ukryj menu          

W żłobie leży

słowa: ks. Piotr Skarga (1536 -1612) kolęda polska
muzyka: polonez koronacyjny króla Władysława I
*(ostatnia zwrotka: Sylwek Szweda 14.01.2015 r.)
( cis7 gis7 A6 H7 E ) x2
 
       E                  fis                 cis7      A6     H7   E
W żłobie leży, któż  pobieży kolędować Małemu 
  E                   fis                cis7             A6 H7     E
Jezusowi  Chrystusowi, dziś nam narodzonemu. 
   E         G0           A      H7        E         Gis7  cis7     A        H7
Pastuszkowie, przybywajcie, Jemu wdzięcznie przygrywajcie, 
 cis7 gis7A6  H7      E
Jako Panu  naszemu. 
  E                         cis7   fis7       H7                            E
Pastuszkowie, przybywajcie, Jemu wdzięcznie przygrywajcie, 
cis7-gis7-cis7-A6 H7      E   ( cis7 gis7 A6 H7 E )

Jako   Panu        naszemu.

 
   E                     fis                   cis7          A6  H7      E
My zaś sami z piosneczkami za wami pośpieszymy, 
 E                    fis               cis7                  A6H7      E
A tak Tego Maleńkiego niech wszyscy zobaczymy: 
  E      G0     A       H7        E         Gis7 cis7 A    H7
Jak ubogo narodzony, płacze w stajni    położony, 
 cis7          gis7 A6H7     E
Więc Go dziś  ucieszymy. 
  E                cis7   fis7      H7                    E
Jak ubogo narodzony, płacze w stajni położony, 
   cis7-gis7-cis7-A6 H7    E    ( cis7 gis7 A6 H7 E )

Więc  Go  dziś  ucieszymy.

 
   E                     fis                      cis7                     A6 H7   E
Naprzód tedy niechaj wszędy zabrzmi świat w wesołości, 
  E                 fis                   cis7        A6      H7     E
Że posłany nam jest dany Emmanuel w niskości. 
  E      G0        A    H7          E Gis7 cis7A         H7
Jego tedy przywitajmy, z Aniołami   zaśpiewajmy: 
       cis7 gis7 A6 H7    E
Chwała  na  wysokości! 
  E                 cis7  fis7         H7               E
Jego tedy przywitajmy, z Aniołami   zaśpiewajmy: 
   cis7-gis7-cis7-A6 H7   E     ( cis7 gis7 A6 H7 E )

Chwała    na    wysokości!


    E                 fis                    cis7        A6  H7       E
Witaj Panie, cóż się stanie, że rozkosze niebieskie 
 E               fis               cis7         A6 H7          E
Opuściłeś, a zstąpiłeś na te niskości  ziemskie? 
     E         G0   A           H7   E        Gis7 cis7 A        H7
”Miłość moja to sprawiła, że człowieka   wywyższyła 
  cis7   gis7 A6  H7      E
Pod nieba  Empirejskie”.
      E               cis7       fis7   H7                   E
”Miłość moja to sprawiła, że człowieka wywyższyła 
 cis7-gis7-cis7-A6 H7     E    ( cis7 gis7 A6 H7 E )

Pod  nieba     Empirejskie”.

 

   E                   fis            cis7          A6    H7      E

Boże święty, niepojęty, że sprawiłeś właśnie tak,

  E                         fis                         cis7       A6 H7        E

Że najmniejszy jest największy, dziękujemy za ten znak. 

    E        G0         A       H7            E        Gis7cis7 A        H7

Wy królowie przybywajcie, wspólnie z nami  zaśpiewajcie,

 cis7     gis7 A6  H7        E

Pastuszkowie można grać! 

    E                     cis7    fis7          H7                     E

Wy królowie przybywajcie, wspólnie z nami  zaśpiewajcie,

 cis7     gis7 A6  H7        E

Pastuszkowie można grać!*

cis7 cis7 gis7 gis7 A6 A6
 
(sł. Ks. Piotr Skarga(?). Kolęda powstała w XVII wieku w oparciu o poloneza, tańczonego, jak głositradycja, na dworze króla Władysława IV. Również i uroczysty tekst wskazuje na jeśli nie dworski, to na pewno szlachecki rodowód tej kolędy. W refrenie podaję rozpis akordów na dwie różne wersje melodyczne. Można śpiewać jedną z nich, choć najciekawiej jest chyba zaśpiewać obie, jedną po drugiej. Nie polecam nakładać tych wersji na siebie, gdyż wyjątkowo do siebie nie pasują.  
   Ośmiozwrotkowy tekst kolędy z XVII w. (przypisywany Piotrowi Skardze) zachowała się w licznych rękopisach XVIII stulecia (por. KANTYCZKA. Pieśń l23; Krzyżaniak, Kantyczki, s. 88) oraz w wielu drukach XIX wieku. Mioduszewski podaje trzy melodie do tego tekstu. Zob. Mioduszewski 1838, s. 30-33. W żłobie leży (mel. III), mel. nieznanego autora (wg I.O. Mańskiego). Tradycyjny tekst tylko częściowo wykorzystany. Melodia nieznanego (współczesnego?) autora. Podajemy ją wg wersji cytowanej z pamięci przez I.O. Mańskiego (25 Kolęd i pastorałek).

GOLEC uORKIESTRA - W Żłobie Leży
Klaudyna Tatarska - W zlobie lezy
Natalia Kukulska - 11 W żłobie leży [Najpiękniejsze kolędy polskie]
W żłobie leży
Anna Maria Jopek - W Żłobie Leży 08 [Dzisiaj z Betleyem 1999]
"W żłobie leży" - Aleksandra Strach
W żłobie leży - D. Willcocks
W żłobie leży Demo
 

Śpiewnik

Folder plików

 

Najnowsze piosenki

więcej
 
na górę