszewski, Dodatek II i III do Śpiewnika 1853, s. 914- 9l5).

Wśród nocnej ciszy - Chór Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu (2012)
GOLEC uORKIESTRA DVD-KONCERT KOLĘD I PASTORAŁEK,WŚRÓD NOCNEJ CISZY,
KOLĘDA WŚRÓD NOCNEJ CISZY SP 1 LEGIONOWO KL. 2B /2011
Wśród nocnej ciszy
Jan Maklakiewicz Wśród nocnej ciszy
CMB - Kolędy 2011 - Wśród Nocnej Ciszy
Eleni - Wśród nocnej ciszy / Teledysk
Wśród nocnej ciszy


Kolęda to pieśń religijna nawiązująca do okoliczności narodzenia Chrystusa, pochodząca z tradycji ludowej, niekiedy tworzona przez wybitnych poetów (Karpiński, Lenartowicz) i kompozytorów (Nowowiejski, Lutosławski). W liturgii Kościoła katolickiego kolędy wykonuje się od pasterki do święta Chrztu Pańskiego (niedziela po 6 stycznia), a dopuszcza się ich śpiewanie do święta Ofiarowania Pańskiego (2 lutego). Większość kolęd znana jest w co najmniej kilku wersjach tekstowych, różnišcych się drobiazgami lub całymi strofami. Na ogół pełny tekst kolędy składa się z wielu zwrotek i jest dużo dłuższy od wersji wykonywanej w domach lub kościołach.
Odmianą kolędy jest pastorałka - pieśń bożonarodzeniowa o wątkach zaczerpniętych z życia codziennego niewykonywana podczas nabożeństwach. Od kolęd i pastorałek należy odróżnić piosenki związane ze świętami Bożego Narodzenia, np. polski Jest taki dzień czy angielskie Jingle Bells i White Christmas. 
Według tradycji autorem pierwszej kolędy był św. Franciszek z Asyżu, a wykonano ją w zorganizowanej przez niego szopce. Najstarsza zachowana polska kolęda, zaczynająca się od słów "Zdrów bądź, Królu Anielski", pochodzi z 1424. Rozkwit gatunku nastąpił na przełomie XVII i XVIII wieku. Powstała wówczas "W żłobie leży" przypisywana Piotrowi Skardze - do melodii poloneza koronacyjnego króla Władysława IV. W polskim dorobku kulturalnym zachowało się ponad 500 kolęd i pastorałek, które wzbudzały zainteresowanie kolekcjonerów i uczonych poczynając od początków XIX wieku. Pierwszym był ks. Michał Mioduszewski (1787-1868), który przez wiele lat zbierał i spisywał teksty i melodie polskich kolęd bezpośrednio od ludu. Ogłosił je w pracach: Pastorałki i kolędy z melodiami (Kraków 1843) orazDodatek do pastorałek i kolęd (Lipsk 1853). Później kolędy opracowywali: Oskar Kolberg, Zygmunt Gloger, Aleksander Brückner i wielu innych. Ks. Jan Siedlecki (1829-1902) na podstawie materiału zebranego przez Mioduszewskiego opracowałŚpiewnik kościelny (Kraków 1878), który na lata stał się podstawowym źródłem tekstów i melodii kolęd. Pomimo prac pokoleń badaczy ogromna część spuścizny spoczywa wciąż w rękopisach. Jak dotąd udało się wydać jedynie pełny zasób kolęd średniowiecza i XVI wieku (Kolędy polskie. Średniowiecze i wiek XVI, red. J. Nowak-Dłużewski, t. 1-2, Warszawa 1966). Wiele dawnych tekstów zapewne wciąż czeka na odkrycie, o czym może świadczyć informacja w "Rzeczpospolitej" z 24. 11. 2009: "Odnaleziona w Szwecji nieznana polska kolęda z XVII wieku nosi tytuł "Jezus Bóg i człowiek w stajence betlejemskiej narodzony". Została napisana przez Jana i Krzysztofa Denhoffów, studentów Akademii Wileńskiej. Do Szwecji rękopis trafił wraz z innymi łupami wojennymi wywiezionymi podczas potopu".
 

Śpiewnik

Folder plików

 

Najnowsze piosenki

więcej
 
na górę