ukryj menu          

Zła zima

słowa: Maria Konopnicka
muzyka: Zygmunt Noskowski
(piosenka dla dzieci)

 a                                    d                a

Uchu, cha, uchu, cha, nasza zima zła,

       d                          a

Szczypie w nosy, szczypie w uszy,

      d                             a 

Mroźnym śniegiem w oczy pruszy,

    d                F       E 

Wichrem w polu gna,

    F              C A7 d      E      a

Nasza zima zła, nasza zima zła.

 

 

Uchu, cha, uchu, cha, nasza zima zła,

Płachta na niej długa, biała,

W ręku gałąź oszroniała

A na plecach drwa

Nasza zima zła, nasza zima zła.

 

Uchu, cha, uchu, cha, nasza zima zła,

A my jej się nie boimy,

Dalej śnieżkiem w plecy zimy,

Niech pamiątkę ma,

Nasza zima zła, nasza zima zła.

Zima zła
2009 07 08 kaja i Zuzia Nasza zima zła
Etiuda 22 "zima zła" Pawła Wójtowicza

Maria Konopnicka (1842-1910) - poetka, nowelistka, pisarka dla dzieci, krytyk, publicystka i tłumaczka. Urodziła się 23 maja 1842 roku w Suwałkach, jako córka Józefa Wasiłowskiego, prawnika, patrona trybunału cywilnego i Scholastyki z Turskich. We wrześniu 1849 roku rodzina sprowadziła się do Kalisza, gdzie przyszła poetka spędziła dzieciństwo i młodość. W latach 1855 - 1856 uczyła się na pensji sakramentek w Warszawie. Tam poznała Elizę Pawłowską, późniejszą Orzeszkową. We wrześniu 1862 roku wyszła za mąż za ziemianina, Jarosława Konopnickiego. Zaraz po ślubie wyjechała z Kalisza na stałe, zamieszkując w Bronowie, a potem w Gusinie na terenie ówczesnej guberni kaliskiej. Wychowywała 6 dzieci, utrzymując się z dochodów niewielkiego dzierżawionego folwarku.
 1870 roku zadebiutowała na łamach "Kaliszanina" wierszem "W zimowy poranek". Miastu, uznanemu za rodzinne poświęciła trzy utwory poetyckie: dwa zatytułowane "Kaliszowi" (1888 i 1907) i "Memu miastu" (1897).
Przychylne przyjęcie cyklu poetyckiego "W górach", opublikowanego w "Tygodniku Ilustrowanym" w 1876 r. zadecydowało o poświęceniu się literaturze i osiedleniu wraz z dziećmi w Warszawie, gdzie mieszkała do 1890 roku. Obok uprawiania twórczości literackiej aktywnie uczestniczyła w życiu społeczno-kulturalnym. Od 1890 przebywała w kilku krajach Europy Zachodniej, współpracując z prasą krajową, zrzeszeniami polskimi na obczyźnie, Macierzą Szkolną, komitetami pomocy dla wywłaszczonej ludności Górnego Śląska i Wielkopolski, a także współorganizowała międzynarodowy protest przeciwko prześladowaniu dzieci polskich we Wrześni (1901-1902). 1905-1907 przebywała w Warszawie, organizowała pomoc dla uwięzionych przez władze carskie i ich rodzin.

Wyrazem jej protestu przeciw polityce germanizacyjnej było ogłoszenie w 1908 roku "Roty". Wiersz zdobył niezwykłą popularność, jako pieśń z muzyką Feliksa Nowowiejskiego, od czasu obchodu rocznicy grunwaldzkiej w 1910 roku.

 Maria Konopnicka zdobyła sobie wśród współczesnych pozycję liczącej się poetki. Z powodzeniem jednak uprawiała też prozę nowelistyczną i beletryzowany reportaż. Tworzyła opowiadania o rozwiniętej fabule i rozbudowanych opisach środowisk. Autorka "O krasnoludkach i sierotce Marysi", "O Janku Wędrowniczku" i "Na jagody" zdobyła sobie trwałą pozycję wśród twórców literatury dla dzieci.

Krytykę literacką i publicystykę społeczną Konopnicka uprawiała na łamach takich pism, jak: "Kłosy", "Świt", "Biblioteka Warszawska" i in. Publikowała studia o literaturze i sztuce oraz prace monograficzne, m.in.: "Mickiewicz, jego Życie i duch". Ponadto znaczną wartość literacką posiada jej dorobek przekładowy z języka niemieckiego, francuskiego, włoskiego, angielskiego i czeskiego.

W roku 1903 Maria Konopnicka otrzymała w darze narodowym dworek w Żarnowcu pod Krosnem. 8 października 1910 roku umarła we Lwowie i tam została pochowana na cmentarzu Łyczakowskim. W dniu 13 grudnia tego samego roku w teatrze kaliskim odbył się wieczór literacki poświęcony poetce związanej przez szereg lat z Kaliszem. Odczyt o jej twórczości wygłosiła, znana w latach późniejszych jako pisarka Ziemi Kaliskiej Maria Dąbrowska.
W swojej twórczości nawiązywała do poezji ludowej, a także do romantyzmu i tradycji biblijnej oraz symbolizmu i parnasizmu, np. w Z mojej Biblii (seria IV Poezji, 1896), w zbiorach Linie i dźwięki (1897), Italia (1901), Nowe pieśni (1905), Głosy ciszy (1906). Również liczne wiersze dydaktyczne, jak Śpiewnik historyczny (1904), Ludziom i chwilom (1905). Epickie poematy Przez głębinę (1907) i Pan Balcer w Brazylii (1910).
Opublikowała zbiory opowiadań realistyczno-psychologicznych: Cztery nowele (1888), Moi znajomi (1890), Na drodze (1893), Ludzie i rzeczy (1898), Na normandzkim brzegu (1904). Szkice reportażowe Za kratą (1886), Obrazki więzienne (1887-1888). Popularne do dziś utwory dla dzieci: O krasnoludkach i sierotce Marysi (1896), O Janku Wędrowniczku (1893), Na jagody (1903).
Dzieła krytyczne i eseistyka literacka opublikowane zostały, w wyborze w tomach: Portrety piórem (1898), Mickiewicz, jego życie i duch (1899), Trzy studia (1902), Szkice (1905). Także m.in.: Poezje (tom 1-8 i tom 10, 1916, 1925), Pisma wybrane (tom 1-7, 1951-1952), Nowele (tom 1-3, 1962), Publicystyka literacka i społeczna (1968).

Twórczość Marii Konopnickiej znalazła trwałe miejsce w literaturze polskiej oraz uzyskała szerokie uznanie społeczne. Dowodem tego jest wiele przedsięwzięć wyrażających uznanie dla autorki "Mendla Gdańskiego", "Naszej szkapy" i in. W 1958 roku utworzono towarzystwo im. Marii Konopnickiej, którego koło terenowe istnieje od 1961 roku w Kaliszu. W 1969 roku postawiono w mieście pomnik Konopnickiej (dłuta Stanisława Horno - Popławskiego), a w roku następnym odbyła się międzynarodowa sesja naukowa poświęcona jej życiu i twórczości.

(Opracowali: Jerzy Bielawski i Krzysztof Płociński)

Noskowski Zygmunt (1846-1909), kompozytor, dyrygent, pedagog i publicysta muzyczny. Uczeń A. Kątskiego (skrzypce), S. Moniuszki(harmonia), F. Ciaffeiego (śpiew) oraz F. Kiela i R. Würsta (kompozycja) w Berlinie. Początkowo występował jako skrzypek, śpiewak i pianista. W 1870 rozpoczął w "Kurierze Warszawskim" działalność sprawozdawcy muzycznego. W 1875 zadebiutował jako kompozytor podczas koncertu monograficznego zorganizowanego przez "Warszawskie Towarzystwo Muzyczne". Od 1886 prowadził klasę kompozycji w Instytucie Muzycznym w Warszawie. Do jego uczniów należeli m.in.: H. Melcer, A. Wieniawski, G. Fitelberg, M. Karłowicz, K. Szymanowski, L. Różycki.

Skomponował pierwszy polski poemat symfoniczny pt. Step (1896-1897), liczne pieśni solowe, opery i ilustracje muzyczne do utworów dramatycznych.

Wybrane dzieła: symfonie: A-dur (1874), c-moll Elegijna (1875-1879), F-dur Od wiosny do wiosny (1903), uwertura Morskie Oko (1875), Variations sur un thème original e-moll na orkiestrę (1883), 3 kwartety smyczkowe,Kwartet fortepianowy d-moll (1879), utwory fortepianowe – krakowiaki,polonezy, mazury, miniatury liryczne.
 

Śpiewnik

Folder plików

 

Najnowsze piosenki

więcej