ukryj menu          

Twój w pamięci ślad

I'll Remember You
(Empire Burlesque -1985)
słowa i muzyka: Bob Dylan
tłumaczenie: Jerzy Menel
        C                             F  d                   G                C

Twój w pamięci ślad, gdy resztę zetrą szare dni

        C                              F d              G                    C

Zawsze będzie trwać, bliska wciąż będziesz mi,

              C                          C7

Kiedy wiary brak ty znaczyłaś ślad

F                e                     d  G

I przywracałaś mi mój świat,

                   C                                       F

Więc gdy ciemno w krąg, myśl rozprasza złą

        d                   G       C

Twój w pamięci ślad.

  

  

Twój w pamięci ślad drogi mej olśni kres

Gdy przejdę mój życia szmat, gdy nic nie zmieni żaden gest

Nieraz jakąś twarz w swych oczach masz

Choć bieg zdarzeń w chwile dwie tę twarz ci skradł

I oszczędzi kurz wśród zeschniętych róż

Twój w pamięci ślad.

  

  

       B               F                        C

Próżno kochać ciebie chciałem,

       B                           F           C

Szybko czar miłości szczezł,

       B                        F                       C

Gorzkie łzy z oczu mych ścierałaś,

               d     e       F          G

Włosy twe szarpał ostry deszcz…

  

  

Twój w pamięci ślad nieprzerwanie tak i słodko trwa

Nie uniesie go już wiatr, który mściwie wokół gna

Chociaż głos twój ścichł nim pojąłem twych

Ukrytych pragnień ład kres mych dni

Rozjaśnisz ty

Twój w pamięci ślad

Kres mych dni rozjaśnisz ty

Twój w pamięci ślad…

Bob Dylan - I Remember You 
Bob Dylan - I Remember You (From Masked And Anonymous)
Elston Gunn - I remember you
Kurt Matthew - I'll Remember You - Bob Dylan Cover.wmv

BĘDĘ CIĘ PAMIĘTAŁ
(„I'll Remember You”)

I'll remember you
Będę cię pamiętał
When I've forgotten all the rest,
Kiedy zapomnę o wszystkim innym (całej reszczie)
You to me were true,
Byłaś dla mnie prawdziwa
You to me were the best.
Byłaś dla mnie najlepsza
When there is no more,
Kiedy już nigdy więcej
You cut to the core
Nie zranisz do żywego
Quicker than anyone I knew.
Szybciej niż ktokolwiek kogo znam
When I'm all alone
Kiedy jestem całkiem sam
In the great unknown,
W wielkiej niewiadomej
I'll remember you.
Będę cię pamiętał


I'll remember you
Będę Cię pamiętał     
At the end of the trail,
Na końcu mej drogi
I had so much left to do,
Zostawiłem tak wiele do zrobienia
I had so little time to fail.
Miałem teak mało czasu by zawieść
There's some people that
Są tacy ludzie, których
You don't forget,
Się nie zapomina
Even though you've only seen'm
Nawet gdy myślisz, że widziałeś ich
One time or two.
Raz lub dwa razy
When the roses fade
Kiedy róże gasną
And I'm in the shade,
A ja jestem w cieniu
I'll remember you.
Będę cię pamiętał


Didn't I, didn't I try to love you?
Czyż nie próbowałem, Czyż nie próbowałem kochać cię?
Didn't I, didn't I try to care?
Czyż nie próbowałem, Czyż nie próbowałem troszczyć się?
Didn't I sleep, didn't I weep beside you
Czyż nie spałem, czyż nie łkałem obok ciebie
With the rain blowing in your hair?
Z deszczem wiejącym w Twe włosy


I'll remember you
Będę Cię pamiętał
When the wind blows through the piney wood.
Gdy wiatr wieje poprzez sosnowy las (Sylwaczku uwielbiam ten zapach…sosny latem rozwiane pachną cudownie)
It was you who came right through,
To byłaś ty, która dakłądnie przetrwałaś
It was you who understood.
Ta byłaś ty, która zrozumiała
Though I'd never say
Mimo że nigdy bym nie powiedział
That I done it the way
Ze zrobiłem to przy okazji (może chodzi o to, że przypadkiem…przeznaczenie)
That you'd have liked me to.
Że ty lubiłąbyś mnie
In the end,
Na jej końcu
My dear sweet friend,
Moja kochana słodka przyjaciółko
I'll remember you.
Ja będę Cię pamiętał
 

Śpiewnik

Folder plików

 

Najnowsze piosenki

więcej