ukryj menu          

W piękny letni dzień

„In The Summertime”
słowa i muzyka: Ray Dorset
tłumaczenie: Sylwek Szweda 27.12.2006
z repertuaru zespołu „Mungo Jerry”, 1970

                  E

W piękny letni dzień, kiedy słonko lśni

                E

Możesz dotknąć nieba i za chmurkę się skryć,

                         A                                                                          E

W ten piękny letni dzień, o kobietach możesz śmiało zacząć śnić,

               H7

Wypić drinka lub dwa

               A                                          E

I przed siebie, przed siebie ostro grzać.

 

 

W ten piękny letni dzień poderwij kogo chcesz,

Lecz jeśli ojciec jej bogaty jest,

Do restauracji zaproś ją w ten piękny dzień,

A gdy nie ma nic,

Możesz z nią na koniec świata nawet iść.

 

Och, nie bójcie się, nie zrobimy wam nic,

Nie jesteśmy sprośni, nie jesteśmy źli,

Kochamy wszystkich lecz, każdy ma prawo żyć jak chce,

Naszą filozofią jest,

By umieć życiem cieszyć się.

 

Śpiewajcie z nami tak
Dah dah dah-dah dah
Dee dee dee-dee dee
Razem cieszmy się
Dah dah-dah
Dee-dah-do dee-dah-do dah-do-dah
Dah-do-dah-dah-dah
Dah-dah-dah do-dah-dah

 

Skręcimy bal za balem, kiedy spadnie śnieg,

W kolorowe ciuchy przystroimy się,

Aż lato przyjdzie znów i wyruszymy, albo zostaniemy tu,

Jeśli będzie bogata,

Całe lato z nią będę latał.    

  
( brummmm… )

 

 W piękny letni dzień… 

 

( i tak samo wszystkie zwrotki )
27.12.2006
Mungo Jerry - In The Summertime


Mungo Jerry angielski folk / classic grupa rock, którego największym sukcesem było po roku 1970, choć w dalszym ciągu całego roku z ciągle zmieniających się line-up, zawsze fronted by Ray Dorset. They are remembered above all for their hit „In the Summertime „. Są to przede wszystkim pamiętać o ich hit „In the Summertime”. It remains their most successful and most instantly recognisable song. Their name was inspired by the poem Mungojerrie and Rumpelteazer, from TS Eliot 's Old Possum's Book of Practical Cats. According to Joseph Murrell's The Book of Golden Discs (1978), 'Mungomania' was possibly the most startling and unpredicted pop phenomenon to hit Britain since The Beatles. Pozostaje ich najbardziej udanych i najbardziej natychmiast rozpoznawalne piosenki. Ich nazwa została zainspirowana wierszem Mungojerrie i Rumpelteazer z TS Eliot 's Old Possum's Book of Practical Cats.  Według Józefa Murrell's Book of Golden Discs ( 1978), „Mungomania” był prawdopodobnie najbardziej zaskakujące i nieprzewidziane zjawisko pop trafić Brytanii od The Beatles.
Dorset i Earl wcześniej członkowie Good Earth. Wkrótce po rekrutacji King Cole, zrobili swoje krajowe debiut w Hollywood Festival w Newcastle-under-Lyme, Staffordshire, maj 1970, tydzień po raz pierwszy jednym „In the Summertime „został wydany. They stole the show and the record topped the UK Singles Chart for seven weeks, made number one in 26 countries around the world, and to date has sold around 30 million copies. Ukradli show i rekord szczycie UK Singles Chart przez siedem tygodni, się numerem jeden w 26 krajach na całym świecie, i do tej pory sprzedała około 30 milionów egzemplarzy. Mungo Jerry made their first trip to the United States in September 1970. After John Godfrey replaced Cole, their second single „Baby Jump „also topped the UK chart in March 1971. A third hit, „Lady Rose” (also in 1971), gave the group the image as a band for producing summertime based hits. Mungo Jerry się ich pierwsza podróż do Stanów Zjednoczonych we wrześniu 1970 roku. Po John Godfrey otrzymuje Cole, ich drugi singiel „Baby Jump” również szczycie wykresu UK marca 1971. trzecim hit, „Róża” (również w 1971 r.), wydał grupy obraz jako zespół do produkcji latem na trafienia.
Mungo Jerry was awarded from Melody Maker the 'best new band' title in 1970, and as one of the five best live bands in the world in 1971. Mungo Jerry otrzymał od Melody Maker „najlepszy nowy zespół” tytuł w 1970 roku i jako jeden z pięciu najlepszych zespołów żyć w świecie w 1971 roku. Dorset was granted three Ivor Novello Awards as a composer. Dorset przyznano trzy Ivor Novello Awards jako kompozytor.
In time Dorset found the group's good-time blues and jug band repertoire a little restricting, and in 1972 he released a solo album Cold Blue Excursion, with his songs backed by strings and brass and, in one instance, a jazz band. W czasie Dorset znaleźć grupę dobrych blues czasu i dzbanek repertuaru zespołu trochę ogranicza, aw 1972 roku wydał solowy album Cold Blue Excursion, z jego pieśni poparte smyczki i mosiądzu, a w jednym przypadku, jazz band. His intention to broaden the group's appeal by recruiting a drummer led to King and Earl trying to sack him, but the management, regarding Dorset as inseparable in the public eye from Mungo Jerry, fired them both instead. Jego zamiar poszerzenia grupy odwołanie rekrutacji perkusista doprowadziły do króla i hrabia próbuje mu worek, ale zarządzanie, dotyczące Dorset nierozdzielne w oczach opinii publicznej z Mungo Jerry, opalane nich zarówno miejsce. Dorset and Godfrey, the bassist, recruited new members and presented a new sound, heard on the fourth album Boot Power. Dorset i Godfrey, basista, rekrutowanych nowych członków i przedstawiła nowy dźwięk, słychać na czwarty album Boot Power. King and Earl went on to form the King Earl Boogie Band. Król i Hrabia założyli Earl King Boogie Band.
Mungo Jerry's hits continued through to 1976 with „Open Up” (Top Twenty in Europe); „Alright Alright Alright” (a rewrite of an old French hit for Jacques Dutronc, and again a major hit worldwide reaching the Top 3 in the UK); „Wild Love”; „Long Legged Woman Dressed in Black”; „Hello Nadine” (European hit and Top Five in Canada ); and „It's a Secret” (European hit). Mungo Jerry's hits kontynuowane aż do 1976 r., „Open Up” (Top Twenty w Europie), „Alright Alright Alright” (przepisanie starego hit francuskiego dla Jacques Dutronc i znów się przebojem na całym świecie osiągając Top 3 w Wielkiej Brytanii), „Wild Love”, „Long Legged Woman Dressed in Black”, „Hello Nadine” (Europejski hit i pięciu czołowych Kanada) oraz „It's Secret” (Europejski hit). No chart hit has had more than 13 words in the title, so „You Don't Have to be in The Army To Fight in The War” gave Mungo Jerry one more little souvenir of their hit-making days. Nr hit wykres miał więcej niż 13 słów w tytule, czyli „nie trzeba być w armii do walki w wojnie” dał Mungo Jerry jeden mały upominek ich hit podejmowania dni.
 

Śpiewnik

Folder plików

 

Najnowsze piosenki

więcej
 
na górę